Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w 2020 w gospodarstwie domowym spadły o 6,5 proc.PAP - 31 maja 2021 10:24


Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w 2020 w gospodarstwie domowym spadły o 6,5 proc. - podał w poniedziałek GUS.

"Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych osiągnęły w 2020 r. wartość 1.210 zł i były realnie niższe o 6,5 proc." - napisał GUS.

Wydatki na towary i usługi konsumpcyjne wyniosły 1.165 zł i były realnie niższe o 6,2 proc. (nominalnie o 3,0 proc.) w stosunku do 2019 r.

GUS podał, że poziom przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę w zaokrągleniu do 1 zł wyniósł w 2020 r. 1.919 zł i był realnie wyższy o 2,0 proc.

Wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe miały najwyższy udział w strukturze wydatków ogółu gospodarstw domowych - 27,7 proc.

Udział wydatków na użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii wyniósł przeciętnie 18,8 proc. (PAP)

map/ asa/