Reklama
Partner portalu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

KNF: 150 tys. zł kary dla Advadisu

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na spółkę Advadis w upadłości układowej karę pieniężną w wysokości 150 tysięcy złotych.
Reklama
Kara została nałożona za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych polegających na nieprawidłowym: sporządzeniu sprawozdania finansowego za rok 2010, poprzez nieprzeprowadzenie corocznego testu na utratę wartości przez wartość firmy oraz sporządzeniu sprawozdania finansowego za I półrocze roku 2011, poprzez brak oszacowania wartości odzyskiwalnej przez wartość firmy.

- Komisja uznała, że sprawozdanie finansowe spółki za rok 2010 i za I półrocze roku 2011 nie zostały sporządzone zgodnie z MSR. Użytkownicy tych sprawozdań nie otrzymali zatem rzetelnego i kompletnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu, w którego akcje zainwestowali swoje środki. Spółka otrzymała zastrzeżenia dokonane przez podmiot uprawniony do badania, które wskazywały na te obszary sprawozdawczości, które - zgodnie z osądem tego podmiotu - powinny zostać ujęte w sprawozdaniu finansowym w odmienny sposób, niż uczyniła to strona. Naruszenia MSR, opisane w niniejszej decyzji były istotne zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Gdyby strona przeprowadziła test na utratę wartości firmy (tj. pozycji stanowiącej 42,3 % sumy bilansowej) już w sprawozdaniu finansowym za rok 2010 oraz dokonała oszacowania wartości odzyskiwalnej tej pozycji aktywów w sprawozdaniu finansowym za I półrocze roku 2011, wówczas mogłoby się okazać, że istnieje konieczność dokonania odpisu wartości tej pozycji w wynik lat ubiegłych już w tych sprawozdaniach. Ostatecznie bowiem dopiero w sprawozdaniu finansowym za rok 2011 spółka dokonała całkowitego odpisu wartości firmy, korygując wynik lat ubiegłych in minus o kwotę 93,67 mln zł - wyjaśnia KNF.

Advadis to ogólnopolski dystrybutor napojów alkoholowych i bezalkoholowych. Spółka wnioskował o upadłość w dniu 14 października 2011 roku. 

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum