Reklama
Partner portalu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

W Polsce jest prawie 355 tys. sklepów. Wzrosła liczba placówek z kapitałem zagranicznym

Na koniec 2014 r. szacowana liczba sklepów w Polsce wyniosła prawie 355 tys. i była o 0,3%
wyższa niż przed rokiem. Powierzchnia sprzedażowa sklepów również wzrosła (o 3,4%) i stanowiła wielkość ok. 34 964 tys. mkw. Wzrost powierzchni zanotowano w sklepach we wszystkich przedziałach powierzchniowych - wynika z najnowszych danych GUS.
Reklama

Największy przyrost powierzchni w mkw. zaobserwowano zarówno w sklepach o wielkości 99 mkw. i mniej (prawie o 690 tys. mkw.), jak i tych z przedziału 400-999 mkw. (o ok. 240 tys. m kw.). W obu tych przedziałach wzrost powierzchni wyniósł 4,6 mkw.

Wśród wielkopowierzchniowych obiektów handlowych największy wzrost liczby sklepów zaobserwowano w kategorii supermarketów (o 4,8 mkw.), jednak wzrost ten nie był już tak intensywny jak w ostatnich latach. W porównaniu z 2013 r. liczba hipermarketów wzrosła nieznacznie (o 0,2%).

W 2014 r. szacowany udział wartości sprzedaży realizowanej łącznie przez supermarkety
i hipermarkety w sprzedaży detalicznej w sklepach i na stacjach paliw stanowił 24,2% i był o 0,6 p. proc. wyższy niż przed rokiem.

W 2014 r. na jeden sklep przypadało średnio 108 osób, podczas gdy w 2013 r. było
to odpowiednio 109 osób.

W grupie przedsiębiorstw, w których liczba pracujących wynosi powyżej 9 osób liczba sklepów
należących do firm z kapitałem zagranicznym zwiększyła się w 2014 r. o 4,3 %, a powierzchnia
sprzedażowa o 0,8%. Średnia powierzchnia sklepów przedsiębiorstw zagranicznych wyniosła 635,6 mkw. (odpowiednio w sklepach przedsiębiorstw własności prywatnej krajowej – 177,5 mkw.). Natomiast udział powierzchni sklepów z kapitałem zagranicznym w powierzchni ogółem obniżył się o 0,7 p. proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

W 2014 r. według wstępnych danych udział handlu w produkcie krajowym brutto wyniósł
17,0% i był o 0,1 p. proc. wyższy niż przed rokiem.

Średnia marża zrealizowana w 2013 r. przez jednostki handlowe (zaklasyfikowane do sekcji G -
Handel, naprawa pojazdów samochodowych) wyniosła 16,7% i była na tym samym poziomie co w roku ubiegłym. Najwyższe marże wyrażone w procentach pozyskiwane były przez przedsiębiorstwa handlu detalicznego, a zróżnicowanie poziomu zrealizowanych marż uzależnione było od rodzaju działalności przedsiębiorstw.

W handlu detalicznym zakupów towarów dokonywano głównie bezpośrednio u producentów
i wytwórców krajowych (ok. 57%), rzadziej u hurtowników (nieco ponad 28%), odnotowano
także nieznaczny wzrost udziału zakupów bezpośrednio z importu do prawie 14%.

W 2014 r. sprzedaż detaliczna w cenach bieżących zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe
i niehandlowe wyniosła 704,8 mld zł i była o 2,8% wyższa niż przed rokiem. W punktach sprzedaży
detalicznej wartość sprzedanych towarów wyniosła 677,1 mld zł (wzrost o 2,6%), z tego wartość żywności i napojów bezalkoholowych - 165,8 mld zł (spadek o 0,4%), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych - 54,5 mld zł (spadek o 0,2%) i towarów nieżywnościowych - 456,7 mld zł (wzrost o 4,1%). W placówkach gastronomicznych sprzedaż detaliczna wyniosła 27,8 mld zł (wzrost o 8,2%).

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum