Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

MF: Rada Ecofin o reformie reguł fiskalnych

Reforma reguł fiskalnych, która ma na celu poprawę stabilności długu publicznego i wspieranie trwałego wzrostu gospodarczego, oraz VAT w erze cyfrowej zostały omówione podczas posiedzenia Rady Ecofin w Luksemburgu - podało w poniedziałek Ministerstwo Finansów.
Reklama

Jak podało Ministerstwo Finansów, podczas posiedzenia Rady Ecofin ministrowie omówili propozycje reformy zarządzania gospodarczego w UE, które Komisja Europejska przedstawiła 26 kwietnia 2023 r.

"Mają one na celu wdrożenie najbardziej kompleksowej reformy unijnych przepisów dotyczących zarządzania gospodarczego od czasu zakończenia kryzysu gospodarczego i finansowego. Głównym celem propozycji jest poprawa stabilności długu publicznego i wspieranie trwałego wzrostu gospodarczego oraz przygotowanie UE na przyszłe wyzwania przez wspieranie postępów w kierunku zielonej i cyfrowej transformacji" - stwierdzono w poniedziałkowym komunikacie MF.

Resort wyjaśnił, że polska zgodziła się z potrzebą reformy unijnych reguł fiskalnych. Minister finansów Magdalena Rzeczkowska stwierdziła, że nowe ramy zarządzania gospodarczego powinny prowadzić do zwiększenia inwestycji, zwłaszcza w sektorach strategicznych.

"Reguły fiskalne muszą uwzględniać nowe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa i inne bezpośrednie zagrożenia na granicach UE" - powiedziała cytowana w komunikacie minister finansów Magdalena Rzeczkowska. - "Ostatnie propozycje legislacyjne nie odnoszą się do istoty polskiego postulatu, podnoszonego od dawna, dotyczącego specjalnego traktowania wydatków obronnych. W naszej ocenie reguły powinny uznawać fakt, że zwiększone wydatki państw członkowskich na obronę sprzyjają międzynarodowej solidarności i pomagają w osiąganiu celów polityki UE, dlatego powinny być traktowane jako istotny czynnik w ramach unijnego nadzoru budżetowego" - dodała minister.

Podczas posiedzenia w Luksemburgu ministrowie omówili postęp i wytyczne do dalszych prac w zakresie tzw. pakietu "VAT w epoce cyfrowej". Mają one wspierać walkę z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania, a także uproszczeniu systemu VAT poprzez dostosowanie obowiązujących regulacji do wyzwań epoki cyfrowej. W trakcie dyskusji ministrowie wyrazili poparcie dla ogólnych celów pakietu legislacyjnego i docenili osiągnięty postęp. Zwrócili jednocześnie uwagę na potrzebę kontynuowania dyskusji i wyjaśnienia jeszcze wielu aspektów technicznych.

"Strona polska zwróciła m.in. uwagę na istotne znaczenie raportowania cyfrowego opartego na ustrukturyzowanych fakturach elektronicznych i konieczność zapewnienia państwom członkowskim pewnej elastyczności, która pozwoli na stosowanie skutecznych, sprawdzonych środków uszczelniających krajowy system VAT, aby nie utracić dotychczasowych osiągnięć w zwalczaniu oszustw i zmniejszaniu luki VAT" - wskazano w komunikacie.

MF zwróciło uwagę, że podczas posiedzenia rady omówione zostały wpływ gospodarczy i finansowy wojny na Ukrainie. Komisja Europejska przedstawiła stan wdrażania instrumentu pomocy makrofinansowej tzw. MFA+, z którego Ukraina otrzymała dotąd 7,5 mld euro (z 18 mld euro przewidzianych w tym roku). Poinformowała, że kolejne 1,5 mld euro zostanie wypłacone w kolejnym tygodniu.

Poza tym w ramach wiosennego pakietu Semestru Europejskiego Rada zatwierdziła zalecenia Rady w sprawie krajowych programów reform na 2023 r. oraz przedstawiające opinie Rady na temat zaktualizowanych programów stabilności lub konwergencji. Przyjęta także została decyzja wykonawcza w sprawie zmiany Krajowego Planu Odbudowy Estonii. Ministrowie upoważnili Komitet EFC do przygotowania unijnych wytycznych na spotkanie G20 na szczeblu ministrów finansów i prezesów banków centralnych w dniach 14-18 lipca 2023 r.

"W Luksemburgu odbyło się też doroczne spotkanie Rady Gubernatorów Europejskiego Banku Centralnego. W trakcie posiedzenia Eurogrupy w formacie inkluzywnym ministrowie zapoznali się ze stanem prac i perspektywami dotyczącymi rozwoju unii rynków kapitałowych. Dyskusja będzie kontynuowana podczas lipcowego posiedzenia Eurogrupy w formacie inkluzywnym" - dodano w komunikacie.

Reklama

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum