Reklama
Partner portalu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Simple znalazło nabywcę. Akcje kupi Skyline Insolvency Solutions, za 1 zł

Gino Rossi otrzymał zgodę banku PKO BP na sprzedaż 100 proc. akcji spółki Simple Creative Products, na rzecz spółki Skyline Insolvency Solutions Sp. z o.o. (SIS). Bank PKO BP zrezygnował z przyjęcia oferty nabycia Simple.
Reklama

Jak podał Gino Rossi, cena sprzedaży akcji Simple wynosi 1,00 PLN. Spółka poinformowała także, że w przypadku doprowadzenia do nabycia akcji Simple przez SIS w stanie wolnym od jakichkolwiek obciążeń (w tym zwolnienia przez Bank PKO PB w terminie do dnia 25 stycznia 2019 r. zastawów finansowych i rejestrowych na akcjach Simple), przewidziano wynagrodzenie na rzecz Gino Rossi w kwocie 99.999,00 PLN.

- Emitent informuje, iż podjął czynności mające na celu zwolnienie przez Bank Akcji Simple spod zabezpieczeń, jednakże ostatecznie nie doszło do zwolnienia Akcji Simple z przedmiotowych zastawów – podał Gino Rossi.

Cena sprzedaży zostanie zapłacona przez SIS w terminie 3 dni roboczych od dnia wydania posiadania Akcji Simple, w drodze przelewu bankowego na rachunek bankowy Emitenta. Emitent dokona przeniesienia posiadania Akcji Simple na SIS w 2 dniu roboczym od dnia otrzymania wskazanych powyżej oświadczeń Banku.

Jednocześnie Emitent informuje, że SIS jest uprawniony do odstąpienia od transakcji sprzedaży Akcji Simple m. in. w przypadku niezwolnienia przez Bank zastawów finansowych i rejestrowych na Akcjach Simple, względnie nieudzielenia przez Bank zgody na wykreślenie ww. zastawów w terminie do 25 stycznia 2019 r. Dodatkowo, Emitent oraz SIS ponoszą odpowiedzialność z tytułu transakcji sprzedaży Akcji Simple do maksymalnej kwoty 5.000.000,00 PLN w przypadku ujawnienia podstawy szkody w okresie jednego roku od daty przeniesienia posiadania Akcji na SIS.

 

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum