Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

W lubelskim startują dotacje na rozwój małych firmDziennik Wschodni - 29 października 2010 14:31


W województwie lubelskim startuje działanie 1.1., w ramach którego nowo powstałe mikroprzedsiębiorstwa mogą otrzymać dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na Lata 2007-2013. Dotacja skierowana jest dla firm, które rozpoczęły działalność nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosków o dofinansowanie i zatrudniają nie więcej niż 9 osób. Wnioski można składać do 10 grudnia - podaje Dziennik Wschodni.

 O wsparcie unijne mogą ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które planują inwestycje w dalszy rozwój.

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości będzie dofinansowywać projekty związane m.in. z zakupem wyposażania koniecznego do prowadzenia działalności gospodarczej oraz modernizacją środków produkcji zwiększającą wydajność produkcyjną przedsiębiorstwa. Na dotację mogą liczyć firmy, które planują rozbudowę przedsiębiorstwa, a także te, które zmieniają profil działalności gospodarczej - czytamy dalej.

Każdy wnioskodawca może liczyć na wsparcie w wysokości do 70 proc. poniesionych kosztów, które kwalifikują się do wsparcia, jednak nie więcej niż 500 tys. zł. w przypadku wydatków przekraczających 1 mln zł. W przypadku mniejszych przedsięwzięć jest to kwota 310 tys. zł - podaje dziennik.