Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Rentowność i ponowna ekspansja to główne cele IntermarcheMK - 17 maja 2021 13:59


Intermarche restrukturyzuje sieć, zamyka nierentowne sklepy i wdraża nowy koncept Power. Czy te działania naprawią finanse spółki SCA PR Polska?

Na początku kwietnia spółka SCA PR Polska złożyła raport finansowy za 2019 r. Na nowsze dane z 2020 r. musimy niestety jeszcze poczekać.

Spółka została założona we wrześniu 1997 roku i jest centralą zakupową sieci sklepów Intermarche w Polsce.

99 853 tys. zł straty

Z ostatniego sprawozdania spółki dowiadujemy się, że przychody netto ze sprzedaży w 2019 roku wyniosły 1 839 925 tys. zł i spadły w stosunku do 2018 roku o 1,9%. Główną przyczyną spadku była restrukturyzacja sieci i zamykanie nierentownych sklepów.
W roku 2019 spółka zrealizowała stratę netto w wysokości 99 853 tys. zł., niemniej jednak budżety na lata następne przewidują w perspektywie kilku lat realizację dodatnich wyników, przede wszystkim w efekcie procesów restrukturyzacyjnych , mających na celu osiągnięcie dodatniej rentowności oraz ponownej ekspansji geograficznej sieci Intermarche przy udziale Grupy Muszkieterów.

Działalność firmy jest finansowana przede wszystkim kredytem kupieckim oraz pożyczkami otrzymanymi od udziałowca ITM Polska Sp. z o.o.

Zwolnienia 

Spółka zatrudniała w centrali 187 osób, w biurze w Mysłowicach 4 osoby oraz biurach
w Polsce 2 osoby - głównie szkoleniowcy. W 2019 roku firma zatrudniła 30 nowych osób i zwolniła 51. Przyczyny zwolnienia pracowników kształtowały się następująco:
- wypowiedzenie przez pracownika 24 osoby,
- wypowiedzenie przez pracodawcę 5 osób,
- na mocy porozumienia stron 15 osób,
- z upływem czasu na który zostali zatrudnieni 7 osób

- Z uwagi na główny cel swojej działalności i roli, jaką SCA PR POLSKA pełni w Grupie Muszkieterów po głębokich analizach finansowych sklepów, które z różnych przyczyn były najbardziej nierentowne, a tym samym generowały straty w strukturach centralnych w Polsce, Grupa Muszkieterów w 2019 r. podjęła trudną decyzję o zamknięciu kolejnych placówek. W przyszłym roku realizując końcowy etap restrukturyzacji sieci INTERMARCHE w Polsce, Grupa planuje zamknięcia sklepów w dużo mniejszej skali. Zarząd SCA PR Polska Sp. z o.o. widzi możliwość poprawy sytuacji finansowej spółki poprzez program restrukturyzacji sieci, uruchomiony w 2018 r., który ma przynieść SCA PR POLSKA i sklepom działającym w sieci INTERMARCHE w krótkiej perspektywie możliwość podjęcia skutecznej walki konkurencyjnej z innymi sieciami spożywczymi. W związku z tym na chwilę obecną zdaniem zarządu nie istnieje zagrożenie dla możliwości kontynuowania przez spółkę działalności w dającej się przewidzieć przyszłości, a podstawowym celem spółki w kolejnych latach jest dalszy rozwój działalności handlowej sieci Intermarche w Polsce - czytamy w komentarzu do wyników.

Nadzieja w nowym formacie

Sieć skupia się obecnie na otwieraniu sklepów w nowym koncepcie Power. Najważniejsze punkty konceptu to: zmieniony układ placówki, poszerzona gama produktów świeżych, bio, fit i dań gotowych, dłuższe taśmy kasowe oraz odświeżona szata graficzna wnętrza i elewacji. Ideą przewodnią zmian sklepów ma być przede wszystkim świeżość. W marcu br. sieć uruchomiła trzeci sklep w ramach konceptu Power ruszył w Śremie. Celem sieci jest, by koncept został wdrożony we wszystkich sklepach Intermarché.