Reklama
Partner serwisu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Czy kupowanie w internecie jest bardziej ekologiczne?

Jak boom w e-handlu wpływa na środowisko i miejsca pracy? Najnowsze badania pokazują, że każde nowe miejsce pracy w branży e-commerce pociąga za sobą konieczność utworzenia 1,2 kolejnych, a sprzedaż w internecie skutkuje od 1,5 do nawet 2,9 razy mniejszą emisją gazów cieplarnianych.
Reklama

Jaki wpływ ma handel elektroniczny na branżę detaliczną i szersze środowisko? To pytanie jest szczególnie ważne po 2020 roku zdominowanym przez kryzys COVID-19, w którym e-commerce odegrał kluczową rolę, a wiele sklepów stacjonarnych było zamkniętych.

W 2019 roku handel elektroniczny osiągnął 11 procent całkowitej sprzedaży detalicznej w ośmiu krajach europejskich, które zbadano przez konsultantów firmy Oliver Wyman oraz Logistics Advisory Experts. Wstępne dane wskazują, że e-handel wzrósł o 31 procent w latach 2019-2020, po wzroście o 12 procent w latach 2018-2019. Dane za rok 2020 i kilka następnych zostaną zatarte przez skutki kryzysu COVID-19.

Konsumenci w coraz większym stopniu rozumieją, że ich wybory wpływają na przyszłość ich sąsiedztwa i szerszego środowiska.

Wzrosty

Średnio w ośmiu badanych krajach, w tym w Polsce, rośnie sprzedaż detaliczna offline (lub fizyczna). Handel elektroniczny rozwija się szybciej, ale nadal stanowi zaledwie 11 procent łącznej sprzedaży detalicznej. Łączna sprzedaż detaliczna, zarówno fizyczna, jak i internetowa, rosła w latach 2010-2019 o 2,0 procent rocznie, osiągając poziom 2.189 mld euro. We wszystkich badanych krajach e-commerce rozwijał się szybciej niż handel tradycyjny, ale nadal stanowił zaledwie 11 procent (251 mld euro) łącznej sprzedaży.

Handel elektroniczny składał się na 50 procent całkowitego wzrostu wielkości handlu detalicznego w latach 2010-2019 (174 mld EUR), przy rocznej dynamice wzrostu sięgającej 15 procent. Popularność e-commerce w krajach objętych badaniem jest różna i waha się od 5 do 20 procent udziału w łącznej sprzedaży detalicznej. Jednocześnie kategorie wyróżniające się najwyższymi wskaźnikami penetracji są w większości takie same we wszystkich analizowanych krajach (hobby i rozrywka, elektronika i moda), co sugeruje wciąż postępującą w całej Europie konwergencję.

Placówki zorganizowanego handlu detalicznego stanowią coraz większy odsetek tradycyjnych sklepów detalicznych i coraz częściej korzystają z formatu omnichannel. Od 2010 r. handel zorganizowany zyskał kolejne 5 punktów procentowych w łącznej sprzedaży detalicznej w ośmiu krajach, żeby w 2019 r. osiągnąć pułap 62 procent. Złożył się on również na 20 procent wzrostu sprzedaży internetowej w latach 2010-2019.

Część wydatków gospodarstw domowych przesuwa się w kierunku usług. Przejście w stronę usług, np. restauracji, jest widoczne we wszystkich krajach. Na przykład w Niemczech w latach 2005-2019 wydatki gospodarstw domowych na usługi wzrosły o 3,4 procent rocznie, podczas gdy wydatki na produkty modowe, meble, artykuły gospodarstwa domowego i książki wzrosły zaledwie o 1,7 procent. W Hiszpanii wydatki na usługi zwiększyły się o 1,2 procent, podczas gdy łączne wydatki na produkty modowe, meble, artykuły gospodarstwa domowego i książki ledwo drgnęły o zaledwie 0,1procent.

Za dziesięć lat sprzedaż detaliczna offline będzie nadal stanowić co najmniej dwie trzecie całości sprzedaży detalicznej — zakładając, że tempo wzrostu handlu elektronicznego sięgnie od 10 do 15 procent. Różnice między handlem detalicznym online a offline oraz między usługami a towarami będą się rozmywać, ponieważ zakupy w modelu omnichannel przybierają coraz większe rozmiary i nowe formy. Zyskiwać na znaczeniu będą nowe trendy, takie jak handel społeczny i zrównoważony handel detaliczny. Zarówno duzi, jak i mali operatorzy handlu detalicznego będą musieli inwestować, żeby się dostosować do zachodzących zmian.

Miejsca pracy

Raport opublikowany przez konsultantów firmy Oliver Wyman oraz Logistics Advisory Experts (LAE), jednostki powstałej przy Instytucie Zarządzania Łańcuchem Dostaw na Uniwersytecie St Gallen, wykazał, że w Polsce sprzedaż internetowa artykułami innymi niż spożywcze pozwala na tworzenie wielu nowych miejsc pracy. W porównaniu do handlu stacjonarnego ma też mniejszy wpływ na środowisko.

W raporcie, przygotowanym na zlecenie firmy Amazon, wykazano, że każde nowe miejsce pracy w branży e-commerce pociąga za sobą konieczność utworzenia 1,2 kolejnych, pośrednich miejsc pracy, związanych z realizacją zamówień oraz dostawami. Jak wynika z badania, handel detaliczny się rozwija - w ciągu ostatniej dekady w ośmiu badanych krajach europejskich przyczynił się do powstania 1,3 mln miejsc pracy. Autorzy badania podkreślają także, że niezależni sprzedawcy detaliczni, w tym wiele małych i średnich przedsiębiorstw, którzy decydują się na sprzedaż on-line, przyspieszają swój rozwój.

Wpływ na środowisko

W raporcie zbadano również wpływ handlu w internecie na środowisko naturalne, porównując go do handlu stacjonarnego. Pod uwagę wzięto takie aspekty, jak dostawy, zużycie opakowań oraz energii niezbędnej do zasilania budynków, jak również emisje związane z transportem, w
tym dojazdy kupujących do sklepu. Analiza wykazała, że sprzedaż w internecie skutkuje od 1,5 do nawet 2,9 razy mniejszą emisją gazów cieplarnianych. Ponadto, versus ruch, który sama generuje, pozwala zredukować natężenie ruchu ulicznego cztero- do nawet dziewięciokrotnie. Dostawy do klientów w obszarach zurbanizowanych stanowią zaledwie 0,5 proc. całkowitego ruchu.

W scenariuszu nominalnym (lub najczęstszym) jazda do sklepu fizycznego prowadzi do emisji od 3 do 6 razy więcej CO2e niż zamawianie produktu niespożywczego online. Scenariusz nominalny definiuje się jako „najczęstszą sytuację”, w której konsument dojeżdża do sklepu, kupuje jeden produkt i go nie zwraca. W takiej sytuacji, na poziomie europejskim, emisje wynoszą 4.100 g CO2e w związku z jazdą do sklepu i 900 g CO2e w związku z zamówieniem online. W przeciętnym scenariuszu, odzwierciedlającym średnią wielu realnych sytuacji życiowych, fizyczne zakupy detaliczne emitują 1,5 do 2,9 razy więcej CO2e na sprzedany produkt niż handel elektroniczny. Emisje wynoszą 2.000 g CO2e w przypadku zakupów w sklepie fizycznym i 800 g CO2e w przypadku modelu e-commerce. Ten scenariusz uwzględnia różnorodne schematy zachowań konsumentów (na przykład użycie samochodu do fizycznych zakupów w 50 procentach przypadków, zwrot niektórych produktów i kupowanie wielu produktów podczas jednej podróży samochodem) oraz konfiguracje łańcucha dostaw (takie jak np. zamówienia transgraniczne).

Kluczowymi czynnikami wyjaśniającymi różnicę są zużycie energii w budynkach (160 g CO2e w przypadku handlu elektronicznego i 1.200 g CO2e w przypadku handlu fizycznego), transport ostatniej mili (200 g CO2e w przypadku handlu elektronicznego i 600 g CO2e w przypadku konsumenta jadącego do sklepu fizycznego) oraz pakowanie (dodatkowe 100 g CO2e w przypadku handlu elektronicznego). Różnice między krajami w większości odzwierciedlają właściwe dla nich koszyki energetyczne. Francja wyróżnia się najniższym wpływem bezwzględnym: 400 g CO2e w handlu elektronicznym i 600 g CO2e w handlu detalicznym — 1,5 raza więcej. Największy wpływ występuje w Niemczech.

Różnice między poszczególnymi kategoriami wynikają głównie z wydajności sklepu, odległości do sklepu, stóp zwrotu i wagi opakowań. Zakup książki w sklepie fizycznym skutkuje średnio emisją 1,6 raza większą niż jej nabycie za pośrednictwem e-commerce. Dla sztuki odzieży powyższy współczynnik różnicy emisji wzrasta do 2,9. W ośmiu krajach analizowanych jako całość emisje CO2e kształtują się na podobnych poziomach, gdy książka lub produkt elektroniki użytkowej są kupowane online bądź w sklepie fizycznym dostępnym pieszo (w każdym przypadku około 700 g CO2e). Produkt modowy zakupiony w rezultacie spaceru do sklepu tradycyjnego przyczynia się do dwukrotnie większej emisji niż te same zakupy realizowane online — głównie ze względu na zużycie energii przez budynek sklepu (ogrzewanie i oświetlenie potrzebne do zapewnienia miejsca dostępu do produktów i ich prezentacji). Bezpośrednia wysyłka drogą lotniczą z centrum dystrybucyjnego e-commerce w Azji powoduje 25 razy większą emisję CO2e niż wysyłka zakupów dokonanych drogą elektroniczną z magazynu wielkopowierzchniowego w UE, który najpierw pozyskuje produkt drogą morską, zanim prześle go do odbiorców końcowych drogą lądową. Oznacza to, że handel elektroniczny ma znacznie mniejszy wpływ na środowisko, gdy produkty są wysyłane masowo drogą morską, a następnie przechowywane w pobliżu klienta przed złożeniem zamówienia.

Dostawy e-commerce do konsumentów odpowiadają za 0,5 procent całkowitego ruchu na obszarach miejskich; fizyczny handel detaliczny generuje 11 procent takiego ruchu. Dane opierają się na analizach aglomeracji Paryża, Berlina i Londynu. Na przykład na obszarze Paryża fizyczny handel detaliczny (w tym uzupełnianie zapasów w sklepach i przejazdy konsumentów do sklepów) generuje 4,7 raza większy ruch na jednostkę sprzedaży niż dostawy w ramach handlu elektronicznego. Podsumowując, dostawy zakupów w handlu elektronicznym pozwalają zapobiec przejazdom konsumentów do sklepów i zredukować od 4 do 9 razy więcej ruchu, który zostałby wygenerowany w przeciwnym scenariuszu.

Reklama

Inteligentny e-commerce

KATOWICE MCK
25-27 KWIETNIA 2022
WWW.EECPOLAND.EU

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum