Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Czy każdy nowy telewizor trzeba zarejestrować? Ile mamy na to czasu?

Kupujesz nowy telewizor? Pamiętaj, że każdy nowy odbiornik należy zarejestrować w placówce Poczty Polskiej lub na stronie poczty. Inaczej zostanie nałożona kara. Są jednak wyjątki.
Reklama

Każdy posiadacz odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego zobowiązany jest do jego rejestracji w ciągu 14 dni od wejścia w jego posiadanie i regularnego wnoszenia opłat abonamentowych. Obowiązek rejestracji odbiorników wynika z ustawy o opłatach abonamentowych oraz rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. 

Za odbiornik podlegający rejestracji uważa się urządzenie technicznie dostosowane do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego. Charakteru odbiorników nie mają odtwarzacze audio i odtwarzacze wideo, pozwalające na odtworzenie nagranej wcześniej audycji lub filmu, a także odbiornik telewizyjny nie podłączony trwale ani czasowo do żadnej instalacji umożliwiającej odbiór programu, pełniący rolę monitora lub wykorzystywany wyłącznie do celów produkcyjnych.

Kiedy nie trzeba rejestrować telewizora?

Obowiązkowi rejestracji odbiorników nie podlegają odbiorniki radiowe i telewizyjne:

- wykorzystywane wyłącznie przy tworzeniu audycji lub innych przekazów;
- wykorzystywane wyłącznie do tworzenia, rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, w tym do kontroli jakości rozpowszechniania lub rozprowadzania;
- przeznaczone przez przedsiębiorcę do sprzedaży lub przekazania osobom trzecim do używania na podstawie umów, jeżeli czynności te należą do przedmiotu działalności gospodarczej danego przedsiębiorcy.

Jak zarejestrować telewizor?

Rejestracja odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w placówce pocztowej.

W celu zarejestrowania odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego należy:

- udać się do dowolnej placówki pocztowej,
- zgłosić pracownikowi placówki pocztowej dyspozycję rejestracji odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych oraz okazać dokument potwierdzający tożsamość użytkownika (np. dowód osobisty, paszport, karta stałego pobytu), a w przypadku rejestracji firmy/instytucji upoważnienia/pełnomocnictwa wymaganego do dokonania takich czynności,
- podpisać wypełniony i wydrukowany przez pracownika placówki pocztowej formularz "Zgłoszenia rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych".

Dowodem potwierdzającym zarejestrowanie odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego jest "Zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika", wydane przez pracownika placówki pocztowej.

Otrzymane "Zgłoszenie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych" oraz "Zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika" należy zachować i okazywać w trakcie przeprowadzanych kontroli wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych.

Wraz z powyższymi dokumentami pracownik placówki pocztowej powinien zadać pytanie abonentowi jaką drogą zamierza wnosić opłaty abonamentowe (tradycyjną, elektroniczną), a w przypadku deklaracji opłacania drogą tradycyjną – czy wyraża chęć otrzymywania formularzy polecenia przelewu/wypłaty gotówki (blankiety zostaną przesłane na adres wskazany przez abonenta podczas rejestracji odbiorników).

Rejestracja odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych przez Internet

W celu zarejestrowania odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego przez Internet należy:

- wypełnić umieszczony na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. elektroniczny formularz,
- upewnić się, że dane zawarte w elektronicznym formularzu są prawidłowe,
- zaakceptować wypełniony formularz,
- poczekać na otrzymanie na podany adres korespondencyjny "Zgłoszenia rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych" - korespondencja zostanie przesłana w terminie 4 dni roboczych od dnia wypełnienia elektronicznego formularza,
- po otrzymaniu ww. korespondencji należy podpisać nadesłane "Zgłoszenie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych" (oryginał i kopię). Podpisaną kopię zgłoszenia umieścić w otrzymanej kopercie zwrotnej i wysłać do nadawcy.
- Po otrzymaniu podpisanej kopii "Zgłoszenia rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych" Wydział Abonamentu RTV w Bydgoszczy przesyła do użytkownika odbiorników "Zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika" oraz 4 spersonalizowane formularze polecenia przelewu/wypłaty gotówki, w przypadku zaznaczenia podczas rejestracji odbiorników opcji otrzymywania blankietów wpłat.

Jaka kara za niezarejestrowany telewizor?

W przypadku braku rejestracji telewizora czy radia możemy się liczyć z nałożeniem kary. Gdy kontroler wejdzie do naszego mieszkania i stwierdzi, że odbiornik jest niezarejestrowany możemy otrzymać karę w wysokości 819 zł za telewizor i 261 zł za radio.

Abonament RTV w 2023 r. 

Obecnie miesięczna opłata za posiadania radia wynosi 8,70 zł. Za posiadanie i telewizora, i radia należy zapłacić 27,30 zł. Abonamentu RTV nie muszą płacić seniorzy, którzy ukończyli 75 lat, osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej, weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum