Reklama
Partner portalu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

8,8 mln zł straty Wojasa po I półroczu br.

W I półroczu br. Wojas S.A. osiągnęła przychody w wysokości 102 821 tys. zł wobec 122 934 tys. zł w analogicznym okresie ub. r. Strata netto spółki ukształtowała się na poziomie 8 837 tys. zł. Rok temu spółka odnotowała 1 944 tys. zł zysku.
Reklama

Przychody ze sprzedaży detalicznej spadły o 27,8%, w tym w kanale offline spadły o 42,1% (administracyjne zamknięcia sklepów, słaby traffic). Natomiast w kanale online sprzedaż detaliczna wzrosła o 43% r/r., dochodząc do 33,3% udziału w sprzedaży detalicznej w I półroczu 2020 r.

W kanale hurtowym i pozostałym wzrost sprzedaży zanotowano m.in. w wyniku wprowadzenia do sprzedaży nowego asortymentu tj. maseczek ochronnych i przyłbic przez spółkę zależną BARTEK S.A..

Wartościowa skonsolidowana marża brutto spadła o 37,7 % r/r, a procentowa marża brutto spadła z 42,8% na 31,9%. Spadek procentowej marży brutto w I półroczu 2020 r. o 11 p.p. spowodowane jest większym udziałem kanału hurtowego i kanału online w strukturze sprzedaży, na których generowane są niższe marże brutto. Marża detaliczna w kanale offline spadła o 6,8 p.p. r/r. Przyczyny spadku marży brutto są związane z epidemią COVID-19 oraz strukturalną i dynamiczną zmianą w popycie konsumpcyjnym w I półroczu 2020 r.

Koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu spadły o 12,6%. Zanotowano spadek w kosztach sprzedaży, w tym z tyt. wynagrodzeń oraz rabatów czynszowych. Koszty stałe działalności reagowały wolniej na zachodzące dynamicznie zmiany w obszarze sprzedaży.

Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) po I półroczu 2020 r. wyniósł minus 7 738 tys. zł w porównaniu do plus 3 574 tys. zł po I półroczu 2019. Główną przyczyną istotnego pogorszenia się wyniku operacyjnego w I półroczu 2020 r. jest zaburzenie w zakresie sprzedaży offline w okresie epidemii COVID-19 i wolniejszym dopasowywaniem stałych kosztów działalności do uzyskiwanej wielkości sprzedaży i marży.

Wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł po I półroczu 2020 minus 8 367 tys. zł w porównaniu do plus 1 994 tys. zł w okresie poprzednim.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum