Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Konfederacja Lewiatan: Gospodarka będzie przyspieszaćPAP - 14 maja 2021 14:42


Mimo, że w pierwszym kwartale PKB był jeszcze na minusie, to w kolejnych miesiącach gospodarka będzie znacznie przyspieszać, by na koniec roku wzrost przekroczyć 4 proc. - wskazała główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan Sonia Buchholtz.

Według piątkowego szybkiego szacunku, produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w pierwszym kwartale 2021 roku zmniejszył się realnie o 1,2 proc. rok do roku, wobec wzrostu o 2 proc. w analogicznym okresie 2020 r.

Przedstawicielka Konfederacji Lewiatan komentując piątkowe dane GUS wskazała, że mimo iż realny produkt krajowy brutto spadł o 1,2 proc. r/r, to po korekcie o czynniki sezonowe spadek wynosi 1,7 proc. r/r. W stosunku do czwartego kwartału 2020 r. PKB wzrósł o 0,9 proc..

"Szybki szacunek PKB tradycyjnie zawiera niewiele informacji, natomiast można jednoznacznie wskazać, że ryzyko recesji technicznej się nie realizuje - co wynika z dodatniej dynamiki kwartalnej. Co więcej, przy obecnym poziomie szczepień, otwieraniu gospodarki i odroczonej konsumpcji, wchodzimy w fazę ożywienia" - zauważyła Buchholtz.

Ekonomistka dodała, że ostatnie dobre dane, które płyną z gospodarki, pozwalają przypuszczać, że w kolejnych kwartałach gospodarka znacząco przyspieszy i na koniec roku wzrost gospodarczy przekroczy 4 proc.