Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

LPP: Rośnie value for money, ale też kolekcje premium

Przychody Grupy Kapitałowej LPP za pierwszy kwartał 2022/23 ( okres 3 miesięcy zakończone dnia 30 kwietnia 2022 rok) osiągnęły wartość ponad 3 mld zł wobec 2,4 mld zł w tym samym okresie roku ubiegłego i były wyższe o ok. 29%.
Reklama
  • W 1Q 2022/23 przychody polskiego producenta odzieży wzrosły o ponad 67 proc. r/r przekraczając wartość 3 mld zł (dane przy wyłączeniu działalności w Rosji).
  • Wysoka sprzedaż Grupy LPP w 1Q 2022/23 wynikiem rosnącej popularności marki Sinsay w obu kanałach.
  • Miniony kwartał, pomimo wstrzymania sprzedaży internetowej na terenie Ukrainy i Rosji, przyniósł LPP blisko 1 mld zł przychodów z e-commerce i utrzymanie stałej dynamiki sprzedaży online.
  • Spółka po raz kolejny z rzędu osiągnęła wyższe wyniki sprzedaży z zagranicy, które w 1Q 2022/23 stanowiły 52 proc. przychodów Grupy.

– Utrzymanie wysokiej dynamiki sprzedaży w pierwszym kwartale roku i to w tak trudnych warunkach, uważamy za dobry prognostyk na najbliższą przyszłość. Jak pokazują dane finansowe, nawet opuszczenie tak ważnego dla LPP rynku, jakim była Rosja, nie stanowi zagrożenia dla rozwoju firmy. Pomimo braku sprzedaży w tym kraju oraz nadal ograniczonej działalności operacyjnej w ogarniętej wojną Ukrainie, całkowite przychody Grupy wzrosły r/r o 29 proc., a po wyłączeniu danych z rynku rosyjskiego w obu porównywanych kwartałach, możemy mówić o 67 proc. wzroście. To pokazuje, że przeniesienie punktu ciężkości naszych działań w kierunku Europy Południowej i Zachodniej jest słuszną decyzją. Klienci entuzjastycznie zareagowali na kolekcje naszych marek, co widać po niemal dwukrotnym wzroście przychodów z rynków europejskich – komentuje Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes zarządu LPP.

Sinsay przoduje

Największą sprzedaż uzyskała marka Sinsay, co potwierdza rosnący trend zainteresowania odzieżą z segmentu value for money. Z kanału internetowej Grupa uzyskała prawie 1 mld zł przychodów co stanowiło ok. 33% całości
sprzedaży Grupy i pokazuje niesłabnącą popularność tego kanału sprzedaży.

– W pierwszym kwartale roku łączna sprzedaż naszej najmłodszej marki Sinsay, która w pierwszym kwartale br. była wyższa za granicą niż w kraju, wzrosła o prawie 63 proc. r/r, i odpowiadała już za niemal 40 proc. przychodów Grupy. Z jednej strony jest to wynik intensywnej omnichannelowej ekspansji marki w kraju, ale i poza jego granicami. Z drugiej - pozytywny efekt naturalnego w obecnej sytuacji gospodarczej wzrostu popularności oferty z segmentu value for money. Jednocześnie obserwujemy rosnące zainteresowanie konsumentów droższymi kolekcjami Premium w marce Reserved. Widzimy też odbudowę popytu na odzież formalną wśród kobiet, o czym świadczy niemal 48 proc. wzrost sprzedaży r/r w Mohito. Wskazuje to na stopniowy powrót klientów do dawnych, „przedpandemicznych” zwyczajów zakupowych – wyjaśnia Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes zarządu LPP.

Na wyniki finansowe Grupy w I kwartale 2022/23 istotny wpływ i jednocześnie nietypowy charakter miała sytuacja związana z wybuchem wojny w Ukrainie. Sklepy Grupy w Ukrainie zarówno internetowe jak i stacjonarne zostały zamknięte w lutym w sytuacji wybuchu wojny. Natomiast na terenie Rosji decyzją Zarządu LPP Grupa zakończyła sprzedaż w marcu.
Oba rynki do czasu wybuchu wojny były dla Grupy znaczącymi pod względem przychodów, a brak sprzedaży na nich, wynikający z wybuchu wojny miał wpływ na osiągnięte wielkości przychodów przez Grupę w I kwartale 2022/23

Koszty operacyjne poniesione przez Grupę w I kwartale 2022 roku były wyższe o 18,1% r/r, co wynikało z rozwoju sieci sprzedaży stacjonarnej oraz kanału sprzedaży online. Jednocześnie wzrost kosztów operacyjnych był niższy niż wzrost sprzedaży ze względu na kontynuację polityki oszczędności kosztowych zapoczątkowanej w czasie pandemii.

Dodatkowo 28 kwietnia 2022 roku Zarząd LPP podjął decyzję sprzedaży rosyjskiej spółki zależnej kontrahentowi zewnętrznemu. W związku z tym
aktywa i zobowiązania wycenione na dzień 30 kwietnia 2022 roku, dotyczące tej spółki, zostały przeklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży, natomiast sprawozdania z całkowitych dochodów oraz z przepływów pieniężnych za okres od lutego do kwietnia 2022 roku i za okres porównawczy zostały podzielone na działalność kontynuowaną i przeznaczoną do sprzedaży.

Jakie zyski LPP?

W rezultacie powyższych, w większej mierze nietypowych czynników w okresie rozliczeniowym, Grupa LPP osiągnęła zysk netto z działalności kontynuowanej w wysokości 96,9 mln zł wobec 21,5 mln zł rok wcześniej. Natomiast zysk netto z działalności przeznaczonej na sprzedaż wyniósł
171 mln zł , przy czym jednym z czynników na niego wpływających było odwrócenie odpisów w kwocie 287 mln zł.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum