Reklama
Partner portalu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Cloud Technologies z zyskiem o 190 proc. wyższym rdr.

Cloud Technologies, spółka koncentrująca się na sprzedaży cyfrowych danych, wypracowała EBITDA na poziomie 5 mln zł, co oznacza wzrost o 30,9% r/r. To najlepszy drugi kwartał pod względem wskaźnika EBITDA na przestrzeni ostatnich 5 lat.
Reklama
  • Za rozwój Cloud Technologies odpowiada sprzedaż danych. Przychody w tym segmencie wzrosły w II kw. 2022 r. o 45,9% r/r i wynoszą obecnie 8,3 mln zł, co jest rekordowym wynikiem w historii spółki.
  • Spółka w II kw. 2022 r. wygenerowała zysk netto na poziomie 3,7 mln zł w II kw. 2022 r. To wzrost o 190% r/r. Obecna marża zysku netto spółki wynosi 31,1%. Jest to najlepszy drugi kwartał pod względem zysku netto na przestrzeni ostatnich 5 lat.

 - Skoncentrowanie naszego biznesu na segmencie sprzedaży danych w ramach strategii na lata 2021-2023 przynosi oczekiwane efekty, co odzwierciedlają nasze najnowsze wyniki finansowe. Wypracowana EBITDA wynosząca 5 mln zł oraz zysk netto na poziomie 3,76 mln zł sprawiają, że ostatni kwartał bieżącego roku jest dla nas najlepszym drugim kwartałem na przestrzeni ostatnich 5 lat. Konsekwentnie realizujemy przyjętą przez nas strategię, której jednym z głównych elementów jest rozwój sprzedaży danych, w czym z pewnością pomoże nam akwizycja hiszpańskiej firmy TL1. Warto zauważyć, że na początku sierpnia złożyliśmy prospekt do KNF, co przybliża nas do przeniesienia notowań spółki na rynek główny GPW – komentuje Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies.

Ponad 80% przychodów Cloud Technologies w segmencie sprzedaży danych pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i jest rozliczana w dolarach. Jednocześnie większość kosztów spółka ponosi w złotówkach, co przy osłabieniu PLN wobec USD zwiększa rentowność Cloud Technologies.  Sprzedaż danych wzrosła w II kw. o 46% r/r i odpowiada obecnie za 71% całkowitych przychodów spółki. Dynamika ta jest wyraźnie wyższa niż w prezentowanych przez Cloud Technologies raportach miesięcznych z szacunkową dynamiką sprzedaży danych wyliczanych bezpośrednio w USD.

Na dynamikę sprzedaży coraz większy wpływ ma również rosnąca baza odniesienia. EBITDA kluczowego segmentu dla Cloud Technologies wynosi 5,2 mln zł co oznacza wzrost o 36,7% r/r. Natomiast marża EBITDA sprzedaży danych w II kw. 2022 r. kształtuje się na poziomie 62,7%. EBITDA w I półroczu 2022 r. jest wyższa o blisko 40% niż w I półroczu 2021 r. i wyniosła 9,6 mln zł, a marża EBITDA w I półroczu jest o 18,1 p. p. wyższa niż w analogicznym okresie 2021 r. Spółka wygenerowała zysk netto na poziomie 3,7 mln zł w II kw. 2022 r. To wzrost o 190% r/r. Na wynik ten wpływ miały również dodatnie różnice kursowe w wysokości 1,7 mln zł. Wartości EBITDA oraz zysku netto uwzględniają normalizację o koszt programu motywacyjnego (0,1 mln zł w Q2 2022) oraz przychód z umorzenia pożyczki PFR (0,9 mln zł w Q2 2021).

- Pierwsza połowa 2022 roku była dla nas bardzo udana. Osiągnęliśmy w ciągu 6 miesięcy prawie 10 mln zł EBITDA oraz 6 mln zł zysku netto. Marżowość EBITDA wyniosła blisko 45%, a zysku netto 27%. Środki pieniężne na koniec czerwca wyniosły ponad 38 mln zł i zwiększyły się w samym II kw. o 5 mln zł. - wskazuje Piotr Soleniec, CFO i członek zarządu Cloud Technologies. - Dobra sytuacja finansowa spółki i wzrosty na amerykańskim rynku sprzedaży danych dają nam komfort działania w zmieniających się warunkach gospodarczych. Jednocześnie mamy środki pieniężne na realizację inwestycji wynikających ze strategii rozwoju na lata 2021-2023 – dodaje.

Spółka realizuje strategię rozwoju na lata 2021-2023. 8 sierpnia br. Cloud Technologies złożyła w Komisji Nadzoru Finansowego prospekt w związku z planem przejścia na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Cloud Technologies zgodnie z założeniami realizuje także politykę akwizycyjną, opartą na określonych kryteriach, generujących synergie dla spółki. W lipcu tego roku Cloud Technologies zawarła umowę inwestycyjną w sprawie nabycia 100% udziałów w hiszpańskiej spółce The Linea1 MKT S.L. za 1,87 mln euro.

Jednym z elementów strategii rozwoju na lata 2021- 2023 jest także skup akcji, prowadzony w ramach programu motywacyjnego. Dotychczas, czyli do 30 czerwca 2022 r., w ramach skupu akcji spółka nabyła 44,9 tys. akcji z maksymalnej liczby 250 tys. akcji, przeznaczając na ten cel 1,4 mln zł z maksymalnej kwoty 15 mln zł. 

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum