Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

MF nie przewiduje zmian w ustawie o rachunkowościDziennik Gazeta Prawna - 28 października 2010 11:53


Resort finansów nie przewiduje podjęcia inicjatywy ustawodawczej, dotyczącej zmiany przepisów ustawy o rachunkowości w zakresie uproszczenia rozwiązań dla małych i średnich podmiotów gospodarczych, a także zmiany limitu przychodów zobowiązującego osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie do prowadzenia ksiąg rachunkowych - informuje Dziennik Gazeta Prawna.

Brak inicjatywy uzasadnia tym, że aktualnie prowadzone są prace w zakresie regulacji o rachunkowości na poziomie Unii Europejskiej. 

Zdaniem resortu uproszczonym urządzeniem księgowym, które zostało przewidziane wyłącznie dla celów podatkowych, jest podatkowa księga przychodów i rozchodów. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych występuje dopiero wówczas, kiedy przychody netto z działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość 1,2 mln euro.