Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Klienci Vistuli i Wólczanki wrócili z e-commerce do sklepów stacjonarnych. Marże wzrosły

Udział sprzedaży internetowej w grupie VRG spadł w I kwartale tego roku do 30 proc., z 49 proc. rok wcześniej. Spadek udziału sprzedaży online był konsekwencją braku ograniczeń w sprzedaży stacjonarnej – poinformowała spółka w raporcie kwartalnym.
Reklama

 

  • Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej w I kwartale 2022 roku wyniosły 243,8 mln PLN i były wyższe rok do roku o 42%.
  • W ramach segmentu odzieżowego grupa wykazała w I kwartale 2022 roku stratę netto na poziomie 19,0 mln PLN w stosunku do straty netto 23,6 mln PLN w analogicznym okresie 2021 roku.
  • Lepiej radzi sobie segment jubilerski, który w I kw. osiągnął 16,1 mln PLN zysku netto w stosunku do 5,1 mln PLN rok wcześniej.
  • Pozytywny trend na sprzedaży widoczny jest w bieżącym miesiącu. W dniach od 1 do 17 maja sprzedaż Grupy Kapitałowej wyniosła 59,7 mln PLN, co oznacza wzrost o 15,6% r/r.
  • Grupa stawia na dalszy rozwój sprzedaży w kanale on-line. Wsparcie dalszego rozwoju kanału e-commerce będzie dotyczyć m. in. wzrostu nakładów na pozyskanie ruchu on-line, uruchomienie aplikacji sprzedażowych dla każdej z marek.

 

- Chcielibyśmy uzyskać udział e-commerce w całości sprzedaży Grupy na poziomie zbliżonym do roku 2021. Celem zarządu na rok 2022 jest dwucyfrowy wzrost sprzedaży Grupy, zarówno off-line, jak i on-line. W drugiej połowie roku firma wdroży mobilne aplikacje sprzedażowe we wszystkich markach VRG. Trwają też prace nad wprowadzeniem do e-sklepów narzędzi umożliwiających interaktywne dopasowanie rozmiarów ciągle trwają. Wdrażane są także programy lojalnościowe, projektowane specjalnie dla spółki z myślą o potrzebach klientów marek VRG. Obecnie głównym partnerem VRG do rozwoju sprzedaży na platformach zewnętrznych jest Zalando, ale spółka weryfikuje również inne platformy i jest otwata na współpracę w przyszłości - komentuje biuro prasowe VRG.

 

 

Przychody w górę

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej w I kwartale 2022 roku wyniosły 243,8 mln PLN i były o 71,7 mln PLN (42%) wyższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Skonsolidowany zysk EBITDA w I kwartale 2022 roku wyniósł 32,6 mln PLN i był wyższy o 21,8 mln PLN (wzrost o 204%) niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W I kwartale 2022 roku Grupa Kapitałowa poniosła stratę netto na poziomie 2,9 mln PLN w porównaniu do straty netto na poziomie -18,6 mln PLN w analogicznym okresie 2021 roku.

Grupa poprawiła marżę brutto na sprzedaży poprzez ograniczenie akcji promocyjnych oraz wzrost udziału kanałów offline cechujących się wyższą marżowością, a także poprawiła rentowność sklepów poprzez utrzymanie efektywności kosztowej. Natomiast czynnikiem ograniczającym poprawę wyniku finansowego było zmniejszenie popytu na towary Grupy w pierwszych tygodniach wojny w Ukrainie.

Wzrost sprzedaży były wynikiem m.in. braku ograniczeń w handlu spowodowanych pandemią COVID-19 w I kwartale 2022 roku oraz kontynuacji pozytywnych trendów w sprzedaży. Ponadto korzystny wpływ miało ograniczenie akcji promocyjnych.

Sprzedaż wraca do offline

W I kwartale 2022 roku nastąpił wzrost sprzedaży w sieci offline o 100% oraz spadek sprzedaży online o 18% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Udział sprzedaży online w przychodach segmentu odzieżowego wyniósł 30% w I kwartale 2022 roku w porównaniu do 49% udziału sprzedaży online w analogicznym okresie 2021 roku.

Spadek udziału sprzedaży online był konsekwencją braku ograniczeń w sprzedaży stacjonarnej i w rezultacie wzrostem udziału tej sprzedaży w przychodach (kosztem udziału sprzedaży w sklepach internetowych).

Segment odzieżowy

Przychody ze sprzedaży segmentu odzieżowego w I kwartale 2022 roku wyniosły 115,3 mln PLN i były o 29,3 mln PLN (tj. o 34%) wyższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2021 roku.

Zysk brutto na sprzedaży segmentu odzieżowego w I kwartale 2022 roku wyniósł 58,3 mln PLN i był o 51% wyższy od wygenerowanego w analogicznym okresie poprzedniego roku. Marża brutto wyniosła 50,5% w I kwartale 2022 roku, co oznacza wzrost o 5,8 pp. w stosunku do analogicznego okresu 2021 roku.

W I kwartale 2022 roku poniesiono stratę operacyjną w wysokości 17,8 mln PLN, co oznacza poprawę wyniku operacyjnego o 6,6 mln PLN względem I kwartału 2021 roku.

Grupa w ramach segmentu odzieżowego wykazała w I kwartale 2022 roku stratę netto na poziomie 19,0 mln PLN w stosunku do straty netto 23,6 mln PLN w analogicznym okresie 2021 roku.

Segment jubilerski

Przychody w I kwartale 2022 roku w segmencie jubilerskim wyniosły 128,4 mln PLN i były wyższe od wyników segmentu zanotowanych w analogicznym okresie 2021 roku o 42,4 mln PLN (49%).

Wzrost sprzedaży był efektem utrzymania pozytywnego trendu sprzedaży zegarków luksusowych oraz biżuterii złotej i srebrnej, a także braku ograniczeń w handlu spowodowanych pandemią COVID-19 w I kwartale 2022 roku.  

Grupa w ramach segmentu jubilerskiego odnotowała w I kwartale 2022 roku zysk operacyjny na poziomie 22,8 mln PLN, co oznacza wzrost zysku z działalności operacyjnej o 14,3 mln PLN (166%) w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Zysk netto segmentu jubilerskiego w I kwartale 2022 roku wyniósł 16,1 mln PLN w stosunku do 5,1 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego, co oznacza wzrost zysku o 217,5% r/r.

Plany VRG

Jak wskazano w raporcie rocznym Spółki rok 2021 opublikowanym w dniu 8 kwietnia 2022 roku perspektywy rozwojowe Grupy w 2022 roku w znaczącym stopniu determinowane będą przez okoliczności zewnętrzne: efekty związane z wygasającą pandemią koronawirusa oraz wojną w Ukrainie. Obydwa te zdarzenia mają wpływ na decyzje zakupowe klientów, którzy w obliczu stanu niepewności są mniej skłonni do realizacji zakupów. W szczególności dotyczy to segmentu odzieżowego.

Szansą na odbudowanie zachowań klientów, jest zniesienie od 28 marca 2022 r. większości obostrzeń związanych z COVID-19, w tym obowiązku noszenia maseczek ochronnych w przestrzeniach publicznych. W opinii Zarządu powinno to prowadzić do stopniowego wzrostu ruchu w centrach handlowych, co powinno mieć pozytywny wpływ na przychody Grupy w roku 2022.

Pozytywny trend na sprzedaży widoczny jest w bieżącym miesiącu. W dniach od 1 do 17 maja sprzedaż Grupy Kapitałowej wyniosła 59,7 mln PLN, co oznacza wzrost o 15,6% r/r, przy realizowanej marży na poziomie 59,4% (poprawa r/r o 2,9 pp).

Czynnikiem, który będzie wpływał na zachowania konsumentów i ich skłonność do dokonywania zakupów, będzie również sytuacja makro-ekonomiczna i związany z nią wysoki poziom inflacji (12,3 r/r na koniec kwietnia 2022).

W ocenie Zarządu przychody w roku 2022 powinny być dwucyfrowo wyższe od zrealizowanych w roku 2021. Zarząd zakłada również dalszą poprawę marży procentowej brutto w roku 2022 w stosunku do 2021 r. ze względu na trwającą optymalizację działań promocyjnych.

Nowe sklepy

W zakresie planów otwarć Grupa nie przewiduje istotnych zmian w posiadanej powierzchni handlowej netto w stosunku do stanu na koniec 2021 roku (wzrost o 3% r/r). W segmencie odzieżowym sieć pozostanie r/r stabilna (zwiększenie powierzchni o 1%) oraz zakładany jest rozwój w segmencie jubilerskim (zwiększenie powierzchni o 11% r/r).

W przypadku marki Wólczanka kontynuowane będą otwarcia większych salonów o powierzchni około 150 m2, które pozwolą pokazać poszerzony asortyment tej marki. Zaplanowane na rok bieżący nakłady inwestycyjne w kwocie 34 mln zł w istotnej części przeznaczone zostaną na otwarcia nowych salonów przede wszystkim marki W.KRUK, oraz rozwój infrastruktury i systemów IT.

Grupa stawia na dalszy rozwój sprzedaży w kanale on-line. Bieżące wsparcie dalszego rozwoju kanału e-commerce będzie dotyczyć m. in. wzrostu nakładów na pozyskanie ruchu on-line, uruchomienie intuicyjnych i wygodnych w obsłudze aplikacji sprzedażowych dla każdej z marek, doskonalenia usługi salonet oraz dalszy rozwój funkcjonalności i logistyki oraz spójny marketing oraz promocje on-line i off-line.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum