Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Rzeczkowska: subwencje dla samorządów oraz ich udziały w PIT i CIT wyniosą 202,6 mld zł w 2024 r.

Udziały w PIT, CIT oraz subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego wzrosną o 43,3 mld zł do 202,6 mld zł – powiedziała w czwartek minister finansów Magdalena Rzeczkowska.
Reklama

W czwartek Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu na 2024 r. Jak podało Ministerstwo Finansów w czwartkowym komunikacie, prognoza dochodów budżetu została ustalona na 683,6 mld zł, limit wydatków ustalono na 848,3 mld zł a deficyt budżetu ma nie przekroczyć 164,8 mld zł.

"Budżet na 2024 r. to budżet bezpiecznej Polski. Wiedząc, że rok 2024 będzie rokiem silnego odbicia wzrostu gospodarczego przewidzieliśmy w nim środki na trzy najważniejsze priorytety jakimi są: zapewnienie bezpieczeństwa militarnego, realizacja programów społecznych oraz ochrona zdrowia Polek i Polaków. Wydatki będą historycznie wysokie w wielu kategoriach, w tym np. na obronność i wzmacnianie bezpieczeństwa państwa, na wsparcie rodzin i seniorów, na programy społeczne" - powiedziała cytowana w komunikacie MF minister finansów Magdalena Rzeczkowska. - "Nie sposób wyobrazić sobie stałego i efektywnego rozwoju państwa bez wsparcia samorządów, którym przekażemy znaczące kwoty. Udziały w PIT, CIT oraz subwencje dla JST wzrosną o 43,3 mld zł do 202,6 mld zł" - dodała.

W komunikacie podano, że deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) założono na poziomie ok. 4,5 proc. PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) ma wynieść 54 proc. PKB.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano wzrost PKB w ujęciu realnym o 3 proc. wzrost inflacji w ujęciu średniorocznym o 6,6 proc. przy założeniu braku nowych szoków podażowych na rynku żywnościowym i energetycznym. Poza tym przeciętny roczny funduszu wynagrodzeń ma wzrosnąć o 11,1 proc., a spożycie prywatne, w ujęciu nominalnym, ma się powiększyć o 10,2 proc. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku ma wynieść 5,2 proc.

MF podało także, że dochody budżetu państwa w w 2024 r. wzrosną o 89 mld zł w stosunku do 2023 r. Złożą się na to wzrost dochodów z VAT o ok. 53 mld zł, wzrost dochodów z podatku akcyzowego o 4,3 mld zł, wzrost dochodów z podatku CIT o 5,3 mld zł oraz wzrost dochodów z podatku PIT o 19,2 mld zł. MF podało także, że w przyszłym roku dochody niepodatkowe wzrosną o 6,5 mld zł, głównie za sprawą planowanej w 2024 r. wpłaty z zysku NBP w wysokości 6,0 mld zł.

"Projekt ustawy budżetowej na rok 2024 został przygotowany z zastosowaniem stabilizującej reguły wydatkowej (SRW)" - podało MF w komunikacie" - "W celu zapewnienia spójności pomiędzy wymogami reguł UE i polskiej reguły, w SRW został wprowadzony mechanizm korygujący nadmierną nierównowagę finansów publicznych, zastępując dotychczasowy mechanizm korekty zawarty w SRW. Dodatkowo, wprowadzono "klauzulę obronną", która odzwierciedla rozbieżności między przedpłatami na zakup sprzętu wojskowego (które są rejestrowane jako wydatek w obliczanej metodą kasową SRW), a dostawami sprzętu (wydatek i wpływ na wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych według metodyki UE w momencie dostawy). Klauzula jest neutralna dla wyniku sektora wg metodyki UE" - dodano.

MF podało, że w ustawie budżetowej na 2024 r. zapisano 190, 9 mld zł na zdrowie (łącznie z NFZ), 158, 9 md zł na obronność (wraz z Funduszem Wsparcia Sił Zbrojnych), 76,6 mld zł na subwencję oświatową oraz środki na kluczowe programy społeczne takie jak Program "Rodzina 800+" (63,7 mld zł), realizację świadczenia "Dobry Start" (1,4 mld zł) oraz Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (2,4 mld zł).

Poza tym, jak wskazano w komunikacie, w budżecie zaplanowano waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2024 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 112,3 proc., a także środki na sfinansowanie wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów (tzw. 13. emerytury) oraz kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów (tzw. 14. emerytury). Poza tym budżet zawiera środki na realizację zadań inwestycyjnych m.in. w obszarze zdrowia, transportu lądowego czy kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a także na zwiększenie wydatków w obszarze, szkolnictwa wyższego i nauki, rolnictwa.

Reklama

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum