Reklama
Partner portalu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Sztuczna inteligencja obsłuży polski rynek transportu. Poprawi się logistyka dostaw?

Powstanie Polski Cyfrowy Operator Logistyczny, który ma usprawnić procesy dla branży TSL oraz zapewnić bezpieczeństwo polskiego rynku transportowego. Platforma bazować będzie na metodach uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, analityki Big Data, teorii grafów, uczenia głębokiego oraz telemetrii.
Reklama
  • Giełda Papierów Wartościowych podpisała umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Projekt uzyskał dofinansowanie NCBiR o wartości 5,4 mln zł. Część badawczo-rozwojowa projektu została wyceniona na kwotę 9,3 mln zł.
  • Opracowana w ramach projektu nowatorska platforma PCOL bazować będzie na metodach uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, analityki Big Data, teorii grafów, uczenia głębokiego oraz telemetrii.
  • Grupami docelowymi dla PCOL są między innymi: przedsiębiorstwa publiczne i prywatne zlecające transport.
  • Polski rynek Transportu Spedycji i Logistyki jest szacowany rocznie na około 140 mld złotych.

 

AI na usługach transportu

Umowa z NCBiR dotyczy dofinansowania projektu pt. „Opracowanie Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycznego – PCOL” kwotą 5,4 mln zł, co stanowi 58,04% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach części badawczo-rozwojowej projektu, która została wyceniona na kwotę 9,3 mln zł.

- Opracowana w ramach projektu nowatorska platforma PCOL bazować będzie na metodach uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, analityki Big Data, teorii grafów, uczenia głębokiego oraz telemetrii, które pozwolą na szybsze, niż ma to miejsce w przypadku wyszukiwania manualnego, przedstawienie matchingowej listy możliwych, najbardziej optymalnych tras, zgodnie z wymaganiami zleceniodawcy. Platforma PCOL umożliwi obsługę zleceń spotowych oraz optymalizację frachtu poprzez synchronizację zleceń – powiedział Marek Harasny, koordynator i współautor koncepcji PCOL.

Celem platformy PCOL jest automatyzacja i cyfryzacja procesów dla branży Transport-Logistyka-Spedycja (TLS) oraz zapewnienie bezpieczeństwa obiegu dokumentów transportowych. Uruchomienie projektu to odpowiedź na zapotrzebowanie branży o kluczowym znaczeniu dla polskiej gospodarki.

- PCOL to bardzo innowacyjny pomysł. Wyróżniać go mają takie rzeczy jak: automatyczna i cyfrowa optymalizacja parametrów czasu i kosztów usług transportowych, dzięki zastosowaniu modułu automatycznego doboru zleceń transportowych. Optymalizacja doboru ładunków transportowych w celu minimalizacji ilości i długości tras, minimalizacji kosztów transportowych oraz pustych przebiegów. Zapewnienie elektronicznego obiegu dokumentacji transportowej. Eliminacja obiegu papierowego. Zapewnienie e-usług w procesach pomocniczych w modelu one-stop-shop. Pobieranie danych wejściowych do optymalizacji zleceń i ładunków z wielu zewnętrznych źródeł danych – powiedział Marcin Wolak, projekt manager PCOL.

Grupami docelowymi dla PCOL są między innymi: przedsiębiorstwa publiczne i prywatne zlecające transport. Przedsiębiorstwa transportowe/przewoźnicy z rynku europejskiego. Ponadto w ramach platformy będzie prowadzona współpraca z Partnerami, jak banki czy firmy ubezpieczeniowe, co pozwoli na zaoferowanie dodatkowych usług, jak szybki faktoring czy preferencyjne warunki ubezpieczeniowe.

Bezpieczeństwo logistyki zwiększy się?

Projekt PCOL powstał z myślą o ochronie oraz zapewnieniu bezpieczeństwa polskiego łańcucha logistyki i transportu przed presją kapitału zagranicznego na obniżanie kosztów działalności polskich firm i obniżanie potencjalnych dochodów skarbu państwa. Innym ważnym aspektem jest optymalizacja kosztowa po stronie spółek skarbu państwa w obszarach związanych z obsługą transportu i logistyki, przy jednoczesnym zachowaniu marży przez podmioty realizujące przewozy polskich przewoźników.

Polski Cyfrowy Operator Logistyczny, dzięki przejmowaniu kolejnych segmentów transportu (drogowy, kolejowy, morski, lotniczy), rodzajów transportu (drobnica, cało-pojazdowe, kontenerowe, wagonowe) oraz rozszerzając kolejno działalność (od spedycji i przewozu towarów, dystrybucji, zarządzania frachtami poprzez logistykę magazynową czy usługi celne) od państwowych spółek i firm działających na rynku polskim logistycznym, może w perspektywie 5 lat zdobyć pozycję jednego z dominujących podmiotów wśród operatorów logistycznych. Wszystko dzięki wykorzystaniu know-how i zasobów krajowych.

- GPW ma 30-letnie doświadczenie w tworzeniu, ale też rozwoju platform obrotu, dysponuje środkami oraz technologią umożliwiającą bezpieczną realizację transakcji i rozliczeń, obsługę dużych zbiorów danych w czasie rzeczywistym oraz zapewnia najwyższy poziom ich zabezpieczenia. W ramach PCOL będziemy mieć dostęp do transportu kołowego, kolejowego i lotniczego. Projekt docelowo ma być dedykowany dla całego rynku TSL. Biorąc pod uwagę wielkość rynku oraz wrażliwość przetwarzanych danych - jest to też projekt ważny dla gospodarki oraz z punktu widzenia bezpieczeństwa transportowego Polski – podkreślił Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW i współautor koncepcji PCOL.

Współpraca 17 podmiotów

Dalszy proces cyfryzacji pozwoli na zbieranie danych dotyczących korytarzy transportowych, obsługę polskich terminali przeładunkowych, a wdrożenie elektronicznego krajowego i międzynarodowego listu przewozowego pozwoli ograniczyć działalność w szarej strefie. Dodatkowo nowe usługi pozwolą na uszczelnienie systemu VAT poprzez ułatwienie kontroli transportu. PCOL da również możliwość wdrożenia monitoringu przewozu odpadów w Polsce.

- Polski Cyfrowy Operator Logistyczny to projekt, który tworzy nową wartość dzięki wykorzystaniu efektu synergii. 17 podmiotów, w oparciu o innowacyjną technologię dostarczoną przez wiarygodnego, niezależnego partnera, jakim jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, wypracuje szereg korzyści. Dodatkowo, państwo zyska na uszczelnieniu systemu podatkowego, a silna, polska branża zyska dodatkowe narzędzie ochrony przed nieuczciwą konkurencją – powiedział dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBR.

Projekt jest efektem prac zespołu „Synergia” działającego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Spółki, które w ramach prac zespołu Synergia wyraziły zainteresowanie podjęciem współpracy w ramach PCOL  to: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Grupa Lotos S.A., Gas Trading S.A., Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., Grupa Azoty S.A., PKP S.A., Totalizator Sportowy, Enea S.A., Polski Holding Nieruchomości S.A., Exalo Drilling S.A., Polski Holding Hotelowy S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Poczta Polska S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Polska Grupa Lotnicza S.A. oraz Trans.eu Group S.A.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum