Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Grupa Modne Zakupy bez zysku w 2022 roku

Grupa Modne Zakupy S.A. zakończyła emisję akcji serii O i zrealizowała pierwszy cel inwestycyjny, czyli nabycie 30 proc. udziałów GMZ CO. Obecnie przygotowuje się do dalszego zaangażowania kapitałowego w GMZ.CO, poprzez przejęcie łącznie 100 proc. udziałów tego podmiotu.
Reklama

Grupa Modne Zakupy bez sprawozdania za 2022 rok

Opublikowany przez GMZ raport roczny nie zawiera sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2022 r. Spółka nie otrzymała od biegłego rewidenta podpisanego sprawozdania z przyczyn technicznych. Zarząd GMZ jest w bieżącym kontakcie z kluczowym biegłym rewidentem, który zapewnił, że podpisane sprawozdanie z badania bez zastrzeżeń zostanie przekazane w dniu 23 marca 2023 r.

Grupa Modne Zakupy pozyskała środki z emisji akcji

W marcu 2022 r.  Grupa Modne Zakupy S.A. podpisała umowę inwestycyjną, która zawierała szczegóły związane z nabyciem przez spółkę 30 proc. udziałów GMZ.CO. W kwietniu ub. r. zakończyła się emisję akcji serii O, z której spółka pozyskała 4,83 mln zł. Środki zostały przeznaczone na pośrednią inwestycję w Grupę Modne Zakupy Sp. z o.o. poprzez inwestycję w GMZ.CO. Pierwszy cel inwestycyjny, czyli nabycie 30 proc. udziałów GMZ.CO, został zrealizowany w sierpniu 2022 r., poprzez zakup udziałów od obecnych udziałowców oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale GMZ.CO. W konsekwencji istotnie wzrosła suma aktywów, która obecnie wynosi 4 733 tys. zł. Na koniec 2022 r. kapitały własne spółki wyniosły 3 934 tys. zł względem 3 tys. zł rok wcześniej.

- Przed nami realizacja drugiego celu inwestycyjnego - planujemy przejęcie pozostałych 70 proc. udziałów  GMZ.CO - co umożliwi pełną kontrolę nad grupą kapitałową tego podmiotu lub ewentualnie połączenie obu podmiotów. Ostateczna decyzja w tym zakresie zostanie podjęta po ogłoszeniu parametrów drugiego etapu transakcji i ich dokładnym przeanalizowaniu – komentuje Piotr Sobiś, członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji członka zarządu GMZ.

Strategia Grupy Modne Zakupy

Strategia Grupy Modne Zakupy S.A. na lata 2021-2025 zakłada m.in osiągnięcie 12-miesięcznych przychodów na poziomie 100 mln zł do końca 2025 roku. Będzie to możliwe dzięki rozwojowi organicznemu oraz konsolidacji na rynku e-commerce, w szczególności w kategorii Women. Do końca 2025 r. spółka planuje także dwukrotnie zwiększenie liczby marek oraz trzykrotnie liczby produktów w serwisie intymna.pl. Celem jest również przeniesienie notowań akcji Spółki na Rynek Główny GPW.

- Rok 2022 był bardzo wymagającym okresem dla wielu dziedzin gospodarki, w tym również dla firm działających na rynku e-commerce. Grupa Modne Zakupy sp. z o.o. podobnie jak inne podmioty z branży zmagała się z trudnościami związanymi z wybuchem wojny na Ukrainie oraz wzrostem inflacji – czynniki te miały negatywny wpływ na wynik EBITDA. Niemniej jednak z optymizmem patrzymy w przyszłość i wierzymy, że cele stawiane przed Grupą Modne Zakupy S.A. są możliwe do zrealizowania – dodaje Sobiś.

Grupa Modne Zakupy bez zysku za 2022 rok

W 2022 r. Grupa Modne Zakupy sp. z o.o. nie wygenerowała zysku, jednakże wartość środków pieniężnych została zwiększona przy jednoczesnym wzroście wartości sumy bilansowej. Strategia rozwoju dla wybranej opcji strategicznej została opracowana z uwzględnieniem obecnego stanu finansów Grupy Modne Zakupy sp. z o.o. i zakłada rozwój działalności sklepów w celu poprawy jej rentowności. Równocześnie planowana jest rewitalizacja systemu IT sklepów. Po przeprowadzaniu transakcji przejęcia GMZ.CO, czyli pośrednio też Grupy Modne Zakupy sp. z o.o., Grupa Modne Zakupy S.A. zamierza przeprowadzić szereg działań mających na celu usprawnienie działania sklepów internetowych.

 

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum