Reklama
Partner portalu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Projekt ustawy: Franczyzobiorca będzie mógł potrącić równowartość podatku z długu wobec franczyzodawcy

Projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej wprowadza specyficzną formę regresu sprzedawcy detalicznego wobec franczyzodawcy za zapłacony podatek, za który ponosił solidarną odpowiedzialność. Będzie mógł bowiem potrącić równowartość wpłaconego podatku ze swojego długu wobec franczyzodawcy.
Reklama

Sprzedawcy detaliczni niewchodzący w skład sieci handlowej będą obowiązani do obliczania i wpłacania, na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca położenia zakładu (sklepu), podatku do 25 dnia następnego miesiąca kalendarzowego, po którym powstał obowiązek podatkowy - czytamy w uzasadnieniu do ustawy.

W przypadku sieci handlowych podatek będzie obliczany, pobierany i wpłacany przez franczyzodawców w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego podatek dotyczy.

Sprzedawcy detaliczni wchodzący do sieci handlowej będą zaś obowiązani do przekazywania do 20 dnia każdego miesiąca kalendarzowego franczyzodawcy i właściwemu dla sieci sklepowej naczelnikowi urzędowi skarbowemu, informacji o wysokości podatku należnego od sprzedaży detalicznej zrealizowanej w poprzednim miesiącu przez danego sprzedawcę detalicznego.

Podmioty tworzące sieć handlową będą ponosiły solidarną odpowiedzialność za jej zobowiązania z tytułu podatku należnego za okres, w którym wchodziły do sieci handlowej.
Jednakże sprzedawca detaliczny będący jedynie franczyzobiorcą ma ponosić odpowiedzialność tylko za zobowiązania podatkowe wynikające ze zrealizowanej przez siebie sprzedaży detalicznej.

Projekt wprowadza także specyficzną formę regresu sprzedawcy detalicznego wobec franczyzodawcy za zapłacony podatek, za który ponosił solidarną odpowiedzialność. Będzie mógł bowiem potrącić równowartość wpłaconego podatku ze swojego długu wobec franczyzodawcy. Ponadto projekt przewiduje rozwiązania, dzięki którym franczyzobiorca będzie mógł na bieżąco kontrolować realizację obowiązku podatkowego przez franczyzodawcę, tak aby nie ponosić, ewentualnych, negatywnych dla niego konsekwencji solidarności ustawowej.

Ponadto przewidziany jest specjalny tryb poboru podatku od sprzedawców z siedzibą poza granicami RP. Poprzez nieznaczne zmodyfikowanie stron internetowych, za pomocą których dokonują oni sprzedaży, podatnicy uzyskają pełną informację co do ich zobowiązań podatkowych. Umożliwi im to odpowiednią alokację tego obciążenia.

 W szczególnych przypadkach przewoźnik będzie zobowiązany pobrać od wysyłającego i wpłacić na rachunek urzędu skarbowego zryczałtowany podatek od sprzedaży detalicznej.

Ministerstwo podkreśla, że rozwiązania zawarte w projekcie nie są sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.

- Ustawa nie zawiera przepisów technicznych wymagających notyfikacji w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr. 239, poz. 239, z pózn. zm.). Projekt nie był przedstawiany do uzgodnienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu. Sama proponowana danina nie podlega Dyrektywie 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, nie spełniając cech tego podatku - czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy.

Zdaniem autorów projektu przesadzone wydają się być obawy jakoby wprowadzenie podatku miało spowodować znaczny wzrost cen. Duża rywalizacja pomiędzy sieciami handlowymi i ewentualne wzmocnienie konkurencji nie pozwoli przenieść kosztów daniny na konsumenta. W przypadku podniesienia stawek podatku od towarów i usług w roku 2012, nie zaobserwowano statystycznie istotnego impulsu inflacyjnego z tego tytułu.

- Podobne czynniki ograniczą możliwość przenoszenia podatku „w tył” łańcucha dostaw. Należy przy tym zauważyć olbrzymią dysproporcję pomiędzy marżami sklepów wielkopowierzchniowych i pozostałych (często jest to relacja 2-4% do 16%, gdzie marża jest tym większa im mniejszy jest sklep). Stosowanie bardzo niskich marż pozwala na zwiększenie udziału w rynku, co może prowadzić do znacznego ograniczenia konkurencji, a tym samym stabilizującej ceny, rywalizacji o klienta. Nie wydaje się, aby w warunkach deflacji i nasilonej konkurencji ewentualny wzrost cen z powodu wprowadzenia daniny mieli silnie odczuć konsumenci.Podatek może natomiast obniżyć ekonomiczną rentowność niektórych podatników. Jednakże zdaniem projektodawcy stosowane przez nich struktury organizacyjno-finansowe dysponują potencjałem umożliwiającym szybki powrót do stanu trwałej rentowności - argumentują autorzy projektu.

 

 

 

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum