Reklama
Partner portalu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Vistula Group ze wzrostem przychodów za pierwsze półrocze

Przychody ze sprzedaży grupy Vistula w I półroczu 2018 roku wyniosły 353,4 mln zł i były o 45,4 mln zł (14,7 proc.) wyższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku. W obydwu podstawowych segmentach działalności (odzieżowym i jubilerskim) grupa zanotowała wzrost sprzedaży.
Reklama

Przychody ze sprzedaży segmentu odzieżowego w I półroczu 2018 roku wyniosły 217,8 mln zł i były o 24,5mln zł (tj. o 12,7 proc.) wyższe od przychodów osiągniętych za okres I półrocza 2017 roku.

- Wzrost sprzedaży detalicznej związany jest z dynamicznym rozwojem sieci sprzedaży. Nowo otwierane salony powodują wzrost powierzchni handlowej generującej wyższe przychody – tłumaczy spółka w raporcie półrocznym.

W I półroczu 2018 roku nastąpiło zmniejszenie sprzedaży B2B (-0,9 mln zł) w porównaniu do I półrocza 2017 roku. Jak wyjaśnia firma, Vistula Group skupia się na rozwoju sprzedaży detalicznej, gdzie marża sprzedaży towarów jest znacząco wyższa niż w przypadku przerobu uszlachetniającego oraz sprzedaży B2B.

Zysk brutto na sprzedaży segmentu odzieżowego w I półroczu 2018 roku wyniósł 109,1 mln zł i był o 11 proc. wyższy od wygenerowanego w analogicznym okresie poprzedniego roku. Marża brutto zmniejszyła się o 0,8 p.p. do poziomu 50,1 proc. w stosunku do I półrocza 2017 roku.

Vistula Group w ramach segmentu odzieżowego uzyskała 7,1 mln zł zysku netto w I półroczu 2018 roku w stosunku o 5,8 mln zł zysku netto w I półroczu 2017 roku. Wyższy wynik finansowy to efekt korzystniejszego salda wyniku działalności finansowej r/r.

Z kolei w segmencie jubilerskim przychody w okresie I półrocza 2018 roku wyniosły 135,7 mln zł i były wyższe od wyników segmentu zanotowanych w I półroczu 2017 roku o 20,8 mln zł (18,1 proc.). Wzrost sprzedaży segmentu jubilerskiego został osiągnięty poprzez wzrost powierzchni sprzedaży, a także dzięki zwiększonemu zatowarowaniu salonów zarówno w ujęciu ilościowym jak i jakościowym.

Zysk brutto na sprzedaży segmentu jubilerskiego w I półroczu 2018 roku wyniósł 69,2 mln zł i był o 15 proc. wyższy od wygenerowanego w analogicznym okresie poprzedniego roku. Marża brutto spadła o 1,3 p.p. i wyniosła 51,0 proc. w I półroczu 2018 roku w stosunku do 52,3 proc. w I półroczu 2017 roku. Spadek marży brutto związany z wyższym udziałem zegarków w sprzedaży oraz głębsze wyprzedaże r/r.

Wynik netto segmentu jubilerskiego w I półroczu 2018 roku wyniósł 7,2 mln złw stosunku do 7,5 mln złw I półroczu 2017 roku. Niższy wynik finansowy netto osiągnięto w wyniku niekorzystnego salda różnic kursowych w I półroczu 2018 roku.

Grupa podała, że w I półroczu 2018 roku udział kanału internetowego w sprzedaży wyniósł 12 proc. Spółka planuje w II połowie roku jak najlepiej wykorzystać tendencję stopniowego przesuwania się popytu na odzież do kanału internetowego. - Zakładamy, że poczynione już i planowane inwestycje w usprawnienie funkcjonowania sklepów internetowych posiadanych marek, zapewnią dynamiczny rozwój tego kanału dystrybucji i pozwolą na około 50 proc. wzrost przychodów Grupy z tego kanału, a sprzedaż on-line na koniec 2018 roku przekroczy 10 proc. przychodów Grupy – ocenia Vistula.

Na koniec I półrocza 2018 roku w stosunku do analogicznego okresu roku 2017 powierzchnia sprzedaży sieci detalicznej należącej do Grupy Vistula zwiększyła się do ok. 33,9 tys. m2. Wzrost powierzchni w segmencie odzieżowym wyniósł 7 proc. natomiast w segmencie jubilerskim powierzchnia zwiększyła się o ok. 12 proc.

Dominująca część sprzedaży grupy Vistula realizowana jest za pośrednictwem detalicznej sieci salonów firmowych poszczególnych marek. Na koniec I półrocza 2018 roku grupa posiadała sieć sprzedaży detalicznej liczącą 421 lokalizacji łącznie z salonami franczyzowymi marek Vistula, Wólczanka, Deni Cler i W.Kruk.

Spośród funkcjonujących salonów grupa jest właścicielem tylko 2 lokalizacji. Z pozostałych lokalizacji grupa korzysta na podstawie średnio/długoterminowych umów najmu zawieranych na okres zasadniczo 5 lat, niewielka część umów zawarta jest na czas nieokreślony. Większość z lokali znajduje się w nowoczesnych wielkopowierzchniowych centrach handlowych.

 

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum