Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

MRiRW: można już składać wnioski o świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Ministerstwo rolnictwa przypomniało w poniedziałek, że od 1 lipca można składać wnioski o świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. 300 zł dodatek mogą uzyskać osoby, które pełniły funkcję sołtysa i uzyskały wiek emerytalny.
Reklama

Ministerstwo przypomniało, że wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), właściwych ze względu na miejsce zamieszkania. Wzór wniosku jest określony w rozporządzeniu ministra rolnictwa.

Do wniosku należy dołączyć: zaświadczenie wydane przez wójta, burmistrza, lub prezydenta miasta właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji, oraz oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez co najmniej dwie kadencje i nie mniej niż 8 lat, zaświadczenie może być zastąpione pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu. Zaświadczenie musi być potwierdzone pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa mogą uzyskać osoby, które pełniły funkcję sołtysa na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z 1990 r. przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat, uzyskały wiek emerytalny: w przypadku kobiet 60 lat, zaś w przypadku mężczyzn 65 lat, oraz nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Świadczenie przysługuje od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek o jego przyznanie. Początkowa kwota 300 zł miesięcznie ma podlegać corocznej waloryzacji, od 1 marca o wskaźnik waloryzacji ustalony zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Reklama

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum