Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Apteki wkrótce otrzymają ryczałt za dyżury

Obecnie problem wynagradzania aptek za obowiązkowe dyżury w porze nocnej i w dni wolne - nie jest uregulowany. Art. 94 ustawy prawo farmaceutyczne nakłada obowiązek dostępności świadczeń aptek ogólnodostępnych również w porze nocnej i dni wolne, ale nie przewiduje ich wynagradzania z tego tytułu.
Reklama

W myśl planowanej zmiany tego artykułu – w powiecie którego siedziba liczy mniej niż 40 tys. mieszkańców zarząd powiatu w drodze uchwały będzie mógł wyznaczyć aptekę (lub apteki) do pełnienia dyżurów w porze nocnej oraz dni wolne od pracy.

Aptek otrzymają ryczałt za dyżury

Dyżur jednej takiej apteki będzie finansowany przez NFZ. Dyżur większej liczby aptek oraz dyżury aptek w siedzibach powiatu liczących więcej niż 40 tys. mieszkańców – finansowane mają być przez powiat. Obowiązek wyznaczenia aptek do obowiązkowych dyżurów nie będzie dotyczyć powiatów, których siedziba mieści się w sąsiadującym mieście na prawach powiatu. Zryczałtowane wynagrodzenie apteki za jedną godzinę dyżuru wyniesie 3,5% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia brutto za pracę (obecnie jest to około 122 zł, co w skali miesiąca, przy uśrednionej liczbie około 82 godzin dyżuru w miesiącu – daje łącznie kwotę 10 tys. zł.).

Rzecznik MŚP działał na rzecz wynagradzania aptek

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz we współpracy z prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbietą Piotrowską – Rutkowską, wielokrotnie podnosił kwestię wynagrodzenia za pełnienie przez ogólnodostępne apteki obowiązkowych dyżurów.

Na skutek tych działań Ministerstwo Zdrowia zainicjowało prace zmierzające do uregulowania zasad wynagradzania aptek z tytułu obowiązkowych dyżurów.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum