Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

LPP: Chcemy umocnić akcjonariat spółki w perspektywie długoterminowej

Zarząd spółki pod firmą LPP S.A. przedstawił swoje stanowisko dotyczące wezwania ogłoszonego 20 listopada 2020 r. przez Fundację Semper Simul (wzywający), do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki, które zostało ogłoszone na podstawie w związku z uprzednim pośrednim nabyciem przez wzywającego akcji w ilości powodującej przekroczenie 33 proc. ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki, a którego celem jest nabycie przez wzywającego akcji uprawniających go, łącznie z już posiadanymi (pośrednio i bezpośrednio), do wykonywania nie więcej niż 66 proc.ogólnej liczby głosów w LPP.
Reklama

Zgodnie z treścią wezwania wzywający nie zamierza wprowadzać istotnych zmian w stosunku do dotychczasowej działalności operacyjnej spółki po nabyciu akcji w wyniku wezwania. Wzywający jest fundacją prywatną, której celem jest zabezpieczenie długoterminowej ciągłości nadzoru właścicielskiego i zachowanie całego posiadanego pakietu akcji spółki w ramach majątku fundacji (jednego podmiotu eliminującego ryzyko zbywania częściowego akcji przez przyszłych właścicieli). Ma to pozwolić na zapewnienie długotrwałej wielopokoleniowej roli fundacji w spółce jako inwestora oraz zapewnienie dalszego rozwoju spółki, wzmocnienie jej pozycji konkurencyjnej na rynku i realizację jej strategii - czytamy w komunikacie LPP.

- W kontekście wskazanych wyżej informacji zarząd wyraża zdanie, iż wezwanie jest zgodne z interesem spółki. Zgodność wezwania z interesami spółki oparta jest w szczególności na następujących okolicznościach: osiągnięcie przez Wzywającego progu 66% (lub zbliżonego) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu zapewni ciągłość nadzoru właścicielskiego w wieloletniej długotrwałej perspektywie, a stabilizacja akcjonariatu spółki leży w jej interesie; oraz okoliczności wskazują, iż wzywający traktuje wezwanie i poprzedzające je transakcje jako inwestycję długoterminową, co z punktu widzenia spółki pozwala na planowanie rozwoju w dłuższej perspektywie czasowej i realizację jej dotychczasowej strategii, jak również powinno umożliwiać przedsięwzięcia zwiększające wartość spółki - podał zarząd LPP.

Czytaj także: Rodzinna fundacja przejmie większość akcji LPP?

W dokumencie wezwania brak jest informacji na temat jego wpływu na zatrudnienie w spółce. Jednak w opinii zarządu nie istnieją podstawy dla stwierdzenia, że Wezwanie będzie mieć negatywny wpływ na zatrudnienie w spółce, w szczególności powodować jego zmniejszenie.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum