Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Polska sieć restauracji upada

Zarząd Mr Hamburger S.A. 29 listopada br. podjął decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki w trybie zwykłym oraz złożył do Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach odpowiedni wniosek. Jak uzasadnia swoją decyzję?
Reklama

Spółka Mr Hamburger S.A. w Dąbrowie Górniczej jest spółką notowaną w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Prowadzi ona działalność w branży gastronomicznej. W chwili obecnej, z uwagi na szereg czynników niezależnych, firma utraciła płynność finansową.

Mr Hamburger  - pomysły na ratowanie biznesu

- W ostatnich latach zarządy spółki podejmowały wiele działań mających na celu zmodernizowanie prowadzonych lokali oraz pozyskanie nowych klientów. Niestety z uwagi na pandemię COVID-19, sytuacja finansowa spółki pogorszyła się. Konieczność zamknięcia lokali w czasie lockdownu,
spowodowała istotny spadek obrotów, gdyż wcześniej główna działalność opierała się na obsłudze klientów bezpośrednio w lokalach gastronomicznych. Punkty sprzedaży umiejscowione były w centrach handlowych, w pobliżu stacji benzynowych, bądź na trasach przelotowych, co gwarantowało duży ruch. Spółka nie była wcześniej przystosowana do prowadzenia sprzedaży online i dowozu posiłków do klienta, co wiązało się ze zmianą dotychczasowego modelu biznesowego oraz poniesieniem dodatkowych nakładów. Po zniesieniu obostrzeń, zarząd Mr Hamburger podejmował wszelkie starania w celu zniwelowania negatywnych skutków finansowych wywołanych pandemią - czytamy w uzasadnieniu wniosku o upadłość.

Mr Hamburger - lokal w Katowicach nie poprawił sytuacji spółki

W 2022 r. poprzedni zarząd spółki podjął decyzję o otwarciu nowego lokalu w centrum Katowic przy ul. 3 Maja 20. Doskonała lokalizacja nowego punktu miała sprzyjać zwiększeniu obrotów i pozyskaniu nowych klientów. We wrześniu 2022 r. dokonana została zmiana zarządu spółki, wówczas poczyniono także wiele działań optymalizujących koszty jej funkcjonowania. Wzmożono działania promocyjne, które miały na celu dotarcie do nowych klientów oraz poprawę rentowności wszystkich punktów sprzedaży. Niestety otwarcie nowego lokalu w listopadzie 2022 r., nie przyniosło oczekiwanych wyników. Już po kilku dniach funkcjonowania punktu stwierdzono, że jego wyniki finansowe nie są zadowalające. Dodatkowo, rentowność pozostałych lokali nie wzrosła - podano.

Koszty pracownicze i rosnące ceny energii pogrążają Mr Hamburger

Jak informuje spółka, ze względu na ciężką sytuację na rynku energetycznym, także koszt utrzymania poszczególnych lokali się zwiększył. Wzrosły ceny produktów spożywczych niezbędnych do prowadzenia działalności
gastronomicznej. Dodatkową kwestią, która wpływa na brak perspektyw poprawy rentowności działalności jest podniesienie minimalnego wynagrodzenia dla pracowników, które nastąpi od stycznia 2023 r., co
powoduje 30% wzrost kosztów zatrudnienia. Koszty pracownicze stanowią główne obciążenie finansowe spółki, a ich wzrost sprawia, iż dalsza działalność będzie niemożliwa.

- Obecnie, spółka nie ma możliwości dalszego prowadzenia działalności i stała się niewypłacalna, natomiast perspektywa dalszego wzrostu kosztów (energia elektryczna, gaz, asortyment, koszty pracownicze, itd.) powoduje brak wizji na jakąkolwiek poprawę jej sytuacji finansowej. Zarząd podjął decyzję o konieczności złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, gdyż brak już było realnych szans na poprawę sytuacji finansowej. Decyzja o wszczęciu postępowania upadłościowego została podjęta niezwłocznie po przeprowadzeniu wszelkich możliwych analiz finansowych, które dały
negatywny wynik i brak perspektyw na poprawę sytuacji w przyszłości - napisano w uzasadnieniu.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (1)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum