Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Im kryzys niestraszny: 516 nowych sklepów, zysk w górę o 23 proc.

Pepco Group, ogólnoeuropejska sieć dyskontowych sklepów wielobranżowych, właściciel marek Pepco i Dealz w Europie, a także Poundland w Wielkiej Brytanii, podał wstępne nieaudytowane wyniki finansowe za rok obrotowy zakończony 30 września 2022 r. Przychody za rok zakończony 30 września 2022 r. w wysokości 4,823 mld euro wzrosły o 17,4% rok do roku.
Reklama
 • Przychody za rok zakończony 30 września 2022 r. w wysokości 4,823 mld euro wzrosły o 17,4% rok do roku.
 • Bazowy zysk przed opodatkowaniem wyniósł 300 mln euro, wzrósł o 23,2% r/r przy rzeczywistych kursach walut.
 • Otworzono rekordową liczbę nowych sklepów: 516 nowych sklepów netto (nie licząc zamknięcia 59 sklepów Fultons) i zmodernizowano 727 sklepów.

„W związku z występującą presją inflacyjną, warunki makroekonomiczne pozostają trudne, jednak pomimo tego grupa wciąż osiąga wyniki lepsze od średniej rynkowej. Naszym celem jest utrzymanie i wzmocnienie naszej pozycji lidera cenowego, dzięki której możemy zwiększać udział w rynku – informuje Pepco Group.

Na wielu kluczowych dla firmy rynkach wskaźniki inflacji wciąż rosną, choć widoczne już są sygnały wygasania tego trendu. Wzrost cen odzieży i towarów ogólnego przeznaczenia wciąż jest znacznie niższy od ogólnego wskaźnika inflacji.

Najważniejsze informacje finansowe za pełny rok obrotowy Pepco

 • Przychody za rok zakończony 30 września 2022 r. w wysokości 4,823 mld euro wzrosły o 17,4% rok do roku (r/r) przy założeniu stałych kursów walutowych oraz o 17% przy kursach rzeczywistych.
 • Wzrost sprzedaży w warunkach porównywalnych (LFL) wyniósł 5,2% przy założeniu stałych kursów walutowych.
 • Bazowa EBITDA obliczana zgodnie z MSSF 16 sięgnęła 731 mln euro, osiągnęła wyższy przedział naszej prognozy wynoszącej 720-735 mln euro, rosnąc o 14,3% przy stałym kursie walutowym oraz o 13% r/r przy rzeczywistych kursach walutowych.
 • Bazowy zysk przed opodatkowaniem wyniósł 300 mln euro, wzrósł o 25,8% przy założeniu stałych kursów walutowych i o 23,2% r/r przy rzeczywistych kursach walut.
 • Bazowy zysk na 1 akcję wyniósł 0,42 euro, rosnąc o 21,3% przy stałym kursie walutowym oraz o 19,3% r/r przy uwzględnieniu rzeczywistych kursów walut.
 • Zadłużenie netto na 30 września 2022 r. wyniosło 1 404 mln euro (wg MSSF 16) i wzrosło o 202 mln euro r/r, głównie w wyniku ekspansji sieci sklepów oraz planowanego zwiększenia zapasów.
 • Otworzono rekordową liczbę nowych sklepów: 516 nowych sklepów netto (nie licząc zamknięcia 59 sklepów Fultons) i zmodernizowano 727 sklepów
 • Grupa jest na dobrej drodze, aby zrealizować prognozy na rok obrotowy 2023, czyli osiągnąć kilkunastoprocentowy wzrost EBITDA przy stałych kursach wymiany, o ile nie nastąpi dalsze znaczące pogorszenie warunków makroekonomicznych.

Korzyści skali i pionowo zintegrowany modelem zakupów Pepco

"Korzyści skali, jakie osiągamy u dostawców w związku z naszą wielkością oraz z pionowo zintegrowanym modelem zakupów, przynoszą korzyści nie tylko Grupie, ale poprzez niskie ceny także naszym klientom" - komentuje Pepco.

– Pomimo krótkoterminowych trudności, które dotknęły całą branżę, odnotowaliśmy kolejny rok solidnych wyników handlowych. Przyspieszyliśmy realizację programu rentownej ekspansji sieci sklepów, która jest największym źródłem tworzenia naszej wartości, a także strategii modernizacji sklepów, która pomaga nam realizować lepsze wyniki LFL. Ograniczyliśmy naszą strukturę kosztów i ulepszyliśmy procesy zaplecza, aby były one znacznie tańsze i bardziej wydajne, co pomogło nam zwiększyć sprzedaż i zrealizować prognozy w zakresie EBITDA i przepływów pieniężnych - mówi Trevor Masters, dyrektor generalny (CEO) Pepco Group. - Skupialiśmy się na maksymalizacji rentowności każdej z naszych spółek operacyjnych, co pozwalało nam rosnąć i służyć naszym klientom. Teraz, kiedy przeszliśmy do następnego rozdziału w rozwoju, skupiamy się coraz mocniej na wykorzystaniu skali i różnorodności biznesu, który zbudowaliśmy, aby uruchomić potencjał grupy jako całości, łącząc zalety i zdolności każdej z naszych marek. Poczyniliśmy już duże postępy i z nadzieją oczekuję na realizację naszych ambitnych planów i możliwość wykorzystania szans rynkowych w przyszłości - dodaje.

Warunki strony podażowej w handlu detalicznym ostatnio się poprawiły:  ceny bawełny i ropy naftowej wciąż są niestabilne, ale pozostają poniżej niedawnych szczytów; można także zaobserwować dalszą obniżkę kosztów transportu. Niemniej jednak warunki makroekonomiczne w krótkim okresie pozostaną niestabilne, ze względu na ciągły wpływ wydarzeń geopolitycznych - ocenia firma.

Pepco zakłada osiągnięcie zysku EBITDA na poziomie 1 mld euro według MSR 17 w okresie krótszym niż 5 lat. Przyspiesza też realizację programu rentownego otwierania nowych sklepów, co w połączeniu z większym skupieniem na Europie Zachodniej oraz szerokim programem modernizacji w Europie Środkowo-Wschodniej oznacza, że roczne wydatki kapitałowe wzrosną do historycznych poziomów 350-400 mln euro w ciągu kilku najbliższych lat.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (1)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum