Reklama
Partnerzy portalu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Wyrok NSA ws. wycieku danych użytkowników Morele.net. UODO ma swoje zdanie

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, mocą którego uchylił zaskarżony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z września 2020 r. i decyzję Prezesa UODO z września 2019 r. Chodzi o nałożenia kary na Morele.net.
Reklama

Wyciek danych osobowych użytkowników Merele.net

- W dniu 9 lutego 2023 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. akt III OSK 3945/21), mocą którego uchylił zaskarżony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 września 2020 r. (sygn. akt II SA/Wa 2559/19) i decyzję Prezesa UODO z dnia 10 września 2019 r. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w związku z wyciekiem danych osobowych ponad 2.200.000 użytkowników sklepów internetowych Spółki. Wyrok ten jest prawomocny - poinformował urząd.

- Z uwagi na to, że powołane orzeczenie NSA w sposób niezaprzeczalny i precedensowy kwestionuje niezależność Prezesa UODO jako organu nadzorczego, jak i podważa jego kompetencje oraz kwalifikacje merytoryczne zatrudnionych w nim osób, niezbędne do wykonywania zadań, do których organ ten został powołany, Prezes UODO skierował w tej sprawie pismo do NSA - wyjaśnia UOKO.

Prezes UODO pisze do NSA ws. Merele.net

" (...) Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zwany dalej również Prezesem UODO, wyraża głębokie zaniepokojenie niebezpiecznym kierunkiem w jakim zmierza dokonana przez NSA interpretacja kompetencji i pozycji ustrojowej organu nadzorczego, niezgodna z treścią i celem przepisów prawa Unii Europejskiej, tj. Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U.UE.C.2016.202.47), Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz. U. UE. C. z 2007 r. Nr 303, str. 1 ze zm.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 4.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021, str. 35), zwanego dalej RODO, jak również wyrokami Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Powołane orzeczenie w sposób niezaprzeczalny i precedensowy kwestionuje niezależność organu nadzorczego, jak i podważa jego kompetencje oraz kwalifikacje merytoryczne zatrudnionych w nim osób, niezbędne do wykonywania zadań, do których organ ten został powołany. Z orzeczenia wynika wprost, iż przyczyną uchylenia decyzji Prezesa UODO było oddalenie przez organ wniosku o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego na okoliczność ustalenia standardów technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa oraz oceny czy środki techniczne i organizacyjne stosowane przez spółkę odpowiadały standardom środków bezpieczeństwa w działalności gospodarczej przedsiębiorców w obszarze e-commerce o skali i charakterze podobnym do skali i charakteru działalności tejże spółki. (...) - napisał Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Jan Nowak.

 

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum