Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Top 8 zmian w przepisach dotyczących sprzedaży online w 2023 r.

Nowy Rok przyniósł znaczące zmiany w obszarze e-commerce, z uwagi na wdrożenie przepisów unijnych dyrektyw. Prawnicy z zespołu kancelarii prawnej Grant Thornton przygotowali zbiorcze zestawienie najważniejszych z nich.
Reklama
  •  1 stycznia 2023 r. weszły w życie dwie nowelizacje, zmieniające m.in. ustawę o prawach konsumenta, Kodeks cywilny oraz prawo prywatne międzynarodowe, wdrażające przepisy dyrektyw Omnibus cyfrowej i towarowej.
  • Nowe regulacje dotyczą sprzedaży konsumenckiej w sklepach stacjonarnych oraz on-line, dostarczania treści cyfrowych i usług cyfrowych oraz kwestii związanych z rękojmią.
  • Zmiany w przepisach można uznać za rewolucyjne dla konsumentów i przedsiębiorców prowadzących biznes w formule e-commerce - ocenia Grant Thornton.

Zmiany w przepisach można uznać za rewolucyjne, a ich znajomość jest kluczowa zarówno w przypadku konsumentów, jak i przedsiębiorców prowadzących biznes w formule e-commerce lub planujących otworzyć taką działalność w najbliższym czasie – ocenia Grant Thornton.

Obowiązek informowania o cenach sprzed obniżki

Od stycznia 2023 r. przedsiębiorcy w każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru lub usługi zobowiązani są, obok informacji o obniżonej cenie, uwidocznić również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

Obowiązek ten obejmuje też reklamy danego produktu. W przypadku produktów szybko psujących się, z krótką datą przydatności do spożycia – sprzedawca ma uwidaczniać aktualną cenę i tę sprzed pierwszego zastosowania obniżki.

Skrócenie terminu na rozpatrzenie reklamacji

Wprowadzone przez dyrektywę towarową zmiany obejmą przede wszystkim procedurę reklamacyjną. Każdy konsument posiada prawo reklamacji produktu, który okazał się wadliwy.

Dotychczasowy termin rozpatrywania reklamacji trwający 30 dni został istotnie skrócony. W obecnym stanie prawnym, przedsiębiorcy będą musieli rozpatrywać reklamacje w terminie 14 dni.

Nowe obowiązki informacyjne dla platform handlowych typu marketplace

Nowelizacja wprowadza szereg obowiązków dla platform handlowych. Konieczne będzie m.in. wskazanie czy sprzedający jest przedsiębiorcą czy też nie, a jeśli nie – konsumenci mają być informowani, że nie stosuje się wówczas przepisów zapewniających im szczególną ochronę, w postaci np. możliwości odstąpienia od umowy.

Konieczne jest również informowanie o głównych parametrach plasowania ofert (pojawiania się wyników). Jeśli przedsiębiorca korzysta z płatnych reklam lub opłaca wyższe plasowanie się ofert jego produktu, informacja o tym musi być wyraźnie ujawniona konsumentom, podobnie jak w przypadku, gdy przedsiębiorca stosuje indywidualne dostosowywanie ceny.

Sprawdzalność opinii konsumentów

Przedsiębiorcy, którzy udostępniają opinie o oferowanych przez siebie produktach, będą musieli zapewnić możliwość zweryfikowania, czy opinie pochodzą od konsumentów, którzy faktycznie dany produkt zakupili i używają.

Przedsiębiorca będzie musiał również wskazać, czy publikowane są wszystkie opinie o produkcie, czy też tylko te pozytywne.

Decyzja, czy udostępniać konsumentom opinie o produktach będzie należała wyłącznie do przedsiębiorcy. Jeżeli zdecyduje się on nie udostępniać takich opinii, nie będzie wtedy objęty obowiązkiem informacyjnym.

Podawanie dodatkowych danych identyfikacyjnych

Dyrektywa Omnibus wprowadza obowiązek podawania adresu przedsiębiorstwa, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą.

Walka z problemem podwójnej jakości

Dodano nowy rodzaj działania wprowadzającego w błąd. Jest nim każdy rodzaj wprowadzenia towaru na rynek jako identycznego z towarem wprowadzonym na rynki w innych państwach w sytuacji, gdy towar ten w sposób istotny różni się składem lub właściwościami.

Zakazane jest zatem wprowadzanie na rynek towaru jako identycznego z tym, który jest sprzedawany w innych krajach UE, jeśli różnica w składzie czy właściwościach nie będzie obiektywnie uzasadniona.

Zmiany w zakresie rękojmi

Nowe przepisy zmieniają nazewnictwo. Zastępują słowo „rękojmia” terminem „odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową”. Ustawa wyraźnie wskazuje przesłanki zgodności towaru z umową, a termin domniemania, że niezgodność z umową istniała już w chwili zakupu został wydłużony do 2 lat.

W razie niezgodności, w pierwszej kolejności konsument będzie mógł żądać naprawy lub wymiany wadliwego towaru. Jeśli nie będzie to możliwe, konsument będzie miał prawo do obniżenia ceny towaru lub odstąpienia od umowy i całkowitego zwrotu pieniędzy.

Zgodność towaru z umową obejmuje również aktualizacje oprogramowania w przypadku towarów z elementami cyfrowymi oraz treści i usług cyfrowych – przedsiębiorca będzie zobowiązany do dostarczania aktualizacji przez co najmniej 2 lata. Ciężar dowodu dostarczenia  treści cyfrowej lub usługi cyfrowej spoczywa na przedsiębiorcy.

Zapłata danymi osobowymi

Ochrona konsumentów została rozszerzona na przypadki, gdy konsumenci „płacą” (często za pozornie darmowe usługi cyfrowe) swoimi danymi osobowymi. W takich wypadkach obowiązywać będą takie same zasady, jak w odniesieniu do odpłatnych usług, np. możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.

 

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum