Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Lidl będzie sprzedawać zeroemisyjny cheddardlahandlu.pl - 13 maja 2021 12:03


Brytyjskie ramię niemieckiej sieci dyskontowej Lidl współpracuje bezpośrednio z jednym ze swoich dostawców, Wyke Farms, nad produkcją sera cheddar neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla.

Dzięki zrównoważonym praktykom pracy Wyke Farms będzie dążyć do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o 22,5 miliona kg rocznie. Brytyjski Lidl podał, że ser cheddar był drugim największym emitentem dwutlenku węgla w łańcuchu dostaw.

Detalista zapewnia, że jego cheddar osiągnie neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla dzięki połączeniu zrównoważonych upraw, ulepszonych praktyk biznesowych i zakupowi kredytów węglowych.

Neutralna ma stać się również linia Deluxe Cheddar.

Lidl będzie współpracować bezpośrednio z Wyke Farms, pomagając dosatwcy w podjęciu „zdecydowanych działań” w celu zmniejszenia emisji w gospodarstwach w pięciu kluczowych obszarach: zarządzania paszą, gospodarce glebą i gruntami, zarządzania obornikiem, zarządzania stadem i zarządzania energią.