Reklama
Partner serwisu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Raport: Do wypadku przy pracy dochodzi częściej w średnich firmach niż w małych

Według danych GUS tylko w I połowie 2017 roku miało miejsce 12 135 wypadków, z czego aż 61 proc. spowodowane było nieprawidłowym zachowaniem pracownika. Jako kolejne najczęstsze przyczyny wymieniane były: niewłaściwy stan narzędzi, wyposażenia lub budynków (8,4 proc.) oraz niewłaściwe wykorzystanie narzędzi lub maszyn (7,1 proc. zdarzeń).
Reklama

Jak wynika z raportu Koalicji Bezpieczni w Pracy, co trzeci właściciel małego lub średniego przedsiębiorstwa przyznaje, że w przeciągu dwóch ostatnich lat w jego zakładzie doszło do wypadku przy pracy. Jednocześnie prawie 90 proc. firm chce inwestować w bezpieczeństwo.

Dane z raportu „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2017” pokazują, że w małych i średnich przedsiębiorstwach, w których doszło do wypadku, 35 proc. z incydentów zostało zgłoszonych do Państwowej Inspekcji Pracy.

Zgodnie z art. 234 § 2 Kodeksu pracy zgłoszenie do właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora jest wymagane tylko wówczas, gdy zaistniał wypadek śmiertelny, ciężki lub zbiorowy (tj. któremu uległy dwie lub więcej osób). Według danych GUS, w 2016 roku miało miejsce 87886  wypadków, z czego 703 były to wypadki śmiertelne i ciężkie, czyli około 1 proc. wszystkich zdarzeń.

– Tak wysoki odsetek deklaracji zgłoszenia wypadku do PIP może wynikać z braku świadomości pracodawców na temat prawa pracy. Respondenci odpowiadali tak, jak wydawało im się, że jest zgodnie z prawem. Z drugiej strony wysoki odsetek zgłoszeń może świadczyć o tym, że wypadki lekkie nie są wcale rejestrowane przez podmioty z sektora MŚP. Jednocześnie należy podkreślić, że z uwagi na różnice metodologiczne, w statystykach występują znaczne rozbieżności między badającymi wypadki instytucjami jak PIP, ZUS i GUS. Według informacji CIOP, co najmniej 13-27 proc. zdarzeń śmiertelnych oraz 7-27 proc. ciężkich wypadków przy pracy, które są badane przez inspektorów PIP, nie znajduje się w statystkach GUS. Najmniejszą zgłaszalność do GUS śmiertelnych i ciężkich wypadków przy pracy stwierdzono w mikroprzedsiębiorstwach, z których do GUS nie trafia ok. 50 proc. informacji. Tak czy inaczej, raport „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2017” pokazuje, że słusznie tegorocznemu badaniu nadaliśmy nazwę roboczą „Szara strefa bezpieczeństwa” – mówi Jan Obojski, pełnomocnik ds. zarządzania logistycznego ILS, Grupa Inter Cars.

Badanie „Bezpieczeństwo pracy w Polsce” przeprowadzone wśród pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw ukazało, że zdecydowanie częściej do wypadków przy pracy dochodziło w średnich przedsiębiorstwach – aż 57 proc. właścicieli zakładów przyznaje, że w przeciągu ostatnich dwóch lat taka sytuacja miała miejsce. W małych firmach odsetek ten wyniósł 23 proc.

97 proc. badanych pracodawców twierdzi, że w jego zakładzie organizowane są szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a 64 proc. z nich organizuje je regularnie, minimum raz na rok. Co piąty respondent (21 proc.) przyznaje, że szkolenia odbywają się, ale nieregularnie, a co dziesiąty (12 proc.), że szkolenie bhp przechodzą tylko nowo zatrudnieni pracownicy. Mimo to co piąty (22 proc.) pracodawca sektora MŚP twierdzi, że nie ma bezpośredniego wpływu na bezpieczeństwo w swojej firmie.

Badanie zostało przeprowadzone przez Kantar Public w dniach 22 września – 3 października 2017 roku na reprezentatywnej grupie 300 pracodawców z sektora MŚP techniką CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo) na zlecenie Koalicji Bezpieczni w Pracy. 

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum