Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

TXM ze spadkiem sprzedaży. Spółka będzie modyfikować strategię

Po trzech kwartałach 2018 r. grupa TXM zanotowała niecałe 250 mln zł przychodów ze sprzedaży, wobec 267,2 mln zł rok wcześniej. Oznacza to spadek o 6,6 proc. Grupa zmniejszyła stratę na poziomie operacyjnym i zwiększyła stratę na poziomie netto. Po trzech kwartałach tego roku wyniosły one odpowiednio minus 24,2 mln zł i minus 26,5 mln zł.
Reklama

Dla porównania, po 9 miesiącach 2017 r. strata na poziomie operacyjnym wyniosła 27,6 mln zł, a na poziomie netto 24 mln zł.

Spółka podkreśla, że po trzech kwartałach tego roku o 4,9 mln zł zmniejszyła się strata w wyniku na sprzedaży. Jest to pochodną pozytywnej zmiany w dwóch obszarach - wzrostu procentowej marży handlowej (+2,4 pp) oraz zmniejszenia kosztów prowadzonej działalności (o 4,3%, do 5,7 mln zł).

Jak przypomina spółka, w 2017 i w 2018 r. TXM przeszedł dwa poważne kryzysy. Pierwszy związany z problemami z wdrożeniem nowego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie, a drugi – z ograniczeniami w dostępności towarów w II i III kwartale br. Dodatkowo nałożyły się na to niesprzyjające warunki pogodowe szczególnie jesienią br.

- Spowodowało to, że wdrażane dotychczas działania optymalizacyjne nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. W związku z tym konieczne jest zintensyfikowanie i rozszerzenie obszarów restrukturyzacji Spółki. Obecnie trwają prace nad modyfikacją strategii, które obejmują następujące obszary: optymalizację sieci sprzedaży poprzez likwidację nierentownych i nierokujących lokalizacji, wzrost rotacji towarów poprzez zmianę polityki cenowej i optymalizację poziomu zapasu, wzrost efektywności operacyjnej sklepów i dalszą intensywną optymalizację kosztów działalności zarówno w sklepach jak i centrali.

- Celem opisanych powyżej działań jest zbilansowanie wynikowe i gotówkowe działalności Grupy TXM w horyzoncie najbliższych 12 miesięcy. Jesteśmy przekonani, że modyfikacja dotychczasowej strategii dla TXM jest słuszna i spowoduje w kolejnych okresach poprawę wyników we wszystkich kluczowych wskaźnikach Spółki – informuje zarząd firmy w sprawozdaniu.

Na 388 sklepów TXM (sklepy PL, RO i SK) na 30 września br. 66 poniosło stratę na poziomie bezpośredniego wyniku na sprzedaży w okresie od października 2017 r. do września 2018 r. (rolowane 12 m-cy) w łącznej wysokości 4 mln zł. W obecnej sytuacji Grupy Zarząd podejmuje działania w celu zamknięcia nierentownych sklepów.

Na koniec września 2018 r., w porównaniu do września 2017 r. powierzchnia sieci sklepów TXM zmniejszyła się o około 0,8 tys. mkw przy jednoczesnym spadku łącznej liczby sklepów o 11. Wpływ na to miały optymalizacja sieci sprzedaży w Polsce ( - 0,5 tys. mkw, 10 lokalizacji) oraz Słowacji ( - 0,2 tys. mkw, 1 lokalizacja).

Zdaniem spółki, największy wpływ na spadek sprzedaży w trzecim kwartale miały: brak optymalnej oferty asortymentowej i bardzo ciepła jesień - od początku września do połowy listopada.

- Od połowy II kwartału br. materializować zaczął się problem związany z dostępnością do zapasu. Było to konsekwencją ograniczenia dostaw towarów przez dostawców, wobec których wzrosły zobowiązania handlowe. Zobowiązania te były głównym źródłem sfinansowania strat poniesionych przez Spółkę w 2017 roku i w pierwszym półroczu 2018 roku. Ograniczone możliwości finansowania przełożyły się na atrakcyjność i dostępność oferty w III kwartale. Efekt zaburzenia w polityce asortymentowej był szczególnie widoczny w ofercie sierpniowo–wrześniowej, przede wszystkim w kluczowych akcjach back to school i back to office. Niedostateczny poziom zapasu negatywnie wpływał zarówno na realizowane na bieżąco poziomy sprzedaży, lecz również także na bardziej odroczony efekt obniżenia atrakcyjności oferty i sklepów TXM dla klientów – tłumaczy spółka w raporcie.

Identyfikując problem TXM przeprowadził projekt pozyskania dodatkowych źródeł finansowania celem zainwestowania w majątek obrotowy i w drugiej połowie sierpnia pozyskał 32 mln zł w formie podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji obligacji zamiennych na akcje. Z tej kwoty ponad 29 mln zł zostało przeznaczone na sfinansowanie majątku obrotowego.

Pozyskane środki pozwoliły na stopniowe odbudowanie oferty asortymentowej. Realnie jednak wzrosty zapasów rozpoczęły się w połowie września br. a zatem miały niewielki wpływ na poziom sprzedaży zrealizowany w III kwartale. Na koniec września bezwzględna średnia wartość zapasu na mkw powierzchni sklepów była o 10 % niższa niż rok temu.

- Pozytywny efekt stopniowego zwiększania dostępności oferty w sklepach w wyniku zwiększenia zapasu został jednak całkowicie zniwelowany niesprzyjającymi warunkami pogodowymi od września do praktycznie połowy listopada. W porównaniu do roku poprzedniego średnia temperatura była wyższa w tym okresie o ok. 3 stopnie Celsjusza. Okres września i października to standardowo czas na wymianę garderoby na cieplejszą, jesienno-zimową. Klienci TXM, jako osoby bardzo praktyczne, do dokonania zakupów takiej odzieży potrzebują wyraźnego impulsu w postaci niższych temperatur. Wpływ tego impulsu był widoczny w tygodniu 39, gdy spadek temperatur poniżej poziomu roku 2017 r. spowodował od razu 40% wzrost sprzedaży w porównaniu do tygodnia poprzedniego. Analogiczna sytuacja miała miejsce w tygodniu 46 i 47, choć ich porównywalność r/r jest nieco utrudniona, ze względu na jeden dodatkowy dzień bez handlu w tygodniu 46 (12 listopada) oraz przesunięcie akcji promocyjnej Black Friday (w tygodniu 47) – czytamy w raporcie firmy.

Za trzy kwartały TXM zrealizował procentową marżę handlową na poziomie 41%, to jest o ponad 2 p.p. wyższym w porównaniu do roku poprzedniego.

W III kwartale były kontynuowane działania zmierzające do zmniejszenia kosztów bieżącej działalności TXM we wszystkich obszarach. W ujęciu rok do roku spadły one o 7 % ( - 5,7 mln zł).

 

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum