Reklama
Partner serwisu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Raport KPMG: Firmy rodzinne są w dobrej kondycji i chcą zatrudniać

Przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce i Europie są w bardzo dobrej kondycji – zdecydowana większość firm, które wzięły udział w badaniu KPMG „Barometr firm rodzinnych”, oceniła pozytywnie swoją sytuację ekonomiczną. W ostatnim roku 41 proc. tego typu firm w Polsce odnotowało wzrost przychodów. Ustalając priorytety na najbliższą przyszłość, przedsiębiorcy planują skoncentrować się na wzroście obrotów (42 proc.) i poprawie zyskowności (37 proc.).
Reklama

- Firmy rodzinne zwykle chętniej niż inni właściciele firm inwestują w innowacje z myślą o wartości, jaką przyniosą w przyszłości. Ich decyzje biznesowe są skoncentrowane na zachowaniu majątku firmy i maksymalizacji korzyści dla członków rodziny przez pokolenia, natomiast firmy nieoparte na więzach rodzinnych są często bardziej ograniczone w potrzebie uzasadnienia podejmowania ryzyka – mówi Andrzej Bernatek, partner w KPMG w Polsce.

Firmy rodzinne szczególną uwagę zwracają na odpowiednie formy zarządzania, stawiając na ujednolicone i przejrzyste zasady, pozwalające zachować równowagę pomiędzy więzami krwi a biznesem. Rosnące koszty pracy, polityczna niepewność oraz coraz większa konkurencja na rynku, to główne problemy z jakimi borykają się na co dzień firmy rodzinne. Co trzecia badana firma planuje zwiększyć zatrudnienie.

Aż 62 proc. polskich oraz 71 proc. europejskich firm rodzinnych ocenia, że sytuacja ich przedsiębiorstw w najbliższej przyszłości będzie dobra lub bardzo dobra. W porównaniu do zeszłego roku optymizm rodzinnych przedsiębiorców w Polsce wzrósł o 6 p.p. (z 56 proc.). Jedynie 6 proc. ankietowanych z Polski spodziewa się, że kondycja ich firmy będzie zła lub bardzo zła w najbliższej przyszłości.

Optymistyczne nastroje mogą być rezultatem dobrych wyników – w ostatnim roku 41 proc. przebadanych firm w Polsce odnotowało wzrost przychodów, a tyle samo utrzymało je na stałym poziomie (wśród europejskich firm odsetek ten wyniósł odpowiednio 57 proc. i 27 proc.). Jedynie 18 proc. odnotowało spadek przychodów w ciągu ostatnich 12 miesięcy (w Europie 13 proc.). Optymizm badanych firm rodzinnych co do przyszłości przekłada się także na ich plany związane z zatrudnieniem. Choć 59 proc. ankietowanych zamierza utrzymać jego obecny poziom, to blisko co trzeci badany planuje zwiększyć liczbę pracowników w firmie.

- Do wzrostu poziomu obrotów przyczynił się między innymi ogólny stan gospodarki. Blisko co trzeci ankietowany przedsiębiorca w Europie wskazał na rosnący popyt na rynku jako jeden z kluczowych czynników sukcesu. W przypadku polskich firm rodzinnych największy wpływ na dobrą sytuację miały efektywne procesy wewnętrzne, które wskazało 25 proc. badanych, skuteczne techniki sprzedaży i dbałość o klienta (22 proc.) oraz inteligentny marketing (21 proc.). Duże znaczenie miały też wdrożone optymalizacje i wzmocnienia kadrowe – 19 proc. polskich firm rodzinnych uzyskało większe obroty dzięki wprowadzeniu nowych produktów oraz usług, a 13 proc. – zatrudniając nowych pracowników – mówi Andrzej Bernatek, partner w KPMG w Polsce.

Rosnące koszty pracy, polityczna niepewność, a także coraz większa konkurencja na rynku to główne problemy, z jakimi borykają się polskie firmy rodzinne. Aż 60 proc. respondentów w Polsce wskazało rosnące koszty pracy jako jedno z głównych wyzwań związanych z prowadzeniem biznesu. W Europie blisko co trzeci przedsiębiorca (32 proc.) obawia się, że czynnik ten wpłynie na jego biznes. Firmy rodzinne postulują uproszczenie przepisów podatkowych (36 proc. badanych w Polsce wskazało taką odpowiedź), obniżenie podatków (33 proc.), a także zmniejszenie kosztów pracy (31 proc.).

Spadająca stopa bezrobocia powoduje, że firmy mają coraz większe trudności z przyciąganiem wykwalifikowanych pracowników. Brak odpowiedniej kadry jest obecnie jednym z największych wyzwań, z jakim muszą zmagać się firmy rodzinne (29 proc. respondentów w Polsce udzieliło takiej odpowiedzi). W Europie natomiast problem ten jest bardziej dotkliwy, aż 43 proc. badanych nie może znaleźć pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Konieczne staje się skuteczne wyróżnienie firmy na rynku pracy, aby pozyskiwać nowych, utalentowanych pracowników.

- Jeszcze do niedawna koszty pracy w Polsce należały do jednych z niższych w Europie, jednak od kilku lat ich wysokość ulega zmianie. Przedstawiciele firm rodzinnych w Polsce istotnie odczuwają zwiększające się koszty zatrudnienia – dla ponad połowy badanych stanowią one duże utrudnienie w prowadzeniu biznesu. Istotnym wyzwaniem dla polskich przedsiębiorców jest także otoczenie prawne oraz poziom jego skomplikowania. Ankietowane firmy rodzinne w Polsce – zapytane o czynniki, które przyczyniłyby się do lepszej sytuacji ich biznesów – wskazują między innymi na bardziej elastyczne regulacje dotyczące rynku pracy (18 proc.) – mówi Piotr Żurowski, partner w KPMG w Polsce.

Mając za sobą udany rok, firmy rodzinne szukają procesów, procedur i strategii, które zwiększą efektywność ich działania. Szczególną uwagę zwracają na odpowiednie formy zarządzania, które pozwalają zachować balans pomiędzy więzami krwi a biznesem. W 51 proc. badanych firm w Polsce wprowadzony został oficjalny zarząd, a w 30 proc. rada rodzinna będąca ogniwem łączącym struktury na najwyższym szczeblu i rozwiązującym problemy na linii firma–rodzina.

Najważniejszym priorytetem dla firm rodzinnych w Polsce (42 proc. badanych) jest wzrost obrotów. Przedsiębiorstwa, nawet te o ugruntowanej pozycji, jako jeden z najważniejszych celów wymieniają również wzrost zyskowności (37 proc.), gdyż to ona determinuje ich możliwości dalszego rozwoju i tym samym osiągnięcie sukcesu w przyszłości. Blisko jedna trzecia respondentów uważa, że istotna jest również dywersyfikacja portfolio produktowego poprzez wypuszczenie na rynek nowych produktów i usług.

„Barometr firm rodzinnych” jest szóstą edycją badania przeprowadzonego przez KPMG w wybranych krajach Europy, a polskie firmy rodzinne wzięły udział w badaniu już po raz piąty. Raport został opracowany na podstawie wyników wywiadów internetowych (CAWI), przeprowadzonych w okresie maj-sierpień 2017 roku. Raport skupia się na kompleksowej analizie sytuacji biznesów rodzinnych, ich planów na przyszłość, priorytetów oraz wyzwań, z którymi muszą się zmagać na co dzień.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum