Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Polski oddział Intermarche zyska na partnerstwie z Casino? Wniosek w UOKiKMK - 17 maja 2021 12:55


11 maja br. do UOKiKu wpłynął wniosek w sprawie utworzenia czterech wspólnych przedsiębiorców przez ITM Enterprises SAS z siedzibą w Paryżu oraz Casino, Guichard Perrachon z siedzibą w Saint-Étienne. Sprawa jest obecnie w toku.ITM jest operacyjną spółką dominująca grupy kapitałowej ITM działającej w sektorze masowej sprzedaży detalicznej, głównie we Francji, jak również w Portugalii, Polsce oraz Belgii.

Casino jest francuską spółką publiczną oraz spółką dominującą grupy Casino, która prowadzi działalność w zakresie sprzedaży detalicznej produktów żywnościowych i nieżywnościowych we Francji oraz Ameryce Łacińskiej.

Wspólni przedsiębiorcy będą działać jako platformy wspólnych negocjacji warunków zakupu produktów żywnościowych i nieżywnościowych oraz wspólnej komercjalizacji międzynarodowych usług świadczonych na rzecz dostawców artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku, oraz usług marketingu cyfrowego i działalności reklamowej.

Międzynarodowy sojusz zakupów

Przypomnijmy, że w kwietniu br. Casino Group i Intermarché ogłosiły partnerstwo strategiczne na pięć lat, w którym chcą wykorzystać swoje mocne strony. Przede wszystkim będą kupować razem we własnym kraju. Intermarché zajmuje się negocjacjami z międzynarodowymi producentami marek spożywczych. Marki własne, produkty rolne, owoce morza oraz marki małych i średnich producentów nie wchodzą w zakres umowy. Casino będzie prowadzić negocjacje ws. artykułów nieżywnościowych.

Poza Francją obie grupy zawrą sojusz zakupowy w celu „oferowania usług międzynarodowych” dużym grupom przemysłowym działającym w Europie i Ameryce Łacińskiej. Sojusz dotyczyć będzie ograniczonej liczby dostawców, którzy ze względu na swoją skalę lub zasięg geograficzny mają dominującą pozycję na rynku.

Na tym się nie kończy. Intermarché i Casino utworzą również spółkę joint venture w celu sprzedaży oferty mediów cyfrowych dla marek FMCG we Francji.