Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Allegro: Rok 2022 był jednym z najtrudniejszych w najnowszej historii e-commerce’u

Allegro zamyka 2022 rok rekordową liczbą aktywnych kupujących jak i dostępnych na platformie ofert. Kolejnym celem jest planowane uruchomienie Allegro.cz i to w tym roku.
Reklama
  • Wartość sprzedaży brutto (GMV) (wartość towarów sprzedanych za pośrednictwem polskiej platformy) wzrosła w czwartym kwartale o 14% r/r, osiągając poziom 14,4 mld PLN. W całym roku wartość GMV zwiększyła się o 15,9% r/r do 49,4 mld PLN.
  • Przychody polskiej części biznesu Allegro wzrosły o 26,5% r/r do 2 mld PLN w czwartym kwartale i o 24,1% do 6,65 mld PLN w całym 2022 roku.
  • Liczba aktywnych kupujących wzrosła o kolejne 560 tys. r/r i przekroczyła w czwartym kwartale 14 mln, zaś średnia wartość GMV na aktywnego kupującego na polskiej platformie zwiększyła się w tym czasie o 11,3% do 3 515 PLN.

Skorygowana EBITDA (wynik na działalności operacyjnej przed uwzględnieniem amortyzacji i zdarzeń jednorazowych) dla polskiej części grupy wzrosła w czwartym kwartale o 41,2% r/r do 708 mln PLN, dzięki poprawie marż i wzrostowi GMV oraz wskaźnika realizacji transakcji (take rate). W całym ubiegłym roku skorygowana EBITDA zwiększyła się o 11,6% do 2,31 mld PLN.1​

Allegro skupia się na poprawie wyników sprzedaży własnej (1P) prowadzonej przez segment MALL, przygotowując się jednocześnie do komercyjnego wdrożenia w Czechach modelu marketplace opartego na ofertach stron trzecich (3P).

Skonsolidowany wynik GMV wzrósł w czwartym kwartale o 25,2% r/r, przychody były wyższe o 92,6% także dzięki uwzględnianym od drugiego kwartału wynikom segmentu MALL, zaś skorygowana EBITDA w ostatnim kwartale zwiększyła się o 33,3% r/r. Całoroczny skonsolidowany wynik GMV był o 23,2% wyższy, przychody wzrosły o 68,2%, zaś skorygowana EBITDA zwiększyła się o 4,1% po uwzględnieniu wyników grupy MALL za 9 ostatnich miesięcy roku.

Wskaźnik realizacji transakcji (take rate) w polskiej części biznesu wzrósł w czwartym kwartale o 1,06 pp r/r do poziomu 10,91%, zaś wynik za cały rok był o 0,59 pp wyższy w ujęciu rocznym i osiągnął wartość 10,82% dzięki inicjatywom współfinansowania i prowizji od sprzedaży. Rosnący udział przychodów z usług reklamowych dodatkowo przyczynił się do wzrostu marż i monetyzacji.

Allegro oczekuje w pierwszym kwartale 2023 roku wzrostu GMV z działalności w Polsce o 13-14% r/r, a przychodów o 20-22%. Skorygowana EBITDA powinna się zwiększyć o 20-23% r/r, zaś oczekiwany CAPEX ma wynieść 100-110 mln PLN. Wskaźnik GMV segmentu MALL powinien być w pierwszym kwartale o 1-2% niższy r/r, zaś spadek przychodów oczekiwany jest na poziomie 2-4% r/r. Oczekiwana strata segmentu na poziomie skorygowanej EBITDA to 75-80 mln PLN, zaś jego spodziewany CAPEX w tym czasie to 20-30 mln PLN. Na poziomie skonsolidowanym Allegro oczekuje wzrostu GMV w pierwszym kwartale o 20-21% r/r, a przychodów o 64-66%. Skorygowana EBITDA grupy powinna wzrosnąć o 3-6% r/r, zaś CAPEX spodziewany jest na poziomie 120-140 mln PLN.

- Rok 2022 był prawdopodobnie jednym z najtrudniejszych w najnowszej historii e-commerce’u jako takiego. Tym bardziej doceniamy więc fakt, że był on kolejnym rokiem wzrostu dla Allegro. Tragedia wojenna wciąż zmienia krajobraz geopolityczny, dokłada się do presji inflacyjnej i stanowi źródło niepokojów na rynkach, zakłócając działanie łańcuchów dostaw i utrudniając realizację biznesplanów w wielu różnych branżach. Dostosowaliśmy się odpowiednio do tych wymagających okoliczności. Zrealizowaliśmy oczekiwania finansowe na rok 2022, a teraz zmierzamy do kolejnego celu, jakim jest uruchomienie naszego modelu marketplace w skali międzynarodowej. Zaczniemy od Czech już w tym roku. Jednocześnie, dbając o odpowiednie finansowanie naszych celów, skupiamy się na zarządzaniu kapitałem i dyscyplinie kosztowej w ramach całej grupy. Kiedy tylko sytuacja makroekonomiczna ulegnie poprawie, chcemy być gotowi do działania i dalszego zwiększania skali. Jesteśmy przekonani, że dzięki bazie klientów MALL zyskujemy kilkuletnią przewagę w tym zakresie. Mamy odpowiedni plan, określiliśmy też odpowiedni zestaw priorytetów, dzięki którym jesteśmy - jak nazywamy to wewnętrznie - ‘Fit To Grow’, czyli gotowi do wzrostu” - mówi Roy Perticucci, prezes Allegro.

Polski biznes Allegro, który odpowiada za około 95% całej działalności grupy, odnotował w ubiegłym roku wzrost wskaźnika GMV i przychodów odpowiednio o 15,9% i 24,1% w ujęciu rocznym. Skorygowana EBITDA zwiększyła się o 11,6% r/r, a całoroczny CAPEX wyniósł 662 mln PLN. Wszystkie te wskaźniki były zgodne z przedstawionymi wcześniej oczekiwaniami. Czwarty kwartał, kiedy to Allegro rozpoczęło wdrażanie swoich priorytetów ukierunkowanych na wzrost wydajności, zakończył się poprawą marży: wzrost wskaźnika GMV o 14% r/r przełożył się na zwiększenie przychodów o 26,5% i na 41,2% skok skorygowanej EBITDA w ujęciu rocznym dzięki zwiększonej monetyzacji.

W ostatnim kwartale dołączyło do Allegro 160 nowych marek, przyczyniając się do zwiększenia liczby aktywnych ofert do 290 milionów na koniec 2022 roku. Liczba aktywnych kupujących wzrosła do ponad 14 mln. Jednocześnie, średnia wartość GMV wśród nich zwiększyła się o kolejne 11,3% r/r, osiągając w czwartym kwartale poziom 3 515 PLN. 

Wartość przyznanych za pośrednictwem Allegro Pay pożyczek wyniosła w zeszłym roku 5,5 mld PLN, czyli lepiej od prognoz i o ponad 3,7 raza więcej w ujęciu rocznym. W ramach współpracy z AION Bankiem, Allegro Pay planuje w tym roku dalszy rozwój oraz kolejne produkty i usługi finansowe w ofercie. Zmiana cennika Allegro Smart! wprowadzona w połowie listopada pomaga ograniczać wpływ wzrostu kosztów, pozostając bez negatywnego wpływu na liczbę użytkowników. Allegro planuje skupić się w tym roku na poprawie wydajności swoich 2 500 automatów paczkowych One Box, które są częścią liczącej 60 000 punktów sieci punktów odbioru. Aplikacja Allegro ma 11 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie

Allegro chce dalej umacniać swoją pozycję w kraju oraz wygrywać za granicą, skupiając się na integracji niedawno nabytych aktywów, które poszerzają zasięg grupy na całą Europę Środkową i Wschodnią. Wynikająca także z sezonowości poprawa wyników sprzedaży własnej (1P) segmentu MALL przełożyła się na zmniejszenie jej straty w czwartym kwartale, zaś wzrost GMV z bardziej rentownej sprzedaży realizowanej przez podmioty trzecie (3P) przewyższył tempem spadek GMV z 1P w ostatnich trzech miesiącach roku w segmencie MALL. Allegro pracuje nad kosztami ponoszonymi przez ten segment, poprawiając zarządzanie poziomem zapasów i zwiększając dostępność i konkurencyjność cenową największych sprzedawców. Grupa przygotowuje się obecnie do międzynarodowego wdrożenia modelu marketplace, opartego głównie na ofertach 3P. Na początek zostanie on w tym roku wprowadzony w Czechach. Allegro uruchomiło już usługę Smart! dla czeskich klientów, przygotowując się tym samym do udostępnienia im platformy Allegro.cz, która jest obecnie testowana w trybie Friends & Family. Grupa pracuje jednocześnie nad optymalizowaniem swoich międzynarodowych zespołów, by działały one jak najwydajniej.


- Naszym celem jest dalszy rentowny wzrost GMV w Polsce dzięki skupieniu się na kategoriach, w których do tej pory nie mieliśmy silnej pozycji, przy jednoczesnej dalszej poprawie marży dzięki usługom reklamowym i monetyzacji. Skupiamy się na tym, by zwiększać marżę w Polsce z powrotem do docelowego poziomu 5%. Jednocześnie dążymy do przyspieszenia wzrostu GMV także na poziomie grupy poprzez zwiększenie skali na arenie międzynarodowej. Pierwszym krokiem będzie wykorzystanie obecności MALL w Czechach. Naszym głównym zadaniem strategicznym jest dalsza optymalizacja kosztów i poprawa wydajności w całej grupie przy znacznym obniżeniu nakładów inwestycyjnych, by dalej zwiększać przepływy pieniężne i zmniejszać dźwignię finansową. Nasze wyniki za pierwszy kwartał 2023 roku są bardziej niż zadowalające: spodziewamy się dalszego wzrostu GMV, przychodów i skonsolidowanej EBITDA w ujęciu rocznym zarówno w Polsce jak i na poziomie skonsolidowanym - mówi Jon Eastick, CFO Allegro.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (2)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum