Reklama
Partner portalu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Część sklepów franczyzowych Top Secret może nie przetrwać epidemii koronawirusa

Zgodnie z aktualną na dzień 16 marca br. wiedzą, Redan S.A. spodziewa się, iż skutki epidemii koronawirusa Covid-19 będą miały istotny wpływ (aczkolwiek niemożliwy do oszacowania na dzień sporządzenia niniejszego raportu) na przyszłe wyniki i działalność Grupy Redan.
Reklama

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Covid-19 w dniach 11-13 marca br. został odnotowany drastyczny spadek liczby wejść klientów do sklepów Top Secret w Polsce, wynikający z zaleceń ograniczenia przemieszczania się i unikania dużych skupisk ludzkich, bezpośrednio przekładający się na spadek obrotów. W konsekwencji opublikowanego w dniu 13 marca 2020 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego zamknięte zostały galerie handlowe, w których m.in. prowadzona jest sprzedaż towarów Top Secret. Wprawdzie część sklepów Top Secret (ok. 35%) działa w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży mniejszej niż 2000 mkw, co pozwoli na utrzymanie ciągłości funkcjonowania w najbliższym okresie (o ile nie nastąpią dalsze zmiany w tym zakresie), jednakże ze względu na sytuację ze znacznie obniżonymi przychodami (skala spadku obrotów nie jest możliwa obecnie do oszacowania) - czytamy w komunikacie spółki.

Sytuacja bieżąca będzie mieć istotny negatywny wpływ na płynność finansową Grupy Redan oraz będzie docelowo negatywnie rzutować na wyniki finansowe za rok obrotowy 2020. W kontekście samych wyników finansowych większość przychodów ze sprzedaży w sklepach Top Secret (ok. 75%) jest uzyskiwana w sklepach działających na zasadach franczyzowych, co powoduje, że koszty prowizji franczyzowych są proporcjonalnie zależne od sprzedaży, a tym samym w sytuacji obniżenia przychodów w sklepach lub ich braku, koszty te także będą niższe, lub ich nie będzie. Jednakże patrząc w szerszej perspektywie należy ocenić, że istnieje ryzyko, iż część sklepów franczyzowych (niemożliwa na ten moment do przewidzenia) nie będzie w stanie utrzymać działalności, co w dłuższej perspektywie czasu negatywnie wpłynęłoby na wyniki finansowe Grupy Redan.

Jednocześnie spółka podejmuje szereg działań mających zapewnić ciągłość operacyjną, m.in. poprzez intensyfikację sprzedaży w sklepie internetowym www.topsecret.pl. W 2019 r. przychody ze sprzedaży on-line stanowiły blisko 15% przychodów ze sprzedaży detalicznej.

Redan wskazuje, iż powyższa ocena została sporządzona zgodnie z najlepszą wiedzą zarządu na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, przy czym rozmiar wpływu skutków epidemii Covid-19 na działalność Grupy Redan jest niemożliwy do oszacowania oraz uzależniony od czynników, które pozostają poza wpływem lub kontrolą ze strony spółki.
W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji, zarząd na bieżąco monitoruje wpływ rozprzestrzeniania się koronawirusa Covid-19 na działalność Grupy Redan.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum