Reklama
Partner portalu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Praca w handlu: Kobiety wciąż postrzegane jako pracownik "podwyższonego ryzyka"

Kobiety zatrudnione w handlu często doświadczają nierówności w miejscu pracy, które wpływają na ich wynagrodzenia i rozwój zawodowy. W wielu krajach, w tym w Polsce, badania wykazują, że kobiety są mniej wynagradzane niż mężczyźni za wykonywanie tych samych prac. Jak wspierać kobiety w handlu? Odpowiada dr Anna Górska, dyrektorka Centrum Badań Kobiet i Różnorodności w Organizacjach w Akademii Leona Koźmińskiego.
Reklama
  • Kobiety to 65 proc. pracowników sektora handlowego, ale ich wynagrodzenia są nadal niższe niż wynagrodzenia mężczyzn pracujących w tej samej branży.
  • Tendencje w wynagrodzeniach kobiet zatrudnionych w handlu zmieniają się na przestrzeni czasu, jednak po pandemii luka płacowa się pogłębiła.
  • Jak wspierać pracownice handlu? Potrzebne są działania na różnych poziomach.

Kobiety w handlu to większość pracowników sektora

Według badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny, w Polsce kobiety stanowią około 65% pracowników sektora handlowego, a w handlu detalicznym stanowią aż dwie trzecie pracowników. Mimo to, według danych z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, ich wynagrodzenia są ok. 15% niższe niż wynagrodzenia mężczyzn pracujących w tej samej branży.

- Badania pokazują również, że wśród osób zatrudnionych w handlu detalicznym aż 40% to osoby powyżej 50 r.ż., a większość z nich stanowią kobiety, co stanowi szczególną trudność w pracy w handlu ze względu na wysiłek fizyczny. Badania przeprowadzone w 2019 roku przez Elżbietę Łastowiecką-Moras pokazały trudności związane z pracą w handlu - ponad 88% kobiet zatrudnionych w handlu powyżej 50 r.ż. oceniło pracę w handlu detalicznym jako ciężką, wskazując na trudności związane z monotonią pracy, stresem oraz fizycznymi aspektami pracy, takimi jak np. podnoszenie i ręczne przemieszczanie przedmiotów - tłumaczy dr Anna Górska, dyrektorka Centrum Badań Kobiet i Różnorodności w Organizacjach w Akademii Leona Koźmińskiego.

Na zdj. dr Anna Górska, dyrektorka Centrum Badań Kobiet i Różnorodności w Organizacjach w Akademii Leona Koźmińskiego, fot. mat. pras.
Na zdj. dr Anna Górska, dyrektorka Centrum Badań Kobiet i Różnorodności w Organizacjach w Akademii Leona Koźmińskiego, fot. mat. pras.

Jak dodaje ekspertka, badania sektora handlu pokazują również, że kobiety są częściej zatrudniane na umowy czasowe, co zwiększa ich niepewność zatrudnienia, powoduje brak stabilności oraz możliwości awansu, a w sytuacji choroby brak dostępu do świadczeń socjalnych.

Wynagrodzenia kobiet w handlu

Tendencje w wynagrodzeniach kobiet zatrudnionych w handlu zmieniają się na przestrzeni czasu.

- W Polsce od 2018 roku, dzięki podwyżkom płac minimalnych, zarobki kobiet w handlu rosły. Jednak ze względu na skutki pandemii COVID-19, wynagrodzenia pracowników sektora handlowego, w tym kobiet, znów uległy obniżeniu, a luka płacowa pomiędzy kobietami a mężczyznami się pogłębiła. Porównując sytuację kobiet zatrudnionych w handlu w Polsce z innymi krajami, luka płacowa pomiędzy wynagrodzeniami kobiet a mężczyzn (ang. Gender pay gap) jest wciąż wysoka w takich krajach jak Niemcy czy Francja. Z kolei w krajach takich jak Islandia, Szwecja i Norwegia płace kobiet są zbliżone do płac mężczyzn - mówi Anna Górska.

Praca opiekuńcza kobiet

Ekspertka wskazuje, że aby w pełni rozumieć sytuację kobiet na rynku pracy, w tym w handlu, należy również wziąć pod uwagę uwarunkowania społeczno-kulturowe oraz oczekiwania względem kobiet.  

- Praca opiekuńcza kobiet wciąż stanowi poważne wyzwanie w równouprawnieniu płci oraz wyrównywaniu szans. Badania prowadzone przez International Labour Organization (ILO) wykazały, że kobiety przed pandemią wykonywały trzykrotnie więcej pracy nieodpłatnej niż mężczyźni, a pandemia pogłębiała tę różnicę. Przez drugą, nieodpłatną pracę w domu kobiety są wciąż postrzegane jako pracownik "podwyższonego ryzyka", czyli taki, który może przejść na urlop macierzyński, musieć zabrać dziecko do lekarza lub zaopiekować się osobą starszą. Nierówny podział pracy opiekuńczej między kobietami a mężczyznami wpływa na ich karierę zawodową, rozwój oraz wynagrodzenia. Kobiety często muszą wybierać między pracą zawodową a życiem rodzinnym, co może prowadzić do wycofania się z rynku pracy lub braku możliwości awansu - ocenia Anna Górska.

Jak wspierać kobiety w handlu?

Aby wspierać kobiety zatrudnione w handlu, konieczne jest podejmowanie działań na różnych poziomach. Wprowadzenie elastycznych godzin pracy, zachęcanie mężczyzn do korzystania z urlopu ojcowskiego oraz zapewnienie dostępu do opieki nad dziećmi i osobami starszymi to tylko niektóre z propozycji.

- Kluczowe jest również zwiększenie świadomości społecznej na temat znaczenia równego podziału pracy opiekuńczej między kobietami i mężczyznami, a także promowanie różnorodności i równouprawnienia w miejscu pracy. Ważnym krokiem w kierunku wyrównania płac między kobietami a mężczyznami zatrudnionymi w handlu jest przeprowadzenie badań płacowych, które pomogą w wykryciu nierówności płac i zidentyfikowaniu ich przyczyn. Następnie konieczne jest podjęcie działań, aby eliminować te przyczyny, takie jak dyskryminacja płciowa i brak przejrzystości w procesie rekrutacji oraz awansu zawodowego. Ponadto ważne jest zwiększenie dostępu do szkoleń i programów rozwoju zawodowego, a także zapewnienie większej stabilności zatrudnienia - podsumowuje Anna Górska.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (1)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum