Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

InPost widzi spowolnienie rynku. Jaki ma plan odbicia?

Rekordowe przychody w wysokości 7 079,1 mln zł odnotowała Grupa InPost w 2022 r., z czego 40,7 proc. stanowiły przychody z rynków międzynarodowych (w porównaniu do 25,0 proc. zagranicznych przychodów Grupy w 2021 r.). Zysk netto jednostki dominującej sięgnął 27,8 mln zł. Skorygowana EBITDA wyniosła 1 961,4 mln zł. Wolumen obsłużonych przesyłek zwiększył się w ciągu roku o 44 proc. r/r, sięgając 744,9 mln sztuk. InPost odnotował wzrost na każdym z kluczowych rynków.
Reklama
  • Przychody za 2022 rok wzrosły o 53,8% r/r, osiągając 7 079,1 mln zł, skorygowana EBITDA wzrosła o 20,6% r/r, osiągając wartość 1 961,4 mln zł, natomiast wolumen obsłużonych przesyłek zwiększył się w ciągu roku o 44% r/r, sięgając 744,9 mln sztuk.
  • Już ponad 40% przychodów spółka osiąga z zagranicy (25% w roku 2021). Skorygowana EBITDA osiągnęła poziom 1 961,4 mln zł po wzroście o 20,6% r/r.
  • Wzrost sieci punktów OOH (Out of Home – dostawy poza adresem zamieszkania) Grupy o 29% r/r do 54 059, w tym wzrost sieci urządzeń Paczkomat® o 37% r/r do 27 939.
  • Działalność Grupy w Polsce wygenerowała w 2022 r. 673,7 mln zł wolnych przepływów pieniężnych (Free Cash Flow), ponad dwukrotnie więcej w stosunku do roku 2021.

Skorygowana EBITDA InPostu w czwartym kwartale 2022 roku wyniosła 585,5 mln zł, a przychody 2,15 mld zł. EBIT wyniósł w ostatnim kwartale ubiegłego roku 287,1 mln zł. Zysk netto j.d. sięgnął 27,8 mln zł.

Rekordowe wyniki InPost

- W 2022 roku Grupa InPost dynamicznie kontynuowała ekspansję, rosnąc powyżej rynku w każdym kluczowym kraju, w którym jest obecna. Wzrost wolumenów wyprzedzający rynkowe tempo, mimo trudnych warunków w sektorze e-commerce, potwierdza efektywność modelu biznesowego. Na rynkach międzynarodowych, Grupa skupia się na rozwoju własnej sieci, kreowaniu świadomości marki oraz podnoszeniu jakości oferowanych usług. W 2023 roku InPost będzie konsekwentnie realizować strategię zrównoważonego rozwoju Grupy, dążąc do przeobrażenia rynku logistyki e-commerce w całej Europie - skomentował Rafał Brzoska, założyciel i prezes zarządu InPost.

InPost odnotował wzrost na każdym z rynków

W 2022 roku w Polsce udział wolumenowy InPost w rynku przesyłek
e-commerce wzrósł do 43%, wolumen obsłużonych paczek osiągnął rekordowe 508,4 miliona (+20% r/r). Przychody w 2022 roku wyniosły 4,2 mld zł (+21,6% r/r), a skorygowana EBITDA 1,8 mld zł (+14,3% r/r), pomimo bardzo trudnego otoczenia rynkowego i presji inflacyjnej. Na koniec roku spółka posiadała sieć 19 306 urządzeń Paczkomat® (+17% r/r).

W ramach Mondial Relay, Grupa Inpost obsłużyła 213,2 miliona paczek (+21,21% r/r). Przychody Mondial Relay w 2022 roku wzrosły do 2,7 mld zł. (+17,4% r/r), na koniec roku w ramach Mondial Relay funkcjonowały 2 564 urządzenia Paczkomat® InPost (+2 251 urządzeń w stosunku do końca 2021) oraz 19 446 punktów PUDO (+10% r/r).

W Wielkiej Brytanii popyt na usługi świadczone poprzez Paczkomat® InPost przekroczył oczekiwania. Wolumen obsłużonych paczek wzrósł o 151% r/r, osiągając poziom 20,5 mln. Na koniec 2022 roku w Wielkiej Brytanii funkcjonowało 4 835 urządzeń Paczkomat® InPost (+53% r/r).

Perspektywy InPost na 2023 rok - jednocyfrowe wzrosty wolumenowe

W pierwszych miesiącach bieżącego roku w Polsce zaobserwowano spowolnienie rynku e-commerce, dlatego w bieżącym roku Grupa spodziewa się jednocyfrowego wzrostu wolumenów rynkowych. Celem InPost jest osiągniecie wzrostu wolumenów obsłużonych przesyłek powyżej dynamiki rynkowej i zwiększenie udziału w rynku. Dodatkowo, Grupa spodziewa się utrzymania silnej presji kosztowej, jednak wprowadzone na przełomie 2022 i 2023 zmiany cen, wraz z oczekiwanym wzrostem wolumenu, powinny wpłynąć na wzrost skorygowanej marży EBITDA r/r.

We Francji Grupa zamierza skupić się na poprawie efektywności operacyjnej i zwiększeniu udziału w rynku B2C. Biorąc pod uwagę utrzymującą się słabość popytu konsumenckiego, InPost prognozuje jednocyfrowy wzrost wolumenu rynku e-commerce w 2023 roku. Spółka oczekuje również dalszego wzrostu wolumenów Mondial Relay, przekraczającego parametry wzrostu rynkowego. Jeżeli chodzi o rentowność, spodziewany jest stopniowy wzrost marży EBITDA.

W Wielkiej Brytanii priorytetem Grupy na 2023 rok będzie rozwiązanie ograniczeń w obszarze operacji logistycznych, co przełoży się na poprawę jakości usług. To umożliwi budowanie zaangażowania wśród konsumentów i sprzedawców, zwiększenie udziału spółki w segmencie B2C, a w konsekwencji poprawę marż w perspektywie średnio- i długoterminowej. Grupa InPost oczekuje osiągnięcia progu rentowności na poziomie skorygowanej EBITDA w Wielkiej Brytanii w końcówce roku 2023 oraz osiągnięcia zyskowności prowadzonej działalności na rynku brytyjskim w całym 2024 roku.

Wydatki inwestycyjne InPost w 2023 roku

Grupa InPost zakłada, że wydatki inwestycyjne w 2023 r. wyniosą 1,1 - 1,2 mld zł, z czego większość zostanie przeznaczona na rozwój na rynkach międzynarodowych. Grupa powinna wygenerować dodatnie przepływy finansowe w całym 2023 roku, poprawiając tym samym wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA na koniec roku.

Jak dotąd w I kwartale 2023 r. w Polsce, mimo oznak spowolnienia wydatków konsumpcyjnych, wolumeny obsługiwanych przesyłek nadal rosną w dwucyfrowym tempie. We Francji Grupa odnotowuje nieco wolniejszy wzrost niż w Polsce, ale nadal jest to wzrost dwucyfrowy r/r. Natomiast pozostałe rynki wykazują podobną dynamikę wzrostu do zanotowanej w 2022 r.

InPost to wiodąca platforma dostaw dla e-commerce w Europie. Założony przez Rafała Brzoskę InPost to obecnie wiodąca platforma dostaw dla e-commerce. To niemal 28 tysięcy nowoczesnych urządzeń, z czego już ponad 19 tysięcy w Polsce. InPost współpracuje z ponad 40 000 e-sprzedawców. Tylko w roku 2022 firma w ramach usług kurierskich i w Paczkomatach obsłużyła 744,9 milionów przesyłek.

 

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum