Reklama
Partner serwisu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

E-Izba uprawniona do pozasądowego rozwiązywania sporów

E-Izba została wpisana przez UOKiK na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów.
Reklama

Sądowe rozwiązanie konfliktów jest kosztowne i czasochłonne, i szczególnie dotkliwe, kiedy sprawa dotyczy internetowych sporów z kontrahentami e-commerce lub firmami działającymi on-line. W opinii Izby Gospodarki Elektronicznej, najbardziej efektywnym sposobem na wyjście z kryzysowej sytuacji stron uwikłanych w spór oraz znalezienia rozwiązania satysfakcjonującego dla wszystkich jest mediacja.

Stworzono platformę mediacjeeizby.pl, która powstała z myślą o pomocy przedsiębiorcom oraz konsumentom w rozwiązywaniu potencjalnych sporów, z którymi już sobie nie radzą na drodze bezpośredniej komunikacji, a co do których za ostateczność uznają rozwiązywanie ich na drodze sądowej. Z platformy ODR mogą korzystać zarówno konsumenci mieszkający w krajach Unii Europejskiej, jak i przedsiębiorcy z siedzibą w UE, którzy zawierają krajowe oraz transgraniczne transakcje internetowe. Platforma jest w języku polskim.

Zadaniem mediatora jest ustalenie tego, co się między stronami wydarzyło; na czym polega problem. Mediator nie narzuca żadnego rozwiązania, powinno być ono wypracowane przez strony. Mediatora obowiązuje poufność - wskazuje mec. Robert Sowiński, partner w Kancelarii Sowiński i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych i Doradcy Podatkowego, który jest głównym mediatorem e-Izby.

Jak przekonuje mecenas, korzyściami płynącymi z podjętej mediacji jest nie tylko ugoda stron, ale też odbudowanie zaufania czy umiejętność prowadzenia rozmowy.

Konsument może złożyć skargę w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, zawieranych przez Internet z przedsiębiorcami z krajów należących do Unii Europejskiej. Skargę można złożyć przez formularz na www.mediacjeeizby.pl.

Przedsiębiorca nie ma obowiązku korzystać z alternatywnych metod rozwiązywania sporów i może odmówić współpracy z konsumentem.

- Nie należy jednak czekać, aż problem przerośnie strony. Forma pozasądowego rozwiązywania sporów jest obecnie najbardziej atrakcyjną formą rozwiązywania problemów. Wejście ze sporem na drogę sądową powinno być ostatecznością - mówi Patrycja Sass-Staniszewska, prezes zarządu Izby Gospodarki Elektronicznej, właściciela mediacjeeizby.pl.

Postępowanie mediacyjne nie jest długie. Z reguły trwa 90 dni. Organ rozstrzygający spór, po zakończeniu pozasądowego postępowania dotyczącego rozwiązania sporów konsumenckich, przedstawia stronom jego wyniki. Wskazany termin zostanie przedłużony tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy istota sporu jest szczególnie skomplikowana.

Reklama

Inteligentny e-commerce

KATOWICE MCK
25-27 KWIETNIA 2022
WWW.EECPOLAND.EU

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum