Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Zmiany w grupie DeliaMW, dlahandlu.pl - 14 maja 2021 12:44


Strategia dalszego rozwoju, trwająca faza wzrostu, nowe inwestycje oraz systematyczne budowanie dystrybucji wpłynęły na przeorganizowanie struktur wewnętrznych Grupy Delia. 30 kwietnia br. nastąpiło połączenie spółek „Delia Cosmetics” Sp. z o.o. oraz „Delia Cosmetics Distribution” Sp. z o.o.

Połączenie z zachowaniem aktualnej kadry oraz siedziby ma na celu uproszczenie struktury wewnętrznej Grupy Delia, a co za tym idzie: ułatwienie współpracy z kontrahentami Delia Cosmetics, efektywniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi, lepszą egzekucję i kontrolę procesów wewnętrznych.

Sam proces nie spowoduje zmian wobec klientów Delia Cosmetics i pozwoli kontynuować współpracę w dotychczasowym kształcie i zakresie, a w najbliższej perspektywie udoskonali działania w każdym z wymienionych obszarów.

Połączenie poprzez przejęcie odbyło się poprzez przeniesienie całego majątku spółki „Delia Cosmetics Distribution” Sp. z o.o. (spółki przejmowanej) na rzecz „Delia Cosmetics” Sp. z o.o. (spółki przejmującej).  Wraz z zakończeniem reorganizacji bieżąca działalność operacyjna będzie prowadzona przez „Delia Cosmetics” Sp. z o.o., a spółka przejmowana zostanie wykreślona z KRS.

Czytaj także: Prezes Delia Cosmetics przejmuje większościowe udziały w spółce

W wyniku tzw. sukcesji uniwersalnej praw i obowiązków spółki przejmowanej, w ramach połączenia spółek, wszelkie prawa i obowiązki przysługujące „Delia Cosmetics Distribution” Sp. z o.o. przysługują „Delia Cosmetics” Sp. z o.o.

Delia Cosmetics to polski producent kosmetyków i właściciel trzech marek – Delia, Cameleo i Dr Szmich.