Reklama
Partner serwisu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Sprzedaż Produktów Klasztornych niższa o 10,5 proc.

Przychody ze sprzedaży Produktów Klasztornych na koniec III kwartału 2015 r. wyniosły łącznie 2 384 835,23 zł, co oznacza spadek sprzedaży o ok. 10,56 proc. w porównaniu do wyników zaprezentowanych w ujęciu narastającym za III kwartały 2014 roku, gdzie przychody ze sprzedaży wyniosły 2 666 338,66 zł.
Reklama

Wraz ze spadkiem wartości przychodów ze sprzedaży zmniejszeniu uległy również koszty sprzedaży osiągając w ujęciu narastającym za III kwartały 2015 roku wartość 2 849 173,07 zł w stosunku do kwoty 3 260 348,80 zł poniesionej w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego.

Niższa sprzedaż w III kwartale była konsekwencją ładnej pogody w okresie wakacyjnym, która zachęcała konsumentów do wyjazdów poza duże miasta. Tym samym główni odbiorcy produktów spółki zlokalizowani w dużych aglomeracjach miejskich (Warszawa, Kraków, Katowice, Wrocław, Poznań) w wyniku zachowań swoich klientów ograniczali bieżące zamówienia, co przełożyło się na poziom przychodów spółki w III kwartale 2015 r.

W trzecim kwartale 2015 r. największy udział w przychodach ze sprzedaży miał nabiał, wędliny
i produkty garmażeryjne (pierogi i krokiety) odpowiednio 43 proc., 16 proc. i 13 proc. przychodów. W związku z okresem letnim przypadającym na III kwartał, znaczący udział w przychodach (ok. 14 proc.) miała również sprzedaż piwa MNICH. Wartość przychodów ze sprzedaży piwa MNICH w okresie III kwartału 2015 roku wzrosła o ponad 223 proc. w stosunku do wartości sprzedaży z II kwartału 2015 roku.

Decydującym wpływem na poziom kosztów operacyjnych w III kwartale 2015 r. były koszty związane
z obsługą logistyczną oraz koszty obsługi sprzedaży i koszty marketingowe. Wystąpiły również
jednorazowe koszty poniesione w związku z pozyskaniem nowych punktów handlowych oraz
jednorazowe koszty marketingowe. Jednocześnie w III kwartale 2015 w stosunku do III kwartału 2014
r. udało się znacząco zmniejszyć koszty związane z usługami obcymi, oraz koszty związane z zużyciem materiałów i energii.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum