Reklama
Partner serwisu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Koronawirus przyspiesza restrukturyzację TXM. 40 sklepów do zamknięcia

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych na działalności kontynuowanej przez Grupę TXM w pierwszym kwartale br. wynosiła 32 mln zł co oznacza spadek o 50 proc. w ujęciu rok do roku. Sieć TXM na koniec stycznia składała się z 254 sklepów własnych o łącznej powierzchni 61,8 tys. mkw.., która była o 26 proc. niższa niż na koniec stycznia 2019 – jest to sieć dla działalności kontynuowanej.

Reklama

Kluczowym czynnikiem mającym determinujące znaczenie dla wyników sprzedażowych w pierwszym kwartale był wpływ ograniczeń sanitarnych wywołanych pandemią COVID-19. Od 11 marca 2020 roku TXM notuje drastyczny spadek obrotów. W ujęciu ostatniego tygodnia miesiąca (23 – 28 marca) w stosunku do pierwszego (2-7 marca) tygodnia tego miesiąca odnotowano spadek obrotów o 89 %.

Spółka przekazała też informację o działaniach jakie zostały podjęte w reakcji na skutki wywołane rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2.

W odpowiedzi na dramatyczny spadek sprzedaży w sklepach oraz w celu utrzymania płynności spółki uzgodniono z bankami finansującymi utrzymanie finansowania poprzez zawieszenie lub zrzeczenie się praw wynikających z występujących przypadków naruszenia będących skutkiem m.in. wystąpienia epidemii koronawirusa oraz uelastycznienie linii celem krótkoterminowej poprawy płynności.

Wdrożono również kolejne działania restrukturyzacyjne w obrębie sieci handlowej polegające na likwidacji placówek, które w perspektywie kolejnych miesięcy oraz zakładanego w tym okresie spadku obrotów jakie przewidywane są w następstwie epidemii koronawirusa nie rokowały. Spółka ocenia obecnie, iż będzie to około 40 sklepów co stanowi 18 % całej obecnie istniejącej sieci.

Zawarto z przedstawicielami pracowników porozumienie w sprawie ustalenia warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju oraz obniżeniu wymiaru czasu pracy o 20 % na okres trzech miesięcy począwszy od dnia 6 kwietnia 2020 roku. Spółka na dzień 31 marca 2020 roku zatrudniała 779 osób. Budżet wynagrodzeń tym samym w kolejnych trzech miesiącach będzie niższy o ten procent – 20 % - niższy.

Złożono również wniosek o przyznanie środków pomocowych dla przedsiębiorców, przewidzianych w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, polegający na dofinansowaniu wynagrodzeń pracowników w wysokości 40 % z jednoczesnym obniżeniem czasu pracy o 1/5.

Zawarto z przedstawicielami pracowników porozumienie w sprawie stosowania mniej korzystnych warunków zatrudnienia za miesiąc marzec, niż wynikających z zawartych z pracownikami zatrudnionymi w TXM umów o pracę.

W trybie indywidualnych negocjacji z parterami ajencyjnymi prowadzącymi część sklepów Spółki (88 lokalizacji) ustalono zmianę wartości wynagrodzenia za miesiąc marzec kierując się tutaj trzema kryteriami: faktycznym czasem pracy sklepu, możliwą do uzyskania pomocą państwa przez ajenta jako małego przedsiębiorcy oraz utrzymaniem danej lokalizacji rozumianej jako utrzymanie zatrudnienia.

Spółka rozpoczęła również proces negocjacji ze wszystkimi wynajmującymi powierzchnie handlowe.
Procesy negocjacji zostały podzielone na dwa etapy.

W marcu br. złożono do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego wnioski o zmianę terminu płatności danin publiczno – prawnych.

Dziś TXM jako spółka w restrukturyzacji jest potencjalnie wykluczana z części przygotowanej przez rząd pomocy dla spółek dotkniętych wpływem panującej epidemii, a TXM przy spadku sprzedaży o 89 % (ostatni do pierwszego tygodnia marca) takim podmiotem jest na pewno.

Reklama

Future of retail

KATOWICE MCK
25-27 KWIETNIA 2022
WWW.EECPOLAND.EU

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum