Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Poczta Polska szuka kandydatów na stanowisko prezesa

Poczta Polska ogłosiła konkurs na stanowisko prezesa zarządu. Zgłoszenia kandydatów, wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami, muszą być doręczone do 5 czerwca.
Reklama

Od początku kwietnia obowiązki prezesa zarządu spółki pełni Tomasz Zdzikot, który wcześniej był sekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

"Rada Nadzorcza Poczty Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: Prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. IV wspólnej kadencji" - czytamy w ogłoszeniu zamieszczonym na stronach Poczty.

Spółka zaznaczyła, że postępowanie kwalifikacyjne będzie przeprowadzone etapami. Pierwszy etap to ogłoszenie o wszczęciu postępowania, przyjmowanie zgłoszeń, weryfikacja pod względem formalnym zgłoszeń kandydatów i kwalifikacja kandydatów do kolejnego etapu. W drugim etapie nastąpi przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami wyłonionymi w I etapie i wyłonienie najlepszego kandydata na stanowisko prezesa.

Kandydaci na stanowisko prezesa spółki muszą m.in. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać wykształcenie wyższe oraz spełniać łącznie wszystkie warunki określone w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym - tj. co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek oraz posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

Kandydatem na stanowisko prezesa Poczty Polskiej nie może być osoba, która pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego lub wchodzi w skład organu partii politycznej lub zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze. Kandydat nie może pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej.

Pisemne zgłoszenia kandydatów muszą zostać doręczone do 5 czerwca 2020 roku, do godziny 15, na adres siedziby spółki.

Po dymisji prezesa Poczty Przemysława Sypniewskiego, Rada Nadzorcza spółki 3 kwietnia br. oddelegowała jej członka Tomasza Zdzikota do wykonywania czynności członka zarządu, powierzając mu, w okresie delegowania, pełnienie obowiązków prezesa spółki.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum