Reklama
Partner serwisu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Strategia UE: do 2030 roku tekstylia muszą nadawać się do recyklingu

Nowa strategia Unii Europejskiej dotycząca tekstyliów powinna promować zrównoważony rozwój, obiegowość, identyfikowalność i przejrzystość w sektorze tekstylnym i odzieżowym - podkreśliło Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego.
Reklama
  • Obecna dyrektywa ramowa w sprawie odpadów nakłada na państwa członkowskie obowiązek ustanowienia odrębnych systemów zbiórki tekstyliów najpóźniej do 2025 r.
  • Dyrektywa wyznacza obowiązkowe cele w zakresie ogólnego ponownego wykorzystania i recyklingu odpadów komunalnych na poziomie 55 proc. do 2025 r., 60 proc. do 2030 r. i 65 proc. do 2035 r.
  • Strategia UE na rzecz zrównoważonych wyrobów włókienniczych, którą Komisja przyjęła 30 marca 2022 roku, ma pomóc uczynić produkcję i konsumpcję wyrobów włókienniczych bardziej zrównoważonymi.
  • Do 2030 r. tekstylia na rynku UE powinny być trwałe i nadające się do recyklingu.

 

Odzysk odpadów komunalnych

Jak podkreśliło Biuro Analiz PE, "obecna dyrektywa ramowa w sprawie odpadów nakłada na państwa członkowskie obowiązek ustanowienia odrębnych systemów zbiórki tekstyliów najpóźniej do 2025 r.".

Wymaga również, aby Komisja Europejska rozważyła do końca 2024 r., czy należy wprowadzić cele w zakresie ponownego wykorzystania i recyklingu odpadów tekstylnych. Dyrektywa wyznacza obowiązkowe cele w zakresie ogólnego ponownego wykorzystania i recyklingu odpadów komunalnych na poziomie 55 proc. do 2025 r., 60 proc. do 2030 r. i 65 proc. do 2035 r.

W raporcie oceniono, że inne dyrektywy w pakiecie dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym z 2015 r. - choć nie są ukierunkowane na odzież - "mogą również złagodzić wpływ tekstyliów i odzieży na środowisko".

Cele recyklingu

Dyrektywa w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych wprowadziła cele w zakresie recyklingu: 60 proc. wszystkich opakowań do 2025 r. i 70 proc. do 2030 r. Wprowadzono także specyficzne cele recyklingu dla poszczególnych materiałów, np. opakowań z tworzyw sztucznych, papieru i tektury. Dyrektywa w sprawie składowania odpadów nakłada na państwa członkowskie obowiązek zmniejszenia udziału składowanych odpadów komunalnych do 10 proc. do 2035 r.

Dodano, że w nowym planie działań na rzecz gospodarki cyrkulacyjnej na rok 2020 określono wyroby włókiennicze jako kluczowy łańcuch wartości produktów, w którym konieczne jest podjęcie pilnych działań przez UE.

Zrównoważone tekstylia

Ogłoszono też kilka inicjatyw, które pomogą uczynić produkcję i konsumpcję wyrobów włókienniczych bardziej zrównoważonymi. Wizja ta została przedstawiona w strategii UE na rzecz zrównoważonych wyrobów włókienniczych, którą Komisja przyjęła 30 marca 2022 roku.

Strategia ta jest częścią pakietu dotyczącego gospodarki cyrkulacyjnej, który obejmuje również projekt rozporządzenia w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz propozycję dyrektywy w sprawie wzmocnienia pozycji konsumentów w zakresie zielonej transformacji. 

Zgodnie ze strategią - czytamy dalej - "do 2030 r. tekstylia na rynku UE powinny być trwałe i nadające się do recyklingu, składać się w dużej mierze z włókien pochodzących z recyklingu, wolnych od substancji niebezpiecznych, a także być produkowane w sposób przyjazny dla środowiska przy jednoczesnym poszanowaniu praw socjalnych".

Szybka moda powinna „wyjść z mody’, a usługi ponownego użycia i naprawy mają być szeroko dostępne. Spalanie i składowanie tekstyliów na wysypiskach powinno być ograniczone do minimum dzięki innowacyjnemu recyklingowi włókien - podano w analizie.

Autorzy raportu przypomnieli, że "w rezolucji z 10 lutego 2021 r. w sprawie nowego planu działania dotyczącego gospodarki cyrkulacyjnej Parlament Europejski stwierdził, że nowa strategia UE dotycząca tekstyliów powinna promować zrównoważony rozwój, obiegowość, identyfikowalność i przejrzystość w sektorze tekstylnym i odzieżowym". "Parlament zaapelował, by strategia ta obejmowała spójny zestaw instrumentów politycznych i wspieranie nowych modeli biznesowych" - podsumowali.

Reklama

Future of retail

KATOWICE MCK
25-27 KWIETNIA 2022
WWW.EECPOLAND.EU

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum