Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Allegro modyfikuje plan inwestycyjny dla dużej akwizycji

Rada Dyrektorów Allegro.eu poinformowała o wynikach testu na utratę wartości aktywów Mall Group a.s. i WE|DO CZ s.r.o.  Rada zaakceptowała modyfikację pierwotnego planu inwestycyjnego dla akwizycji Mall Group a.s. i WE|DO CZ s.r.o. i wynikającą z tego skorygowaną wycenę.
Reklama

O co chodzi w teście na utratę wartości

Test na utratę wartości został przeprowadzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i obejmował porównanie prognozy finansowej określającej szacunkową wartość godziwą Grupy Mall i WE|DO pomniejszoną o koszty doprowadzenia do sprzedaży na dzień 30 września 2022 roku z wartością bilansową aktywów Grupy Mall i WE|DO, która wyniosła 4 072 mln zł, w wyniku czego Grupa ujęła niepieniężny odpis z tytułu utraty wartości w wysokości 2 293,0 mln zł. Odpis z tytułu utraty wartości zostanie w całości przypisany do wartości firmy (Goodwill) i zostanie zaprezentowany w Śródrocznym Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniu z Całkowitych Dochodów za III kwartał 2022 r. w pozycji kosztowej „Odpisy z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych”.

 

Zmniejszy się zysk netto Allegro

Utrata wartości zmniejszy zysk netto Grupy w trzecim kwartale 2022 roku, natomiast nie będzie miała wpływu na wynik przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i odpisami z tytułu trwałej utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych (EBITDA), ani na na osiągnięte przepływy pieniężne Grupy. To zdarzenie księgowe nie wpływa na stabilność działalności Allegro ani na priorytety biznesowe – w tym na uruchomienie platformy Allegro 3P w Czechach i na innych rynkach Mall.

Rada przyznaje, że w listopadzie 2021 r. zgodziła się zapłacić pełną cenę dla uzyskania kontroli nad unikatowym biznesem e-commerce, działającym na wielu rynkach, mającym ułatwić przekształcenie Allegro w firmę międzynarodową, i że z perspektywy czasu cena ta została ustalona na szczycie cyklu rynkowego, od czasu którego wiele publicznie notowanych firm z branży e-commerce straciło 50-70% swojej wartości rynkowej.

Tymczasem z powodu inflacji i kryzysu związanego z kosztami życia wyniki finansowe Mall i WE|DO okazały się znacznie niższe niż pierwotnie zakładano. Wzrost inflacji i kosztów finansowania zewnętrznego spowodował znaczny wzrost kosztu kapitału własnego, co zmniejszyło wartość bieżącą długoterminowych przepływów pieniężnych, które zgodnie z prognozą mają być generowane dzięki wdrożeniom platformy handlowej Allegro.

Allegro pracuje nad marketplace w Europie Środkowej

- Pomimo tych bardzo istotnych komplikacji, spółka pozostaje w pełni zaangażowana w osiągnięcie strategicznie ważnego sukcesu, jakim będzie stworzenie przez Allegro znaczącej platformy typu 3P marketplace na rynkach Europy Środkowej. W ten sposób powstanie połączona, międzynarodowa organizacja w modelu 3P/1P z wypracowanym zestawem rozwiązań, które po udanym wprowadzeniu na każdy z kluczowych rynków Mall, będą mogły zostać wdrożone organicznie na innych rynkach w przyszłych latach, stanowiąc kluczowy czynnik przyszłego wzrostu - podano w komunikacie.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum