Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Kasy na myjniach samoobsługowych. Czy będzie centralny rejestr?

1 lutego 2023 r. został wprowadzony obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących dotyczący świadczenia usług mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług, w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta. Jaka jest skala fiskalizacji myjni samochodowych po 3 miesiącach od wejścia w życia rozporządzenia?
Reklama

Od 1 lutego 2023 roku, na przedsiębiorcach prowadzących działalność usługową w postaci myjni samochodowych, w tym myjni samoobsługowych, ciąży obowiązek posiadania kas fiskalnych.

Kasy fiskalne na myjniach samochodowych. Pięć stanowisk = pięć kas fiskalnych? 

Grupa posłów w swojej interpelacji zwraca uwagę na fakt, że każde stanowisko mycia auta traktowane jest jako osobna myjnia samochodowa, a kasę fiskalną należy posiadać na każdym stanowisku sprzedaży. Zatem np. 5-stanowiskową myjnię samoobsługową trzeba wyposażyć w 5 urządzeń fiskalnych. Czy będzie można zamontować centralną kasę fiskalną, do której podpięte były by wszystkie stanowiska?

Posłowie pytają: Ilu przedsiębiorców, prowadzących myjnie samochodowe, wystąpiło do naczelników urzędów skarbowych z prośbą o odroczenie obowiązku posiadania kas fiskalnych? Ile takich wniosków zostało pozytywnie rozpatrzonych?;  Jaka jest skala fiskalizacji myjni samochodowych po 3 miesiącach od wejścia w życie ww. rozporządzenia?;  Jaki był średni koszt fiskalizacji, który musiał ponieść właściciel myjni samochodowej?; Czy w Ministerstwie Finansów prowadzone są prace nad zmianą przepisów umożliwiających myjniom samochodowym montaż centralnej kasy fiskalnej, do której podpięte były by wszystkie stanowiska?

Na te pytania z upoważnienia MF odpowiedzi udzielił Artur Soboń.

Kasy fiskalne na myjniach. Prośba o odroczenie obowiązku

Od 1 lutego br., w uzasadnionych przypadkach organy podatkowe odraczały
obowiązek instalacji kas rejestrujących na podstawie indywidualnych wniosków podatników.

Sekretarz stanu podaje, że w zakresie odroczenia terminu obowiązku ewidencjonowania sprzedaży z pozytywnym wynikiem rozpatrzonych zostało 2.173 wniosków złożonych przez przedsiębiorców do naczelników urzędów skarbowych.

Według stanu na 16 czerwca 2023 r. proces fiskalizacji został przeprowadzony wobec prawie 17.000 urządzeń na myjniach automatycznych. Szacowana wielkość rynku to około 20.000 urządzeń.

Myjnie samochodowe. Ile kosztuje montaż kasy fiskalnej?

Artur Soboń podaje, że z informacji pozyskanych od Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji wynika, że w przypadku dwóch typów urządzeń fiskalnych dla myjni automatycznych, w pierwszym na koszty składają się:

- maksymalny koszt urządzenia w kwocie 1.390 zł netto, brak dodatkowych
kosztów związanych z instalacją w przypadku dokonywania jej we własnym
zakresie, natomiast w sytuacji wykorzystania wyspecjalizowanego serwisu
koszt instalacji kształtuje się w przedziale 400 zł – 800 zł netto,

- opłata abonamentowa za korzystanie z rozwiązania, wsparcie techniczne i
dostęp do portalu, w którym znajdują się dane fiskalne w wysokości 39 zł
netto (stanowisko myjni) lub 10 zł netto (stanowisko okołomyjniowe).

Natomiast w drugim przypadku wskazano na koszty instalacji w przedziale 600 zł
– 1.000 zł netto za stanowisko myjące (usługę montażu), dodatkowe koszty
infrastruktury (LAN) oraz koszty przeróbki pod sterowniki myjni (zestawienie to
nie zawiera kosztu zakupu terminala płatniczego oraz opłat stałych). Zaznaczono również, iż czynność fiskalizacji może być przeprowadzona samodzielnie niezależnie od usługi montażu.

Centralna kasa rejestrująca na samoobsługowych myjniach samochodowych

Z odpowiedzi udzielonych przez sekretarza stanu dowiadujemy się, że w resorcie finansów nie są prowadzone prace legislacyjne nad wdrożeniem centralnej kasy rejestrującej. Obecne przepisy prawne związane z kasami rejestrującymi nie zawierają definicji centralnej kasy rejestrującej, jak również nie przewidują żadnych rozwiązań z tego typu urządzeniami.

 

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum