Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

GUS: przedsiębiorstwa z branży żywnościowej pozytywnie oceniają koniunkturę w handludlahandlu.pl - 27 października 2010 15:17


W październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu wynosi plus 3. Poprawę koniunktury sygnalizuje 20 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie - 17 proc. (tak samo jak przed miesiącem). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Korzystnie koniunkturę oceniają przedsiębiorstwa branży żywnościowej (plus 6 - wzrost o 2 punkty w stosunku do września).

Spośród badanych jednostek, w październiku 4,5% deklaruje, że nie odczuwa żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności (5,4% przed rokiem). Największe trudności, napotykane przez respondentów zgłaszających występowanie barier, związane są z: konkurencją na rynku (barierę tę sygnalizuje 55% przedsiębiorstw, 66% w październiku 2009 r. - znaczenie tej bariery spadło w największym stopniu w porównaniu z ocenami sprzed roku), kosztami zatrudnienia (49% w październiku, 57% w analogicznym miesiącu 2009 r.),niedostatecznym popytem (47% w październiku, 44% przed rokiem), a także wysokimi obciążeniami na rzecz budżetu (43% w październiku, 50% rok temu). Wysokie odsetki bankowe nie stanowią większej przeszkody dla przedsiębiorców (16% w październiku i 17% w analogicznym miesiącu 2009 r.).

W październiku ogólna sytuacja gospodarcza badanych jednostek oceniana jest nieco mniej pozytywnie niż przed miesiącem. W podziale na klasy wielkości najbardziej korzystnie swoją sytuację gospodarczą oceniają jednostki duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób), natomiast
najbardziej pesymistyczne opinie zgłaszają jednostki mikro (o liczbie pracujących do 9 osób). W podziale na branże, pozytywne oceny swojej sytuacji gospodarczej formułują przedsiębiorstwa z branży artykuły gospodarstwa domowego ogółem i z branży żywnościowej.

Przedsiębiorcy sygnalizują wzrost bieżących cen towarów. W podziale na klasy wielkości najbardziej znaczący wzrost cen został odnotowany przez podmioty duże (o liczbie pracujących250 i więcej osób) i małe (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób). W podziale na branże największy wzrost cen zgłaszają jednostki branży żywnościowej.