Reklama
Partner portalu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Komputronik musi oddać fiskusowi prawie 60 mln zł. Spółka złożyła wniosek o sanację

Zarząd Komputronik S.A. podjął decyzję o odtajnieniu informacji opóźnionych. Spółka poinformowała m.in., że 2 marca br. otrzymała dwie negatywne decyzje Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu, dotyczące postępowań kontrolnych w zakresie podatku VAT za miesiące: marzec, kwiecień i maj 2014 roku. W decyzjach organu zakwestionowano prawidłowość rozliczeń VAT spółki w kontrolowanych okresach, w związku z czym wydano decyzję, na podstawie której powstało niewymagalne zobowiązanie w wysokości ok. 39,2 mln zł plus należne odsetki szacowane przez Komputronik na 18,7 mln zł.
Reklama

- Decyzjom nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności, w związku z czym ich wydanie nie wpływa bezpośrednio na sytuację płynnościową spółki. Decyzje nie są prawomocne i wykonalne, a spółka, zgodnie z przysługującą ścieżką odwoławczą, przygotowuje odwołania, które rozpatrywać będzie dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu - czytamy w komunikacie spółki.

Spółka informuje także, że w ocenie niezależnych, wykwalifikowanych doradców prawnych, podatkowych oraz samego Komputronika, treść decyzji budzi daleko idące zastrzeżenia i wątpliwości co do ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. - W szczególności spółka dostrzega liczne uchybienia w zakresie zbierania i oceny dowodów, braki w ustaleniu najistotniejszych okoliczności faktycznych, stronniczość rozstrzygnięć oraz zbyt daleko idące domniemania kreowane wyłącznie pod z góry założoną tezę - podano.

W ocenie Komputronika oraz reprezentujących go doradców prawnych i podatkowych, wszystko to daje duże prawdopodobieństwo uzyskania pozytywnych rozstrzygnięć na dalszych etapach postępowania - przed organami podatkowymi wyższej instancji lub sądami administracyjnymi. - Z uwagi na powyższe, w szczególności mając na uwadze domniemaną absurdalność decyzji organu skarbowego, brak wpływu na przepływy pieniężne, nieprawomocność decyzji, oraz mając na uwadze wysokie prawdopodobieństwo naruszenia słusznego interesu spółki w zakresie współpracy z kooperantami, podjęto decyzję o opóźnieniu przekazania przedmiotowej informacji do wiadomości publicznej - podano w komunikacie.

- Bezpośrednio i wyłącznie w wyniku wydania negatywnych decyzji podatkowych, nie mając pewności co do zachowania instytucji finansujących działalność spółki w świetle nieoczekiwanego wyniku postępowań, a przez to pośrednio identyfikując ryzyko stabilności finansowania oraz istotnego zmniejszenia limitów kredytu kupieckiego przyznawanych przez dostawców oraz pomimo poprawy wyników finansowych w III kwartale roku obrotowego 2019/2020, Komputronik oraz jego spółka zależna - Komputronik Biznes Sp. z o.o., mając na celu ochronę wierzycieli, pracowników i majątku spółek, ostrożnościowo złożyły 2 marca br. w Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wnioski o otwarcie postępowania sanacyjnego wobec obu podmiotów, w oparciu o przepisy ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Do dnia dzisiejszego Komputronik nie posiada informacji, czy wnioski te zostały rozpatrzone - czytamy w raporcie.

Wraz z wnioskiem o otwarcie postępowania sanacyjnego, Komputronik złożył wstępny plan restrukturyzacyjny, w którym m.in. przewidział wdrożenie środków restrukturyzacyjnych w postaci: skrócenia czasu rotacji należności; Modyfikacji limitów ubezpieczenia należności dla dostawców;
zwiększania udziału najbardziej rentownych kanałów sprzedaży w całkowitej sprzedaży w połączeniu z przebudową oferty handlowej (koncentracja na strategicznych kategoriach); odstąpienia od wybranych umów w celu zmniejszenia stałych kosztów związanych z działalnością operacyjną; 
restrukturyzacji zobowiązań poprzez: umorzenie całości odsetek od zaległych wierzytelności należnych wierzycielom do dnia otwarcia postępowania sanacyjnego oraz po tym dniu, umorzenie wysokości wierzytelności głównych o 40% i ich spłata w kwartalnych ratach, umorzenie całości pozostałych wierzytelności ubocznych.

Spółka zakłada także redukcję zatrudnienia na poziomie około 20% oraz redukcję pozostałych kosztów prowadzonej działalności (zmniejszenia wykorzystywanej powierzchni magazynowej, oddania w najem części powierzchni własnych, redukcji funduszy wynagrodzeń, ograniczenia kosztów reklamy i marketingu, ograniczenia kosztów związanych z funkcjonowaniem sieci agencyjnej).

Tożsame środki restrukturyzacyjne w ramach wstępnego planu restrukturyzacyjnego zaproponował Komputronik Biznes Sp. z o.o.

Wszczęcie postępowania sanacyjnego wobec Komputronika, jak również spółki Komputronik Biznes Sp. z o.o., miało na celu uniknięcie potencjalnej niewypłacalności obu najistotniejszych podmiotów Grupy Kapitałowej Komputronik, tak, aby uzyskać możliwość zrestrukturyzowania i uzyskania samodzielności finansowania obu podmiotów, a także wypracowania propozycji układowych z wierzycielami.

 W obliczu lepszych rezultatów biznesowych z ostatniego kwartału oraz prognozowanej poprawie wyników również w nadchodzących okresach rozliczeniowych, Grupa Komputronik podejmie wszelkie możliwe wyzwania mające na celu utrzymanie biznesowej działalności firmy. Sprzedaż i obsługa klientów Komputronik we wszystkich kanałach oraz realizacja kontaktów w Komputronik Biznes sp z.o.o prowadzone są na bieżąco oraz zgodnie z wcześniej obowiązującymi procedurami. Spółka ma powody wierzyć, że decyzja UCS zostanie zweryfikowana i zmieniona przez jednostki nadrzędne. Niezwykle ważne jest to, żeby rozstrzygnięcia zapadły jak najszybciej. Spółki z Grupy Komputronik liczą też na wsparcie i zrozumienie dla misji utrzymania polskiej, rodzinnej firmy, od lat operującej na polskim rynku. Firmy z obszaru nowych technologii, innowacyjnej i budującej potencjał w trwającej transformacji – cyfryzacji usług - podała spółka.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum