Reklama
Partner portalu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Allegro opublikowało prospekt emisyjny. Cena za akcję od 35 do 43 zł

Allegro opublikowało prospekt emisyjny i rozpoczęło ofertę publiczną nie więcej niż 187 826 087 akcji zwykłych po cenie w przedziale od 35 do 43 zł za akcję i maksymalnej cenie dla inwestorów detalicznych ustalonej na 43 zł za akcję.
Reklama

Struktura i warunki oferty przedstawiają się następująco:

● Oferta obejmuje emisję nie więcej niż 28 571 429 nowych akcji, z której spółka spodziewa się uzyskać wpływy brutto w wysokości około 1,0 mld zł, oraz sprzedaż nie więcej niż 163 599 596 istniejących akcji przez obecnych akcjonariuszy, tj. spółki Cidinan S.à r.l., Permira VI Investment Platform Limited i Mepinan S.à r.l., a także grupę dyrektorów i członków kadry kierowniczej.
● Akcjonariusze sprzedający zaoferowali spółce Morgan Stanley & Co. International plc jako menedżerowi stabilizującemu opcję nabycia dodatkowych istniejących akcji sprzedawanych na podstawie opcji dodatkowego przydziału, stanowiących maksymalnie 15% całkowitej liczby akcji sprzedawanych.
● Spółka spodziewa się, że niezwłocznie po dopuszczeniu do obrotu w wolnym obrocie (free float) znajdować się będzie co najmniej 18,26% wyemitowanego kapitału zakładowego spółki (zakładając brak realizacji opcji dodatkowego przydziału).

Podział akcji, które zostaną przydzielone poszczególnym kategoriom inwestorów, nie został jeszcze ustalony. Inwestorzy detaliczni mogą składać zapisy na akcje spółki w terminie od 23 do 28 września 2020 r. po cenie maksymalnej ustalonej na 43 zł za akcję.

Ostateczna cena i ostateczna liczba akcji oferowanych, które zostaną zaoferowane poszczególnym kategoriom inwestorów, zostaną ustalone na podstawie procesu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Publikacja tych parametrów została zaplanowana na 29 września 2020 r.  Jeżeli liczba akcji objętych zleceniami kupna składanymi przez inwestorów detalicznych będzie większa od liczby akcji, które zostaną ostatecznie zaoferowane tej kategorii inwestorów, liczba akcji oferowanych przydzielonych w ramach każdego zlecenia zostanie proporcjonalnie zmniejszona.

W celu ułatwienia wzięcia udziału w ofercie inwestorom detalicznym utworzone zostało konsorcjum detaliczne, w skład którego wchodzi 13 banków i domów maklerskich w całej Polsce. 

Po zakończeniu oferty pozostałe akcje posiadane przez większościowych akcjonariuszy sprzedających zostaną objęte umową zakazującą sprzedaży tych akcji (lock-up) przez okres 180 dni od pierwszego dnia notowania akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Akcje będące w posiadaniu dyrektorów i członków kadry kierowniczej spółki oraz posiadaczy akcji przyznanych w ramach programów motywacyjnych Grupy po przeprowadzeniu oferty będą również objęte zakazem sprzedaży przez okres 360 dni od pierwszego dnia notowań akcji spółki.

– Dostarczanie klientom jak najlepszego doświadczenia w handlu detalicznym pozostanie naszym najwyższym priorytetem jako spółki giełdowej. Nasze inwestycje w innowacyjność platformy przyczyniły się do utrzymania dwucyfrowego wzrostu przychodów i zysków, wspieranego przez dalsze przechodzenie handlu detalicznego do Internetu. Jesteśmy przekonani, że nasze osiągnięcia i czynniki, które leżą u podstaw naszego sukcesu, dają nam świetne perspektywy długoterminowego wzrostu i wartości – powiedział prezes zarządu Allegro François Nuyts.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum