Reklama
Partner portalu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Komputronik przedstawia propozycje układowe

Komputronik oraz Komputronik Biznes przygotowały propozycje układowe dla swoich wierzycieli. Zgodnie z postanowieniem Sądu będą oni mieli czas do 31 marca tego roku na zagłosowanie w sprawie propozycji układowych i planu spłaty wierzytelności układowych.
Reklama


Komputronik proces sanacji rozpoczął w marcu 2020 r. Spółka poprawiła rentowność, generuje zyski zgodne z założeniami modelu finansowego będącego częścią planu restrukturyzacyjnego.

By propozycje układowe zostały zaakceptowane, musi poprzeć je w głosowaniu połowa wszystkich wierzycieli, którzy zdecydują się na głosowanie. Jednocześnie za układem muszą głosować wierzyciele, których siła głosów mierzona wartością wierzytelności podlegającym układowi wynosi co najmniej 2/3 wartości wszystkich wierzytelności objętych układem (spośród wierzycieli decydujących się na wzięcie udziału w głosowaniu).
W propozycjach układowych Komputronik Wierzyciele zostali podzieleni na 10 grup, wydzielonych według kryterium podmiotowego (charakterystyka działalności wierzyciela) i przedmiotowego (wartość wierzytelności podlegającym układowi). Okres wykonywania układu został określony łącznie na niemal 6 lat.
Największymi wierzycielami spółki Komputronik są cztery banki finansujące spółkę. Udało się przekonać te je do objęcia wszystkich ich wierzytelności układem, także części, która zabezpieczona jest rzeczowo na aktywach spółki (nieruchomości, zapasy, wartości niematerialne). Wierzytelności zabezpieczone nie są objęte układem z mocy prawa. Żeby tak się stało, wierzyciel musi wyrazić taką zgodę. Jednocześnie należy wskazać, że wierzyciel posiadający zabezpieczenia rzeczowe może prowadzić egzekucję z tej części majątku także w trakcie trwania postępowania sanacyjnego – może wyegzekwować pełną kwotę powiększoną o odsetki i inne koszty uboczne. Banki poprzez decyzje swoich komitetów wyraziły zgodę na zaspokojenie ich pełnej wierzytelności w części zabezpieczonej oraz zaspokojenie wierzytelności niezabezpieczonych zredukowanych do 25% ich wartości nominalnej. Jednocześnie banki zgodziły się na redukcję spłaty o wartość wszelkich odsetek i innych kosztów ubocznych od wszystkich swoich wierzytelności. Częścią wypracowanego porozumienia z bankami jest dołączenie propozycji układowych z pozostałymi wierzycielami do umów z tymi bankami. Zwiększa to pewność banków, że Komputronik będzie terminowo spłacać wszystkie swoje zobowiązania wg ustalonych wartości i zaplanowanego harmonogramu.

- Jestem przekonany, że wkrótce będziemy mogli się dalej rozwijać, oferując innowacyjne usługi i produkty, co ostatecznie przełoży się na możliwość wypracowywania stabilnych zysków, które będziemy mogli przeznaczyć na spłaty. Wierzę, że wraz z końcem marca, gdy zakończy się głosowanie, sąd będzie mógł wydać postanowienie o stwierdzeniu zawarcia układu z wierzycielami. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, to za kilka miesięcy powinniśmy zakończyć proces restrukturyzacji
komentuje Wojciech Buczkowski, prezes zarządu Grupy Komputronik.

Wierzyciele Komputronik zaliczeni do grupy strategicznych partnerów biznesowych otrzymają spłatę wierzytelności w wysokości 8 000 zł powiększoną o 40% pozostałej wartości wierzytelności głównej, nastąpi także umorzenie odsetek oraz innych kosztów ubocznych. Taki sam poziom zaspokojenia został zaproponowany instytucjom finansowym, które nie posiadają zabezpieczeń rzeczowych (dotyczy leasingodawców, ubezpieczycieli oraz faktorów).
Wierzyciele, których wierzytelność nie przekracza kwoty 8.000 zł otrzymają całkowite zaspokojenie z kwoty głównej, bez odsetek, w formie jednorazowej spłaty na początku okresu wykonywania układu.
Pozostali wierzyciele biznesowi, których suma wierzytelności przekroczyła wartość 8 000 zł mogą liczyć na spłatę wierzytelności w wysokości 8 000 zł powiększonej o 25% różnicy pomiędzy kwotą wierzytelności głównej a kwotą 8 000 zł.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych otrzyma pełną wierzytelność powiększoną o odsetki. Inni wierzyciele posiadający wierzytelności z tytułu opłat publiczno-prawnych otrzymają 16% kwoty wierzytelności. Również 16% wierzytelności bez odsetek otrzymają wierzyciele z Grupy Komputronik oraz podmioty i osoby powiązane ze spółką.

Zgodnie z decyzją Sądu, na początku lutego zarządca dostarczy wierzycielom karty do głosowania nad układem. Mają oni czas do 31 marca na pisemną decyzję czy przyjmują zaproponowane przez Komputronik warunki spłaty czy nie.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum