Reklama
Partner portalu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Sanacja Dayli zostanie umorzona?

Zarządca Dayli może zarekomendować umorzenie postępowania sanacyjnego spółki.
Reklama

Zarządca Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji podał informację o nadaniu do sędziego komisarza pisma informującego o aktualnym stanie postępowania spółki zależnej - Dayli Polska Sp. z o. o. w restrukturyzacji.

Zgodnie z pismem:
1) Zarządca Dayli 23.12.2016r. złożył na ręce Sędziego Komisarza wniosek o wyrażenie zgody na sprzedaż składników majątku Dayli, a pismem z dnia 10.01.2017r. wniosek ten uzupełnił, przedkładając wycenę zapasu handlowego Dayli, opracowaną przez biegłego rzeczoznawcę;
2) Postanowieniem z dnia 26.01.2017r. Sędzia Komisarz wyraził zgodę na sprzedaż z wolnej ręki, w drodze oferty publicznej, składników należących do Dayli i wchodzących w skład masy sanacyjnej Dayli w postaci towarów handlowych objętych wnioskiem zarządcy po cenie nie niższej niż 26,75 % wartości ewidencyjnej zapasu;
3) Odrębnie Rada Wierzycieli na podstawie wniosku zarządcy Dayli z dnia 21.12.2016r. podjęła uchwałę w przedmiocie zezwolenia na sprzedaż składników majątku Dayli – zapasów handlowych o wartości przekraczającej 500.000,00zł;
4) Komitent pismem z dnia 17.01.2017r. złożył oświadczenie o wypowiedzeniu ramowej umowy komisu z dnia 25.05.2016r. zmienionej aneksem z dnia 19.12.2016r.;
5) Rada Wierzycieli uchwałą nr 1/1/2017 w sprawie dalszego kierunku postępowania sanacyjnego, po zapoznaniu się ze stanem postępowania, złożonymi wnioskami o jego umorzenie oraz stanem masy sanacyjnej wskazała m.in., że zarządca Dayli powinien jak najszybciej wykonać postanowienie Sędziego Komisarza z dnia 26.01.2017r. w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia Dayli.

Zarządca Dayli poinformował, iż po wygaśnięciu ramowej umowy komisu, o której mowa powyżej, Dayli nie będzie mogła kontynuować postępowania restrukturyzacyjnego, a procedowanie postanowienia Sędziego Komisarza w przedmiocie zbycia zapasu stanie się bezprzedmiotowe.
W związku z powyższym, z uwagi na brak realizacji założeń restrukturyzacji w kwestiach związanych z zapewnieniem finansowania warunkującego dalsze funkcjonowanie sieci oraz stopień narastania nieuregulowanych zobowiązań, powstałych po dniu otwarcia postępowania sanacyjnego, zarządca Dayli może rekomendować wyłącznie umorzenie postępowania sanacyjnego Dayli Polska sp. z o.o. w restrukturyzacji.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (6)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum