Reklama
Partner serwisu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Zdecydowana większość przedsiębiorstw w Polsce to firmy rodzinne

Udział polskich firm rodzinnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw nie odbiega od innych państw europejskich. Spółki te stanowią 75 proc. wszystkich podmiotów w Polsce - równie dużo, co w Irlandii, Islandii, Francji, Niemczech oraz Portugalii – wynika z raportu Grand Thornton „Rodzinny biznes na Gziełdzie”.
Reklama

Jak podaje raport, ponad 2,3 mln przedsiębiorstw w Polsce jest własnością prywatną, z czego 828 tys. firm działających w Polsce deklaruje, że są przedsiębiorstwami rodzinnymi. - Należy przy tym zauważyć, iż gros właścicieli i zarządzających przedsiębiorstwami nie jest świadomych rodzinnego charakteru swojego biznesu lub nie identyfikują swojej działalności jako rodzinnej. Spółki te nazywane są „potencjalnymi” firmami rodzinnymi. Szacuje się, że w Polsce, stanowią 2,1 mln przedsiębiorstw – oceniają autorzy raportu.

Najwięcej biznesów rodzinnych prowadzonych jest w formie działalności osób fizycznych (70,5 proc.), spółki akcyjne stanowią mniej niż 1 proc. wszystkich podmiotów.

W 2015 roku odsetek firm rodzinnych działających ponad 20 lat na rynku wyniósł 43 proc., co oznacza wzrost o 23 punkty procentowe w porównaniu do 2010 roku. - Jest to bardzo dobra tendencja, która oznacza, że pierwsze firmy rodzinne, które powstały na początku lat dziewięćdziesiątych, nadal funkcjonują w polskiej gospodarce – ocenia raport.

Według analizy przeprowadzonej przez Grant Thornton, co czwarta spółka notowana na rynku NewConnect warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych była firmą rodzinną, podmioty te stanowią też 17 proc. wszystkich spółek notowanych na Głównym Rynku (dane na dzień 31.12.2016 roku).

Najlepiej zarabiającymi firmami rodzinnymi w Polsce są: Transfer Multisort Elektronik, Eko-Okna, Grupa Oknoplast oraz notowane na Głównym Rynku GPW: Interma Trade (firma z branży biżuterii, przychody w 2016 roku wyniosły 683,7 mln zł) oraz Atal (spółka sektora deweloperskiego, której przychody w 2016 roku osiągnęły wartość 506,8 mln zł).

A jak wygląda to w Unii Europejskiej? Firmy rodzinne to 65-80 proc. wszystkich firm w UE. Firmy rodzinne generują około 80 proc. europejskiego PKB, a ich udział w zatrudnieniu w sektorze prywatnym oscyluje na poziomie 40-50 proc., co więcej, tworzą 85 proc. nowych miejsc pracy w UE.

Wśród firm notowanych na GPW co piata to firma rodzinna. Radzą sobie one często lepiej niż nierodzinna konkurencja. Według raportu, na koniec 2016 r. na GPW notowanych było łącznie 176 spółek, które spełniały przynajmniej jedną z czterech definicji przedsiębiorstwa rodzinnego. Spośród nich 82 to spółki notowane na Głównym Rynku GPW, a 94 – na rynku NewConnect.

Wyniki raportu pokazują też, że giełdowe spółki rodzinne to przedsiębiorstwa o dużej dynamice rozwoju. W badanym okresie przychody spółek rodzinnych notowanych na Głównym Rynku GPW wzrosły o 51,6 proc., a w tym samym czasie przychody pozostałych firm spadły o 6,9 proc. Dynamicznie rośnie również kapitalizacja firm rodzinnych na GPW. Na Głównym Rynku na koniec 2016 r. wyniosła ona 33,5 mld zł, co przekłada się na średni roczny wzrost na poziomie 26 proc. W przypadku pozostałych (nierodzinnych) wartość ta przekroczyła 327 mld zł, co dało średni roczny wzrost o 5,7proc.

Firma rodzinna została określona jako podmiot gospodarczy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw o dowolnej formie prawnej, zarejestrowany i działający w Polsce, w którym:
wspólnie pracuje co najmniej dwóch członków rodziny, co najmniej jeden członek rodziny ma istotny
wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem, członkowie rodziny posiadają znaczące udziały
w przedsiębiorstwie.

Raport Grant Thornton powstał pod patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i Fundacji Firmy Rodzinne.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum